Тест "Афина гимнасияләрендәге уку"

Тема: Афина гимнасияләрендәге уку.
1.Афина малайлары нинди уку йортларында укыган?
А) палестра
Б) ашурбанапал китапханәсе
В) язучылар мәктәбендә
2. Грециядә стиль дип атаганнар?
А) сөйләшү манерасы
Б) язу таягын
в) кием кию манерасын
3. Афинада гимнастика белән шөгылләнү мәктәбе аталган?
А) Ликей
Б) Академия
В) палестра
4. Б.э.к. 5 гасырда Афина укчуылары язганнар?
А) пергаменнта
Б) балавыз белән капланган тактада
В) кәгазьдә
5. Афина кызлары укыган ?
А) палестрада
Б) өендә
В) гимнасиядә
6.Афиналылар укучыны тәрбиләүдә максат итеп куйганнар?
А) куркусыз сугышчы итеп
Б) полис өчен батырлыклар эшләүче граждан итеп
В) яхшы сәүдәгәр итеп
7. Афина мәктәпләрендә укыганнар?
А) Афина гражданнары малайлары
Б) шәһәрнең барлык балары
В) Афина малайлары һәм кызлары