Кантрольная работа "Паўтарэнне (беларуская мова)"

Кантрольная работа па раздзелу «Паўтарэнне» . еларуская мова)
В 1
1. Напішыце словы, устаўляючы патрэбныя літары (д, дз, т, ц ) .
Няеля, чытаь, хаіць, малаы, білеы .
2. Напішыце словы, устаўляючы патрэбныя літары ( о, э, а, е, ё, я ) .
Жывт, чпля, шсць, брозка, ручак, чрны, всёлка .
3. Напішыце словы, устаўляючы апостраў ( ) ці мяккі знак ( ь ) .
Уляна, сузоре, лецца, зеў, кале .
4. Напішыце словы, выбіраючы патрэбныя літары з дужак. Праз злучок
напішыце праверачнае слова.
Лу/ г), маро/ с), яга../ д)..ка, ду/ п), зага../ д)..ка .
5. Складзіце сказ і запішыце яго .
Таня, у, хадзіла, учора, школу .
Кантрольная работа па раздзелу «Паўтарэнне» . (беларуская мова)
В 2
1. Напішыце словы, устаўляючы патрэбныя літары (д, дз, т, ц ) .
Праўа , гляець, багаы, саіць, , ляцеь.
2. Напішыце словы, устаўляючы патрэбныя літары ( о, э, а, е, ё, я ) .
Жўты, ссна, рчка, снжок, надзля, дбры, ллька.
3. Напішыце словы, устаўляючы апостраў ( ) ці мяккі знак ( ь ) .
Ӏля, надворе, прале, верабі, кол..кі.
4. Напішыце словы, выбіраючы патрэбныя літары з дужак. Праз злучок
напішыце праверачнае слова.
Ро/ г), ку/ п ), бяро/ с), ла../ д)..ка, шу..(п / б)..ка .
5. Складзіце сказ і запішыце яго .
Света, у, хадзіла, учора, лес .