Презентация "Сімейне право України"

Подписи к слайдам:
Тема 5: Сімейне право України
 • Київський національний університет технологій і дизайну
 • Київ 2015
План 1. Загальна характеристика сімейного права. 2. Поняття і функція сім'ї. 3. Поняття шлюбу, умови його укладання та розірвання. 4. Законний та договірний режим майна подружжя. 5. Особисті немайнові права і обов'язки подружжя.
 • Сімейне право – це сукупність правових норм, які регулюють особисті немайнові та такі, що ґрунтуються на них, майнові відносини людей, які виникають на основі шлюбу, сім’ї, кровного споріднення, усиновлення, прийняття дітей на виховання.
 • Загальними засадами (принципами) сімейного права є:
 • 1) державна охорона сім’ї, материнства, батьківства;
 • 2) рівність учасників сімейних відносин;
 • 3) недопустимість державного втручання в сімейне життя;
 • 4) пріоритет сімейного виховання;
 • 5) регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) між їх учасниками;
 • 6) пріоритет захисту прав та інтересів дітей та непрацездатних членів сім’ї.
 • Сімейне законодавство України складають: Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р., закони України (ЗУ «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства у сім'ї», «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»), Цивільний кодекс України (регулює питання дієздатності та правоздатності особи, положення про спадкування тощо) та міжнародні угоди (Конвенція про права дитини) тощо.
 • Сім'я – це певний союз людей, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права і обов'язки.
 • Загальними підставами виникнення сім'ї є:
 • Шлюб (чоловік і жінка);
 • 2. кровне споріднення (сестра і брат);
 • 3. усиновлення.
 • Ступень споріднення між родичами визначено у книзі 86 ЦК України (щодо спадкування за законом). Ступінь споріднення визначається по чергам, що віддаляють спадкодавця від родича за числом народжень.
 • Перша черга спадкоємців: є діти спадкодавця, один із подружжя і батьки спадкодавця.
 • Друга черга спадкоємців: рідні сестри та брати; дід та баба.
 • Третя черга спадкоємців: рідні тітка та дядько.
 • Основні функції сім'ї:
 • 1. Функція природного відтворення, або дітонародження, за для продовження роду та задоволення емоційних потреб подружжя у батьківстві та материнстві.
 • 2. Виховна функція тобто передача дітям батьківського досвіду, культурної спадщини і сприяє формуванню ціннісних орієнтацій у житті.
 • 3. Економічна функція забезпечує матеріальні засади існування сім'ї,
 • організацію домашньої праці та споживання.
 • Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у
 • органі державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).
 • Загальними положення про шлюб є:
 • 1. шлюбом є сімейний союз однієї жінки та одного чоловіка (моногамія).
 • 2. будь яка особа може одночасно перебувати тільки в одному шлюбі (одношлюбність).
 • 3. жінка та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім'ї, а дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав.
 • Для укладання шлюбу необхідно:
 • 1. досягнення шлюбного віку (18 років);
 • 2. наявність вільної згоди жінки та чоловіка (ст. 24 СК вибір дружини або чоловіка здійснюється добровільно);
 • 3. реєстрація шлюбу у встановленому законодавством порядку тобто у порядку та у державних органах РАЦС.
 • Припинення шлюбу
 • Шлюб припиняється внаслідок:
 • - смерті одного з подружжя або оголошення його померлим;
 • - розірвання у порядку розлучення.
 • Шлюб не може бути укладений у разі:
 • наявність між особами родинних зв'язків прямої лінії споріднення (брат і сестра);
 • одностатеві зв'язки;
 • наявність між особами відносин усиновлення;
 • недієздатності особи.
 • (брат і сестра)
 • Припинення шлюбу в наслідок його розірвання здійснюється:
 • 1. державним органом реєстрації актів цивільного стану за спільною
 • заявою подружжя, яке не має дітей.
 • Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового
 • спору.
 • 2. судом за спільним позовом подружжя або одного із подружжя, яке має дітей.
 • Зміст шлюбного договору:
 • 1. визначає майнові права і обов'язки подружжя;
 • 2. визначає майнові права і обов'язки подружжя як батьків;
 • 3. може бути визначено майно, яке дружина або чоловік передає для
 • використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна,
 • подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу;
 • 4. передбачити можливий порядок поділу майна, у тому числі у разі
 • розірвання шлюбу.
 • Може бути укладений між:
 • нареченими;
 • подружжям.
 • Форма укладання шлюбного договору:
 • Шлюбний договір (ШД) має укладатися у письмовій формі і нотаріально посвідчуватись.
 • Початок дії шлюбного договору:
 • 1. якщо ШД укладено до реєстрації шлюбу, то він набирає чинності у день реєстрації шлюбу;
 • 2. якщо ШД укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.
 • Строк дії ШД:
 • 1. може бути встановлений загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків;
 • 2. може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після
 • припинення шлюбу.
 • Види майнових прав подружжя:
 • 1. право особистої приватної власності дружини і чоловіка, об'єктом якого є:
 • - майно, набуте нею/ним до шлюбу;
 • - майно, набуте нею/ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або у порядку спадкування;
 • - майно, набуте нею/ним за час шлюбу, але за кошти, які належать їй/йому особисто;
 • - речі індивідуального користування, в тому числі коштовності;
 • - премії, нагороди тощо.
 • Той із подружжя, хто є власником майна, визначає режим володіння та користування з урахуванням інтересів сім'ї.
 • 2. право спільної сумісної власності подружжя, об'єктом якого є:
 • - майно, набуте подружжям за час шлюбу, не залежно від того, що один з них не мав самостійного заробітку;
 • - заробітна плата, стипендія, інші доходи;
 • - речі, крім речей індивідуального користування.
 • Право подружжя на поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної
 • власності:
 • Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, як перебуваючи у шлюбі так і після розірвання шлюбу.
 • Частки майна дружини і чоловіка є рівними, якщо інше не встановлено ШД.
 • Для вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу
 • застосовується позовна давність 3 роки. Позовна давність обчислюється від дня,
 • коли особа дізналася про порушення свого права власності.
 • Особисті немайнові права:
 • 1. дружина має право на материнство, а чоловік на батьківство (небажання
 • чоловіка мати дитину або нездатність його до зачаття/відмова дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини - може бути причиною розірвання шлюбу);
 • 2. мають рівні права на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти;
 • 3. мають рівні права на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань.
 • 4. право дружини та чоловіка на зміну прізвища.
 • Особисті немайнові обов'язки:
 • 1. Дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.
 • 2. Чоловік зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу до матері, а дружина до
 • батька.
 • 3. Подружжя зобов'язано спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї.