Контрольная работа "Бастапқы бақылау жұмысы" 2 класс

2 сынып
Математика
Бастапқы бақылау жұмысы №1
Мақсаты: 1 сыныпта өткен тақырыптар бойынша оқушының алған білімдерін тексеру.
Арифметикалық амалдарды орындау, сандарды салыстыру, теңдеуді шешу, мәтінді есепті
шығару, кесінділер сызу.
Міндеттері:
1) Арифметикалық амалдарды орындау;
2) Сандарды салыстыру;
3) Теңдеуді шешу;
4) Мәтінді есепті шығару;
5) Кесінділер сызу.
1- нұсқа 2 - нұсқа
1 1) амалдарды орында
8+2 8 0 - 2 0 6 + 3 80 - 30
7 +3 60+ 30 7 + 2 60 + 30
7 - 3 20+ 70 9 - 7 90 70
2) Салыстыр:
9 - 2*7 6*9 1 + 6 * 9 - 2 6 + 3 * 10 8* 7 6+3 * 3+2
6 + 3 * 1 0 7 * 5 3 + 7 * 5 - 5 8 - 7*2 9*3 8 - 1 *9 - 2
8 - 7*1 10*10 10-10 * 10+ 10 6 - 6*7 5*9 6 - 3 *1 + 3
3) Теңдеуді шеш:
а + 4 = 9 с - 10 =40 а - 3 = 6 b+ 20 = 30
4) Есепті шығар:
Сәуле 6 ойьшшық бояды. Алма Сыныпта 10 оқушы болды. Олардың
одан 3 ойыншық артық бояды. 6-ы ер бала. Сыныпта неше қыз бала?
Алма неше ойыншық бояды?
5) Ұзындығы 6 см және одан 2 см 5) Ұзындығы 10 см және одан 2 см
кем кесінділер сыз. кем кесінділер сыз.
2 сынып
Математика
I –тоқсан аралық бойынша бақылау жұмысы №2
Мақсаты:
Арифметикалық амалдарды орындау, сандарды салыстыру, теңдеуді шешу, мәтінді есепті
шығару, кесінділер сызу, білім, білік, дағдыларын зерттеу.
Міндеттері:
1) Арифметикалық амалдарды орындау;
2) Мәтінді есепті шығару;
3)амалдарды салыстыру:
4) Кесінділер сызу.
5) Теңдеуді шешу
1 нұсқа 2 нұсқа
1.Есепте
8+7 9+8 7+5 7+9
18-9 5+0 12-9 0+9
5+6 7+8 6+8 8+7
12-4 8+4 14-7 6+7
2.Есепті шығар: ,
Анамда 7 қалампыр, одан 5-еуі артық Дариғада 6 ашықхат ал Айгүлде одан 7-еуі
раушангүл бар. Анамда неше раушангүл артық ашықхат болды. Айгүлде неше
бар ? ашықхат бар?
3. Cалыстыр:
7+2 * 3+9 13-9 * 16-7 8+3 * 4+8 13-8 * 13-7
7+0 * 7-0 14-8 * 14-7 9+0 * 9-0 14-9 * 13-6
13-10 * 5+4 13-13 * 13 13-10 * 5+1 14-14 * 0
4,
Ұзындығы 7см кесінді сыз. Ұзындығы 6см кесінді сыз.
5.Теңдеулерді шеш:
8+х=12 x-9=2 6+x=13
2 сынып
Математика
I -тоқсан аралық бойынша бақылау жұмысы №3
Мақсаты: Арифметикалық амалдарды орындау,мәтінді есептер шығару,салыстыру,кесінді сызу,
теңдеулерді шешу, білім, білік, дағдыларын зерттеу
Міндеттері:
1) Арифметикалық амалдарды орындау;
2) Мәтінді есепті шығару;
3)амалдарды салыстыру:
4) Кесінділер сызу.
5) Теңдеуді шешу
1нұсқа 2нұсқа
1.Есепте:
5+7 15-8 17-(7+2) 6+8 16-9 13-(3+5)
2-4 6+5 10-8+9 13-6 4+7 9-6+8
8+5 9+6 (12-4)-8 9+7 9+5 (15-9)-6
2.Есепті шығар:
Бөшкеде 17 литр су болды.Оның бірнеше Дүкенде 16 литр мақта майы
бар.Бірнеше
литрін құйып алғаннан кейін, онда 9литр су литр май сатылғаннан кейн, дүкенде
қалды. Бөшкеден неше литр су құйып алынды? 9 литр май қалды. Неше литр май
сатылды?
3.Салыстыр:
9+6* +6 7+4> * +5 3+9< * +9 7+5>* +5
4.Екі кесінді сыз: біріншісінің ұзындығы 2см, Екі кесінді сыз: біріншісінің
ұзындығы Екіншісі одан 9см ұзын. 4см, екіншісі одан 8см ұзын.
5. x+6=13 a-8=5 8+x=13 a-7=5
2 сынып
Математика
I -тоқсан бойынша бақылау жұмысы №4
Мақсаты: Өткен тақырыптар бойынша оқушылардың алған білімдерін тексеру; өтілген материалдарды жүйелеу.
Міндеті: 1. Амалдарды орындау.
2. Салыстыру
3. Есепті шығару
4. Теңдеуді шешу.
5. Жақшаларды қою.
І нұсқа ІІ –нұсқа
1. Амалдарды орында.
(14+14)-20 (19+18)-15 72-(15+15) 100-(44+56)
85-(40+20) 44-(40+4) (44+3)-7 (18+4)-10
2. Салыстыр
3кг+2кг*4кг 800кг-400кг*1000гр
100кг-30кг*80кг 2ц+4ц*7ц
1дм+3см*13см 8дм-2дм*60см
5дм+6дм*100см 4 кг+6кг*500гр
3. Есепті шығар, оған кері есеп құра.
Қоймада 50кг көкөніс болды. Дүкенге 30 бума торкөзді
Бірінші күні 30кг сатылып, 40 бума жолды дәптер
екінші күні тағы 15кг әкелінді. әкелінді. Оның 20 бумасы
Қоймада енді неше кг көкөніс болды? сол күні сатылды. Дүкенде
неше біма дәптер қалды?
4. Теңдеуді шеш.
Х+32=72 81-х=80 56+х=90 78-х6=0
5. Тиісті жақшаларды қой.
81-1+20=100 100-60+40=0
62-50+2=10 19+18-7=30
2 сынып
Математика
I -тоқсан бойынша бақылау жұмысы №4 (Кілті)
Мақсаты: Өткен тақырыптар бойынша оқушылардың алған білімдерін тексеру; Өтілген материалдарды жүйелеу.
Міндеті: 1. Амалдарды орындау.
2. Салыстыру
3. Есепті шығару
4. Теңдеуді шешу.
5. Жақшаларды қою.
І нұсқа ІІ –нұсқа
1. Амалдарды орында.
(14+14)-20=8 (19+18)-15=22 72-(15+15)=42 100-(44+56)=0
85-(40+20)=65 44-(40+4)=0 (44+3)-7=40 (18+4)-10=2
2. Салыстыр
3кг+2кг>4кг 800кг-400кг>1000гр
100кг-30кг<80кг 2ц+4ц<
1дм+3см=13см 8дм-2дм=60см
5дм+6дм>100см 4 кг+6кг>500гр
3. Есепті шығар, оған кері есеп құра.
Шарты: Болды-50кг - 50кг Әкелінді-30б.т.
Сатылды-30кг -30кг 40б.т.
Әкелінді-15кг - ? Сатылды-20б.
Қалды-? -35кг Қалды-?
Шешуі: (50-30)+15=35 Шешуі:(30+40)-20=50
Жауабы:35 кг қалды . Жауабы:50кг қалды
4. Теңдеуді шеш.
Х+32=72 81-х=80 56+х=90 78-х6=0
5. Тиісті жақшаларды қой.
(81-1)+20=100 100-(60+40)=0
62-(50+2)=10 19+(18-7)=30
2 сынып
Математика
II –тоқсан аралық бойынша бақылау жұмысы №5
Мақсаты: Оқушылардың ІІ тоқсан бойынша алған білім, білік дағдыларын тексеру.
Міндеті: 1. Амалды орындау
2. Есепті шығару.
3. Теңдеуді шешу
4. Амалды орындау
5. Тапсырманы орындау
І нұсқа ІІ нұсқа
1. Амалды орында
11-5 9+5 12-5 6+5
13-4 9+2 11-3 8+5
12-3 7+5 18-9 7+4
16-8 8+3 17-8 8+8
2. Есепті шығар.
Оқушылар мектеп бағына 18 қайын, Спорт алаңында 12 бала
23 қарағаш және қайын мен қарағаш волейбол және 10 бала
қанша болса, сонша жеміс ағаштарын шахмат ойнады. Спорт
отырғызды. Оқушылар неше жеміс залындағы балалар қанша
ағаштарын отырғызды? болса, сонша бала аулада
футбол ойнайды. Неше бала
футбол ойнаған?
3. Теңдеуді шеш
х+27=43 36+x=63
с-66=11+23 B-14=64+16
4. Амалды орында
40+(56-43) 16+(20+3)
(80-40)+24 64-(30+20)
(100-50)-20 100-(98-8)
5. Тапсырманы орында
1) Қабырғалары 4см және 2см болатын тік төртбұрыш сыз. Периметрін тап.
2) Шаршы сыз.