Презентация "Конусның күләме" 11 класс

Подписи к слайдам:
 • Конусның күләме
 • 11нче класс.
 • Бу җисем белән картина арасында нинди бәйләнеш бар дип уйлыйсыз?
 • Конусның күләме нигез мәйданы белән биеклеге тапкырчыгышының өчтән беренә тигез.
 • Бу формуланы исбатлауның берничә ысулын карап китик
 • Беренче ысул.
 • Икенче исбатлау:
 • [
 • x
 • x
 • x
 • H
 • S
 • -пирамида түбәсеннән кисемгә кадәр ераклык;
 • -пирамиданың биеклеге;
 • - охшашлык коэффициенты.
 • Өченче исбатлау
 • H
 • R
 • x
 • у
 • О
 • у=кx
 • Һәр укучы үз мөмкинлегеннән чыгып югарыда күрсәтелгән
 • исбатлауның берсен дәфтәргә язып килә
 • Практик мәсьәләләр
 • 1 нче мәсьәлә. Уртача калибрдагы авиация бомбасы шарт-
 • лаганда диаметры 6м , тирәнлеге 2м булган чокыр (воронка)
 • хасил була. Бомба (массасы буенча) күпме микъдардагы балчыкны күчерә? Балчыкның тыгызлыгы 1650 кг/м³.
 • 2 нче мәсьәлә. Промышленность һәм медицина өчен
 • нарат агачыннан чәерне коник воронкалар (бүрәнкәләр)
 • ярдәмендә җыялар.10 литрлы чиләкне чәер белән тутыру өчен диаметры 10 см, төзүчесе 13 см булган ничә воронка
 • чәер кирәк булыр?
 • А
 • В
 • В
 • С
 • О
 • Бирелгән: АС= 6м, ОВ=2м,
 • 1 куб.м= 1650 кг
 • Сорала: m (балчык микъдары)
 • Чишү.
 • r= АО=3м, h=2м, V≈ 1/3· 3,14·9·2≈ 18,8(куб м)
 • m=1650·18.8=31 020 (кг) ≈ 31т.
 • Җавап: 31 тонна.
 • Икенче мәсьәлә.
 • Беренче мәсьәлә
 • (Сызым шул ук).
 • Бирелгән:АС=10м,АВ=13м
 • Сорала: n-10 литрлы чиләкләр саны.
 • Чишү.
 • r=5м, АВ=13м, h=
 • =12(см),
 • V =1/3·3.14·25·12≈ 314(куб см)≈ 0,314(куб м)
 • n≈ 10/0.314 ≈ 31.8.
 • Җавап: 32 воронка.
 • 3*нче мәсьәлә.
 • Яңа гына җыеп
 • алынып ирекле рәвештә җиргә са-лынган бодай көшеле формасы буенча конуска якын. Көшелнең җиргә авышлык почмагы α=40°.Кө-шел түбәсе аша үтүче бау озынлы-гы p булса, көшелдә күпме күләмдә бодай булыр? Ягы 4м булган квад-рат рәвешендәге җиргә салынган көшелнең күләме күпме булыр?
 • 3*нче мәсьәлә.
 • Бирелгән: АS= р/2
 • α=40°
 • Сорала: V
 • Чишү.
 • а)
 • h= р/2·sin α, r= р/2·cos α,
 • V=1/3·π·(р/2·cos α) р/2·sin α≈р/20
 • A
 • s
 • B
 • r
 • r
 • h
 • б) Ашлык салынган урын квадрат рәвешендә булганлыктан, r=2м,
 • h=2·tg4O°=1,68 (м). Димәк, V=1/3·3,14·52·1,68≈ 91(м)
 • Җавап: р /20; 91м.
 • Конус формасындагы вак таш өеме нигез әйләнәсенең озынлыгы
 • 12 м, күчнең биек ноктасы аша үтеп, бер яктан икенче якка сузыл-
 • ган бау озынлыгы 4,6 м. Вак таш өеменең күләмен табарга.
 • Өстәмә мәсьәлә.
 • Конусның күчәр кисеме – мәйданы 9 м² булган тигезьянлы турыпоч-маклы өчпочмак. Конусның күләмен табарга.
 • А
 • С
 • В
 • О
 • r
 • h
 • Бирелгән:
 • АВС, АС=ВС, Sкисем=9м2
 • Сорала:
 • Vконус
 • Чишү:
 • Дәрес өчен рәхмәт!