Презентация "Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносна системи. Кров, її основні функції"

Подписи к слайдам:

Урок № 35

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносна системи. Кров, її основні функції

Мета уроку: розширити й поглибити знання учнів про транспорт речовин у тварин, типи кровоносних систем, функції крові; сформувати знання про склад крові; розвивати вміння порівнювати, робити узагальнюючі висновки; удосконалювати вміння знаходити взаємозв’язки між будовою і функціями органів та систем органів; виховувати любов до природи.

Очікувані результати: учні називають органи кровообігу тварин; характеризують транспорт речовин у тварин різних груп; пояснюють значення транспорту речовин для організму; уміють визначати тип кровоносної системи; порівнюють замкнену і незамкнену кровоносну системи.

Виконання тестових завдань.

1. Органи дихання багатощетинкових кільчастих червів — це:

А легені В внутрішні зябра Б зовнішні зябра Г трахеї

2. Газообмін за допомогою дифузії через поверхню тіла відбувається у:

А саламандри В восьминога Б дафнії Г гідри

3. Органи дихання ставковика малого — це:

А легеневі мішки В легені Б зябра Г трахеї

4. Трахейне дихання характерне для:

А комах В кишковопорожнинних Б ракоподібних Г черевоногих молюсків

5. Газообмін пуголовка жаби здійснюється через:

А легені і шкіру В внутрішні зябра Б зовнішні зябра Г трахеї

6. Подвійне дихання притаманне:

А амфібіям В птахам Б рептиліям Г рибам

«Розумний куб».

Запитання на гранях куба:

1. Що таке дихання?

2. Що таке газообмін?

3. Чим відрізняються аеробні організми від анаеробних?

4. Які органи дихання притаманні сухопутним тваринам?

5. Які особливості дихання амфібій?

Кровоносна система-

це система судин,

по яких циркулюють рідини.)

Основними елементами кровоносної системи є серце (або орган, який його замінює) і судини (капіляри, вени й артерії).

Ознаки для порівняння

Незамкнена кровоносна система

Замкнена кровоносна система

Кровоносні судини

Перериваються

Не перериваються (цілісні)

Рідина, що циркулює

Гемолімфа

Кров

Приклади тварин

Молюски, членистоногі

Кільчасті черви, хребетні тварини

Порівняльна характеристика незамкненої і замкненої кровоносної систем

Кола кровообігу

Основні функції крові:

• транспорт газів;

• транспорт поживних речовин і продуктів їх обміну;

• перенесення тепла тощо.

Домашнє завдання

Завдання для всього класу.

Підручник

Зошит

Індивідуальні та творчі завдання.

Скласти «шпаргалку з помилками» за темою уроку (невеличкий опорний конспект, у якому допущено декілька помилок).