Презентация "Масонство і декабристи в Україні. Польський визвольний рух"

Подписи к слайдам:
Масонство і декабристи в Україні. Польський визвольний рух Завдання уроку
 • Розкрити причини поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні та створення масонських лож в Україні;
 • Проаналізувати діяльність декабристів в Україні та історичне значення їх діяльності для України;
 • Довести, що польське повстання 1830 – 1831рр. мало антиколоніальний та антифеодальний характер;
 • Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з документами, робити висновки та узагальнення.
План вивчення
 • Поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні.
 • Масонство в Україні.
 • Діяльність декабристів в Україні.
 • Пропаганда волелюбних ідей у навчальних закладах.
 • Польське повстання 1830 – 1831рр. та Україна
Опорні поняття і дати
 • Опорні поняття:
 • Масонство;
 • Декабристи;
 • Федерація.
 • Опорні дати:
 • 1818 – 1819 – діяльність масонської ложі «Любов до істини»;
 • 1816 – 1825 – діяльність декабристських організацій;
 • 29.12.1825 – 03.01.1826 – повстання Чернігівського полку;
 • 1830 – 1831 – польське повстання
Проблемне завдання
 • Якими причинами можна пояснити наявність в Україні російської та польської течій у суспільно – політичному русі?
 • Чи правильно буде стверджувати, що вони користувалися масовою підтримкою українського населення?
Актуалізація опорних знань
 • 1. До складу яких держав входили українські землі на початку ХІХ ст.?
 • 2. Представники яких національностей проживали на території України? В якій кількості?
 • 3. Чи розвивався в Україні на початку ХІХ ст. український національний рух? Які завдання він перед собою ставив?

Обряд посвячення

Сертифікат (диплом) майстра-масона, подібні документи видавалися (іноді видаються й зараз) після піднесення члена ложі в 3-ю ступінь.

Масо́нство (франкмасонство фр. Franc-maçonnerie, англ. Freemasonry, «вільне мулярство») — морально-етичний рух у вигляді закритої організації. Найбільш поширене означення масонства — це «система моралі, викладена в алегоріях та проілюстрована символами»; також — всесвітнє братство, всесвітній Орден: масони — це члени духовно-етичних організацій «вільних каменярів».

МАСОНСТВО

( к.XVIII ст. – в Україні )

Головна ідея:

«Увесь світ — це одна велика республіка, де всі народи — одна сім’я»; основне гасло: «Свобода, Рівність, Братерство».

Організації – ЛОЖІ

«Понт Євксинський» (Одеса), «Любов до істини» (Полтава), «Об’єднання слов’ян» (Київ), «Малоросійське таємне товариство» (Київ, Полтава, Чернігів)

скасування кріпацтва, самодержавства, виступали проти національного гноблення. Серед масонів поширювалися ідеї слов’янської федерації і державності України.

Організації зазнали

переслідувань уряду

Символ вільних каменярів

«Любов до істини»( м.Полтава )

1818 - 1819

І.Котляревський, С.Кочубей, В.Лукашевич

Соціальний склад – місцеві урядовці, поміщики

Дослідження минулого України, піднесення свідомості українського дворянства

Національний склад - українці

1. Хто такі масони? Коли і як з’являються в Україні масонські організації?

2. Якими були особливості діяльності масонів в Україні, порівняно з країнами Європи?

3. Як ви думаєте, чи мала якесь значення діяльність масонських організацій в Україні для розгортання українського національно руху? Відповідь обґрунтуйте.

«Союз порятунку» ( 1816 )

«Союз благоденства» ( 1818 )

«Північне товариство» ( 1821 )

«Південне товариство» ( 1821 )

У Росії скасовувалося кріпацтво і самодержавство.

• Росія перетворювалася у федеративну державу, поділену на 13 штатів, проголошувалася конституційна монархія.

• На території України утворилося б три держави: Українська (столиця — Харків), Чорноморська (Київ), Бузька (Одеса).

• Влада в цих державах повинна належати урядовим зборам, обраним на основі майнового цензу.

«Руська Правда» Павла Пестеля

«…Володіти іншими людьми як власністю своєю, продавати, закладати, дарувати в спадщину людей, подібно до речей, використовувати їх за власною сваволею без попередньої з ними угоди і єдино тільки для власного свого прибутку, вигоди, а іноді і примхи є справа ганебна, супротивна людству, супротивна законам природним, противна святій вірі християнській, противна, нарешті, заповідній волі всевишнього, який гласить у Святому Письмі, що люди перед ним усі рівні і що одні лише діяння їх і доброчинності  

ними роблять.

І тому не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинне бути рішуче знищено, і дворянство повинне неодмінно відмовитися від мізерної переваги володіти іншими людьми…

Увесь російський народ складає один стан — громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський…

Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком як найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, відкрито чи таємно до такого устрою держави вести б могло».

Завдання

1. Які основні положення цього документа?

2. Яким бачив майбутнє Росії Павло Пестель?

3. Яким чином він прагнув вирішити національне питання? Чи згодні ви з його пропозицією?

Україна в програмному документі «Південного товариства»

Унітарна республіка

Скасування кріпосного права

Однопалатний парламент

Самостійність і незалежність

України не визнавалася

Товариство об»єднаних слов»ян

1823

Скасування кріпацтва, повалення самодержавства, подолання деспотизму панівного режиму.

Звільнення слов’янських народів та створення федерації усіх слов’янських республік.

Україна поряд з іншими слов’янськими республіками входить до складу цієї федерації.

Очолюватиме слов’янську федерацію парламент, а кожний народ отримує самоврядування

Причини поразки виступів декабристів

Відсутність єдиного центру і керівництва повстанським рухом;

непідготовленість виступів;

повільність і нерішучість у діях повсталих;

відсутність єдності у лавах декабристів, розбіжності у їхніх поглядах;

відсутність підтримки з боку народних мас

Опрацювати п.4 §8 і дайте відповіді на запитання:

 • Чому, незважаючи на жорстоке придушення повстання декабристів, в Україні не припинилася діяльність таємних гуртків?
 • Що було покладено в основу діяльності таємних гуртків у вищих навчальних закладах?

Польське повстання 1830–1831 рр. та Україна

Початок

повстання

Листопад 1830 р.

 

Територія

Польща, Литва, Білорусія, Правобережна Україна

Мета

• Ліквідація російського гніту;

• національне відродження Польщі

Гасло

«За нашу і вашу свободу»

План дій

• Створення національного уряду;

• відновлення Польщі в кордонах 1772 р.;

• питання про скасування кріпацтва не ставилося;

• Україну планували включити до Польської держави (тому підтримки серед українців вони не отримали)

Підсумки

• Розгромлене російськими військами;

• починається масова русифікація Правобережжя;

• повстання сприяло активізації прогресивних сил в Україні

Закріплення
 • Якими причинами можна пояснити наявність в Україні російської та польської течій у суспільно – політичному русі?
 • Чи правильно буде стверджувати, що вони користувалися масовою підтримкою українського населення?
Домашнє завдання
 • Опрацювати §8;
 • повторити §3 - 7
 • Опрацювати матеріал до уроку узагальнення ( с.75 – 81);
 • Виконати завдання контурної карти