Тест "Українське «Шістдесятництво»"

ТЕМА: УКРАЇНСЬКЕ «ШІСТДЕСЯТНИЦТВО»
І ВАРІАНТ
1.Письменник у своєму зверненні (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») наполягає
на тому, щоб кожна людина…
А Звела будинок.
Б Написала хоча б одну поезію.
В Була відповідальною перед суспільством.
Г Поспішала жити і кохат
2.Чим багата людина на землі? (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти —людина?»)
А Озерами, гаями, степами.
Б Горами, морями, полонинами.
В Лісами, полями, луками.
Г Розумом, поглядами, друзями.
3.Визначте жанр твору Л. Костенко «Маруся Чурай».
А Історико-трагічна поема.
Б Історичний роман-хроніка.
В Історичний роман у віршах.
Г Драматична поема.
4.Характеризуючи загиблих хлопців («Пастораль ХХ сторіччя»),Л. Костенко зазначила, що
вони…
А Тільки-но пішли до школи.
Б Сумлінно ставилися до роботи.
В Необережно повели себе з незнайомими предметами.
Г Були козацького доброго крою.
5.Сонце — прекрасна, неповторна поезія, а соняшник — поет, що опи сує рідну землю, —
такі алегоричні образи є у творі
А. В.Стуса.
Б І. Драча
В В.Симоненко
Г Д.Павличко
6. Рядки «Народе мій, до тебе я ще верну, Як в смерті повернуся до життя» належать
А.В.Симоненко
Б. Л.Костенко
В. В.Стусу
Г Д.Павличко
7.Л. Костенко належать вірші….
8. Схарактеризуйте 1 з віршів В, Симоненко (за вибором).
ІІ ВАРІАНТ
1.Укажіть троп, який містить рядок з поезій Л. Костенко «Пастораль ХХ сторіччя»: «Коли
зносили їх, навіть сонце упало ниць».
А Гіпербола.
Б Метафора.
В Синекдоха
Г Епітет.
2.Гуманістичний пафос твору Л. Костенко «Життя іде і все без коректур», його ідейний
наголос містять рядки…
А «Життя іде і все без коректур, / і як напишеш, так воно і буде».
Б «Не бійся правди, хоч яка гірка, / не бійся смутків, хоч вони, як ріки».
В «Єдиний, хто не втомлюється — час, / А ми живі, нам треба поспішати».
Г «Людині бійся душу ошукать, / бо в цьому схибиш — то уже навіки».
3Найбільшим злочином Маруся Чурай вважає для себе (Л. Костенко «Маруся Чурай»)…
А Підступність.
Б Улесливість.
В Крадіжку.
Г Зраду.
4.Порівнює поезію із сонцем («Поезіє, сонце моє оранжеве...») український поет:
А. В. Симоненко
Б. І. Драч
В. Л.Костенко
Г. В.Стус
5..Рядки «Поезія-це завжди неповторність, Якийсь безсмертний дотик до душі…» належать
А.В.Симоненко
Б. Л.Костенко
В. В.Стусу
Г Д.Павличко.
6..Читач під впливом вірша В. Симоненка «Ти знаєш, що ти людина?» намагається…
А Надати допомогу всім, хто її потребує.
Б Розпочати пошуки щастя.
В Переглянути своє ставлення до життя.
Г Зробити правильний вибір.
7. В. Симоненко належать вірші….
8. Схарактеризуйте 1 з віршів Л.Костенко (за вибором).