Презентация "Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов"

Подписи к слайдам:
Педагогічна рада
 • “Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов”
Мета педагогічної ради:
 • проаналізувати роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу школяра.
Епіграф педради:
 • Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку чітко бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її.
 • Я.А.Коменський
Цикл мотивації
 • Потреба
 • Задоволення
 • Зусилля
 • Винагорода
 • Дії
Мотивація- це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали,установки, які спонукають учня до діяльності. Мотивація сприяє появі в учня навчальної ініціативи й любові до навчання, спонукає його діяти з максимальною енергією в різних навчальних ситуаціях. Мотивація
 • Мотивація
 • Навіщо? Для чого?
 • Внутрішнє спонукання до дії
 • Зовнішнє спонукання до дії
 • Бажання навчатись
Загальні стратегії формування мотивів
 • Учень співучасник навчання, а не виконавець волі вчителя;
 • окреслення перспектив вивчення теми;
 • добирати матеріал,який би викликав інтерес до пізнання нового;
 • різноманітність форм і методів навчання (рольові ігри, дискусії, мозкові штурми, демонстрації, проектна діяльність, створення аудіовізуальних презентацій, робота в малих групах.
Мета мого навчання (твори учнів)
 • Вступити до вищого навчального закладу;
 • досягти у житті успіху;
 • знайти хорошу роботу;
 • поїхати за кордон;
 • стати освіченою людиною;
 • отримати дві вищі освіти.
Загальні стратегії формування мотивів
 • Ставити реалістичні вимоги;
 • цілі визначені самим учнем, завжди є більш ціннісними, ніж поставлені вчителем або батьками;
 • диференціація навчання;
 • ситуація успіху через виконання різнорівневих завдань;
 • похвала і винагорода мають бути публічними;
Загальні стратегії формування мотивів
 • Якщо дитина дивується, цікавиться – вона починає мислити. Нові ідеї – продукт творчої уяви. Отже, зацікавленість – найдужча мотивація до навчання;
 • оперативний зворотний зв’язок учителя й учня;
 • уникати принизливих коментарів;
 • учень має очікувати на нагороду за успіх;
 • уникати жорстокої конкуренції між учнями;
 • залишати за учнем право обирати види роботи;
 • мотивувати школяра на кожному етапі уроку;
 • мотиваційний цикл: виникнення мотивації, підсилення і закріплення мотивації, мотивація завершення.
Методи мотивації навчальної діяльності
 • 1. Метод емоційного стимулювання у поєднанні зі словесним методом
 • (прийоми зацікавлення, здивування);
 • 2. Навчальні екскурсії (прийом парадоксу);
 • 3. Наочні (демонстрація);
 • 4. Проблемно-пошукові;
 • 5. Практичні (дати алгоритм виконання завдання).
Методи мотивації навчальної діяльності
 • 6. Методи, які стимулюють пізнавальні запити учнів (незакінчені завдання, тексти, які спонукають ставити запитання або шукати правильних шляхів виконання, спрямовані на отримання додаткової інформації);
 • 7. Методи, що стимулюють ініціативу учнів (самостійне творче складання завдання, пошук аналогів у повсякденному життті);
 • 8. Методи, що стимулюють ініціативу, яка проявляється під час діяльності (прийом навмисних помилок, прийом “лабіринту”, прийом виконання практичних завдань);
 • 9. Методи що стимулюють колективну діяльність й спільну діяльність (змагання, допомога однокласнику, критика).
Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школярів
 • Головним мотивом навчання учнів початкової школи є інтерес, цікавість до процесу навчання, то згодом, з віком формується інтерес до отриманих результатів.
 • Чи трансформуються ці інтереси в зацікавленість подальшим змістом навчальної діяльності, багато в чому залежать від майстерності та авторитету вчителя.
 • Аналіз учительських анкет;
Аналіз учнівських анкет
 • 3. Чи мотивує вчитель вас до навчання?
 • Так – 8 (11 клас); 11 (8 клас); 8 (6 клас);
 • Ні – 0 (11 клас); 0 (8 клас); 2 (6 клас);
 • 4. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення вчителем позитивного настрою учнів на уроці.
 • Добрі оцінки – 6 (11клас); 5 (8 клас); 9 (6 клас);
 • Добрий і спокійний настрій вчителя – 6 (11 клас); 6 (6 клас);
 • Презентації – 4 (11 клас); 2 (6 клас);
 • Похвала – 6 (8 клас); 3 (6 клас);
 • Об’єктивність – 7 (8 клас);
 • Емоційність вчителя – 3 (8 клас);
 • Ігри, конкурси, практичні завдання -7 (11 клас);
 • 5. Чи часто вчителі створюють на уроці умови для самоконтролю, самоаналізу, самооцінювання?
 • Часто – 0 (11 клас); 7 (8 клас); 9 (6 клас);
 • Не часто – 8 (11 клас); 3 (8 клас); 1 (6 клас);
 • 6. Який стиль спілкування учителя з учнями на уроці вам найбільше подобається:
 • Авторитарний – 2 (6 клас);
 • Демократичний – 8 (11 клас); 11 (8 клас); 4 (6 клас);
 • Ліберальний – 3 (6 клас);
Вправа “Моделюю мотивацію”
 • Група №1: Скласти мотивацію вступного уроку з української мови у 5 класі.Тема: “Значення мови в житті суспільства”.
 • Група №2: Скласти мотивацію вступного уроку з географії у 8 класі. Тема: “Що вивчає курс “Географія материків та океанів”.
 • Група №3: Скласти мотивацію вступного уроку з природознавства у 4 класі. Тема: “Природа навколо нас”.
 • Група №4: Скласти мотивацію вступного уроку фізичної культури у 8 класі. Тема: “Правила загальної гігієни та санітарії. Шкідливість паління”.
Метод незакінчених речень
 • Спонукання, яке є причиною до активності особистості, визначає її прагнення – це …
 • Способами формування в учнів позитивного ставлення до навчання є:…
 • Способами формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку є:…
 • Отримати винагороду й уникнути покарання – це два основні методи, які …
 • Коли дитина живе в атмосфері підтримки, вона …
 • Коли дитина усвідомлює мету свого навчання, вона …
Методи формування позитивних мотивів навчальної діяльності учнів
 • Словесні,наочні,практичні,репродуктив-ні й пошукові;
 • індуктивні й дедуктивні;
 • самостійна навчальна робота;
 • наочність;
 • лабораторні, практичні, експериментальні роботи;
 • проблемно-пошукові;
 • емоційне стимулювання учнів (почуття співпереживання, гордість);
 • створення ситуації захопленості;
 • художність та емоційність мови вчителя;
 • пізнавальні ігри;
 • навчальні екскурсії;
 • створення ситуацій успіху;
 • навчальні дискусії;
 • аналіз життєвих ситуацій.
 • Проект рішення педради
 • 1. Дирекції школи: вивчити й узагальнити стан формування позитивних мотивів навчальної діяльності учнів 1-7 класів і заслухати на нараді в присутності директора.
 • 2. Членам методичної ради: розробити рекомендації щодо впровадження методів мотивації навчальної діяльності учнів школи.
 • 3. Головам методичних об’єднань: обговорити зазначені вище рекомендації на засіданнях методичних об’єднань.
 • 4. Учителям-предметникам: урахувати рекомендації щодо впровадження емоційних, пізнавальних, вольових та соціальних методів мотивації під час проведення навчальних занять.
 • 5. Практичному психологу: відвідати навчальні заняття в старших класах і зробити психологічний аналіз застосування позитивних мотивів навчальної діяльності школярів.
 • 6. Питання про етапи впровадження цього рішення в практичну діяльність школи заслухати на педагогічній раді.