Проект "Ліс – легені нашої планети"

Подписи к слайдам:
Проект на тему:
 • ЛІС – ЛЕГЕНІ НАШОЇ ПЛАНЕТИ
 • 2009р.
 • Комунальний заклад “Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів №16
 • – дитячий юнацький центр “Лідер”
 • Кіровоградської міської ради
 • Кіровогрдаської області
 • Виконали:
 • учні 9-11 класів
 • керівник:
 • Макаренко О.В.
Мета: з’ясувати значення лісу в житті людини, обгрунтувати необхідність раціонального використання лісових ресурсів, сприяти екологічному вихованню учнів, прививати любов до лісу та бережного ставлення до нього.
 • Мета: з’ясувати значення лісу в житті людини, обгрунтувати необхідність раціонального використання лісових ресурсів, сприяти екологічному вихованню учнів, прививати любов до лісу та бережного ставлення до нього.
 • Завдання:
 • 1) Дослідження лісових масивів нашого краю;
 • 2) Фотосинтез, як умова збереження озонового прошарку;
 • 3) Чудодійні речовини.(Фітонциди)
 • Питання: «Ліс для людини, чи людина для лісу?».
Дослідження лісових масивів нашого краю
 • “У лісових справах не може бути байдужості. Народу нашому вічно жити на цій землі.”
Ліс – явище географічне!
 • “Ліс не тільки через закономірності
 • свого поширення по землі, а й через
 • відображення у своєму колективному
 • організмі, в елементах взаємодії, які
 • його становлять, у його впливі на
 • середовище завдяки залежності
 • всього його життя й внутрішньої
 • організації від географічного
 • середовища – є явище географічне.”
 • (вчений – лісівник Г.Морозов)
 • Ліс і його територія це єдине ціле, це “географічний індивідуум, або ландшафт”
 • “Топчу, топчу, ряст – хай здоров’я дасть.”
 • Гармонія з природою
 • Допомога в насадженні лісу
 • Авторське фото (Катальпа) субтропічне дерево, прикраса Кіровограда.
 • Ода лісу (читає Парнет Едуард)
 • Збереження лісового фонду в Карпатах, як умова захисту від надзвичайних ситуацій
 • “Лісова школа”
 • Чорноліське лісове господарство
Легені нашої планети!
 • Одним з найважливіших компонентів рослинного світу є ліси –
 • енергетична база біосфери, які відіграють дуже важливу роль у житті на
 • планеті. Це – легені планети.
 • Під натиском людини ліси відступають на всіх континентах,
 • практично у всіх країнах. Вони вирубуються скоріше, ніж виростають.
 • Але ж саме ліс активно очищає атмосферу Землі від забруднення.
 • Зелені рослини вбирають вуглекислий газ, використовуючи його в
 • якості будівельного матеріалу для своїх клітин. Кожен кубометр
 • деревини – це майже півтони забраної з повітря вуглекислоти.
 • Нині безвідказні "легені" міст у багатьох регіонах планети
 • вимагають не просто турботи, але волають про допомогу і врятування.
 • Слід зазначити, що останнім часом ліс через перенавантаження
 • відпочиваючими, їх дикунське ставлення до природи, винищення
 • рідкісних лікарських рослин, ягід, грибів, вирубування дерев,
 • спричинені людьми пожежі втрачає свої оздоровчі та рекреаційні
 • властивості. Він не витримує напливів людей у густонаселених
 • регіонах, страждає і гине від промислових забруднень, а також
 • внаслідок діяльності нафтовиків, будівельників, гірників.
 • Підраховано, що за сучасних темпів лісозаготівель, навіть у
 • багатих лісом країнах його вистачить на 50-60 років (на відновлення
 • потрібно 100-200 років).
 • Рекреаційні властивості лісу
Чорний ліс!
 • “Чорний ліс” унікальний:
 • як типовий приклад рівнинних лісостепових Східноєвропейських ландшафтів;
 • як класичний приклад одного з найбільших малозбережених масивів корінних грабово-дубових та дубових плакорних лісів лісостепових ландшафтів;
 • як осередок зі збереженим комплексом льодовикового рельєфу: прохідними долинами, валами кінцевих морен та ін.;
 • як ділянка, презентована найбільш південним на теренах України сфагновим озером-болотом з унікальним складом реліктової флори;
 • як місце розташування витоків однієї з найбільших річок України - Інгульця;
 • як осередок зростання 12 видів рослин з числа включених до Червоної книги України, близько 20 регіонально рідкісних видів флори та 6 типів фітоценозів з переліку Зеленої книги України;
 • як осередок поширення низки рідкісних видів тварин, зокрема, 25 видів з переліку Червоної книги України та 118 видів з числа занесених до охоронного списку Бернської конвенції;
 • як місце збереження низки історичних пам'яток загальнонаціональної цінності - курганів доби бронзи (ІІІ-ІІ ст. до Н.Х.), земляних валів й городищ праслов'янських племен Чорноліської культури (VІІІ ст. до Н.Х.) та ін.
 • Чорний ліс!
Фотосинтез, як умова збереження озонового прошарку! Фотосинтез - процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участю фотосинтетичних пігментів: (хлорофіл у рослин, хлорофіл, бактеріохлорофіл і бактеріородопсин у бактерій), часто з виділенням кисню як побічного продукту. Це надзвичайно складний процес, що включає довгу послідовність координованих біохімічних реакцій. Він відбувається у вищих рослинах, водоростях, багатьох бактеріях, деяких археях і найпростіших — організмах, відомих разом як фототрофи. Сам процес відіграє важливу роль у кругообігу Вуглецю у природі.
 • Фотосинтез - процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участю фотосинтетичних пігментів: (хлорофіл у рослин, хлорофіл, бактеріохлорофіл і бактеріородопсин у бактерій), часто з виділенням кисню як побічного продукту. Це надзвичайно складний процес, що включає довгу послідовність координованих біохімічних реакцій. Він відбувається у вищих рослинах, водоростях, багатьох бактеріях, деяких археях і найпростіших — організмах, відомих разом як фототрофи. Сам процес відіграє важливу роль у кругообігу Вуглецю у природі.
 • Узагальнене рівняння фотосинтезу (брутто-формула) має вигляд:
 • 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2
 • Розрізняють оксигенний і аноксигенний типи фотосинтезу. Оксигенний найбільш поширений, його здійснюють рослини, ціанобактерії і прохлорофіти. Аноксигенний фотосинтез проходить у пурпурних, деких зелених бактеріях та геліобактеріях.
 • Виділяють три етапи фотосинтезу: фотофізичний, фотохімічний та хімічний. На першому етапі відбувається поглинання фотонів світла пігментами, їх перехід в збуджений стан і передача енергії до інших молекул фотосистеми. На другому етапі відбувається розділення зарядів в реакційному центрі, перенесення електронів по фотосинтетичному електронотранспортному ланцюзі, що закінчується синтезом АТФ і НАДФН. Перші два етапи разом називають світлозалежною стадією фотосинтезу. Третій етап відбувається вже без обов'язкової участі світла і включає біохімічні реакції синтезу органічних речовин з використанням енергії, накопиченої на світлозалежній стадії. Найчастіше в якості таких реакцій розглядається цикл Кальвіна і глюконеогенез, утворення цукрів і крохмалю з вуглекислого газу повітря.
 • Процес фотосинтезу!
 • Значення фотосинтезу:
 • Фотосинтез є основним джерелом біологічної енергії, фотосинтезуючі автотрофи використовують її для утворення органічних речовин з неорганічних, гетеротрофи існують за рахунок енергії хімічних звязків, запасеної автотрофами, вивільняючи її в процесах аеробного та анаеробного дихання. Енергія, отримувана людством при спалюванні викопного палива (вугілля, нафта, природний газ, торф), також є запасеною в процесі фотосинтезу.
 • Фотосинтез є головним методом залучення неорганічного вуглецю в біологічний цикл. Весь кисень атмосфери біогенного походження і є побічним продуктом фотосинтезу. Формування окиснювальної атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливою появу дихання, а надалі, після утворення озонового шару, дозволило життю вийти на сушу.
Озоновий шар!
 • Озоновий шар атмосфери захищає біосферу від дії коротко хвильового ультрафіолетового випромінювання Сонця. Динамічна рівновага атмосфери в системі взаємопов’язаних і взаємообумовлених складових Землі порушується господарською діяльністю людей. І для атмосфери сьогодні характерний ряд проблем, вирішення яких потребує планетарних цілеспрямованих програм і рішень. Проблема стратосферного озону полягає в тому, що починаючи з 70-х років наукова громадськість почала розуміти реальність загрози руйнування озонового шару, найбільша концентрація якого зосереджена на висоті 20-24 км. Основну руйнівну силу для молекул озону складають сполуки хлору, найбільш поширені з яких хлор фтор вуглеводи (фреони). Ці сполуки є дуже стійкими і в формі аерозолів можуть перебувати у завислому стані декілька десятків років.
Чудодійні речовини (фітонциди) Фітонциди
 • Фітонциди
 • Фітонциди — це комплекси органічних сполук, які мають бактерицидну, протигрибну,
 • протистоцидну дію, тобто згубно
 • діють на бактерії, гриби і найпростіші. Фітонциди відіграють важливу роль у регуляції
 • мікробної флори повітря, у підтриманні стабільності біологічного середовища.
 • З фітонцидів нижчих і вищих рослин добувають антибіотики, які людина широко
 • використовує у медичній практиці і в сільському господарстві. Про високу протимікробну
 • активність фітонцидів свідчать численні приклади. Так, препарат, виготовлений з
 • евкаліпта в розведенні 1 : 1 000 000, або фітонциди з гілок черемхи майже відразу
 • вбивають мікроорганізми. Спектр протимікробної дії фітонцидів дуже широкий, вони
 • згубно діють на збудники дизентерії, холери, туберкульозу, газової гангрени,
 • черевного тифу, віруси грипу та ін. Крім протимікробної дії, фітонциди деяких рослин
 • підсилюють секреторну та рухову діяльність травного каналу,
 • поліпшують процеси регенерації і прискорюють загоєння ран, стимулюють захисні сили
 • організму, знижують артеріальний тиск, діють як антиартеріосклеротичні речовини. У
 • відповідних дозах фітонциди регулюють скорочення серцевого м'яза, діяльність
 • центральної нервової системи., обмін речовин. Однак надмірний вплив фітонцидів на
 • організм людини (перебільшення дози і часу дії) може спричинити побічні, навіть
 • токсичні явища, а інколи призвести до смерті.
 • Фітонциди в рослинні черемші
 • Фітонциди в білих корінцях хрону..
Бережіть легені нашої планети!
 • Бережіть легені нашої планети!
Використана література:
 • Інтернет;
 • Краєзнавство.Географія. Туризм. “2-3”;
 • Посібники з географії та біології.