Презентация "«Омонимнар» темасын өйрәнү" 3 класс

Подписи к слайдам:
«Омонимнар» темасын өйрәнү
 • Түбән Кама муниципаль районы МББУ “Инглиз телен тирәнтен өйрәнүле 22 нче гомуми урта белем бирү мәктәбе»
 • татар теле һәм әдәбият укытучысы
 • Камбеева Гүзәл Галимҗан кызы
 • Омонимнар
 • +
 • Күплек сан ку-шымча-сы
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • Әйтелеше ягыннан охшаш, әмма мәгънәсе ягыннан төрле сүзләр
 • Саф омонимнар (төрле
 • Грамматик формаларны алганда да
 • Аваздаш булып калалар)
 • Омоформалар (билгеле бер грамматик формада
 • Гына омонимлаша)
 • Омографлар (язылышлары бертөрле
 • Булса да, әйтелешләрендә бераз аерма бар)
 • Омофоннар(язылышлары төрле, ә әйтелешләре бертөрле)
 • Туп (уенчык)
 • Туп (ату кора-
 • лы)
 • Сабын – (юыну өчен)
 • сабын – (көрәк сабын)
 • Бүлмә-бүлмә
 • Тир – тир
 • Бал -бал
 • Казан – казан
 • Айтуган –ай туган
 • Карт ою - картаю
 • белән икмәк ашадым.
 • МАЙ
 • чәчәкләр ае.
 • Май сүзе ничә төрле әйбергә исем итеп бирелгән?
 • ЯШЕЛ
 • юа
 • БИТЕН
 • ЮА сүзенең әйтелешендә һәм язылышында аерма бармы? Ул беренче очракта нинди сүз төркеме булып килгән? Ә икенче очракта?
 • Физкультминут
 • Су өстендә бакалар
 • баталар да калкалар,
 • баталар да калкалар.
 • Уңга да иеләләр,
 • сулга да иеләләр
 • һәм бер урында сикерешеп алалар.
 • Түбәндәге сүзләр нинди сүз төркеме булып килә ала?
 • КӨЗГЕ – КӨЗГЕ
 • АТ – АТ
 • КӨТҮ – КӨТҮ
 • ЙӨЗ – ЙӨЗ
 • БАСМА - БАСМА