Презентация "МЕСТОИМЕНИЯ "HE" И "IT"" 2 класс

Подписи к слайдам:
Есть два друга - he и it. Кто из них и где стоит?!
 • Графова Мария Викторовна
 • МКОУ СОШ 256 г.Фокино
1. Is Alex happy?
  • 1. Is Alex happy?
 • Yes, is.
2. Is the fox wet?
 • 2. Is the fox wet?
 • No, isn’t.
3. Is Bill sad?
 • 3. Is Bill sad?
 • Yes, is.
4. Is dad angry?
 • 4. Is dad angry?
 • No, isn’t.
a cat, sad, in the bag, is Jeff, hungry, in the room, is Den, happy, in a tree, is Gnome, old, in the boot, is