Конспект занятия "Логикалық тапсырмалар арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту"

«Логикалық тапсырмалар арқылы балалардың
шығармашылық қабілеттерін дамыту».
Жоспар:
І. Кіріспе
«Даналар логика туралы»
ІІ. Негізгі бөлім
2.1.Логика ұғымына түсінік
2.2.Негізгі мақсаты.
2.3.Шығармашылық жаттығулар.
2.4.Сабақ үлгісі.
ІІІ. Қорытынды
«Логикалық ойлау» дегеніміз – логика заңдылықтарын пайдалана отырып, ой-пікірлерді
тұжырымдарды қолдануға
негізделген ойлаудың бір түрі.Баланың логикасын дамыту ұғымдарын өсіру, оқу- тәрбие
үрдісіндегі ұдайы жүргізілетін жұмыс.
А.Н.Леоньтев
І. Кіріспе
«Даналар логика туралы»
В. Давыдовтың «Бастауыш сынып оқушысының психологиялық даму» еңбегінде: «Оқыту үрдісіндегі
оқушылардың логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру өзіндік мақсат емес, ол – белсенді тұлғаны
тәрбиелеу құралдарының бірі» делінген.
«Ойлау логикалық заңдылықтары мен формаларына бағынады. Көптеген адамдар
логикалық ойлайды, бірақ өздерінің ойлауы логика заңдылықтары мен формалары арқылы
болып жатқанын білмейді» – дейді В. Кириллова.
Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жұмабаев былай деген:«Ойлауды өркендету
жолдары. Ойлау – жанның өте бір қиын,терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр.Сондықтан
тәрбиеші баланың ойлауын өркендеткенде ,сақтықпен басқыштап іс істеу керек.
Оқулықтағы берілген тапсырмалар, суреттер баланың жанына дұрыс әсер ететіндей,
оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, құштарлығы болуы керек».
Психолог – ғалымдар: Н.Н. Поспелов, Ю.А.Петров, А.Н.Леонтьев, «логикалық ойлау»
ұғымына нақты анықтама берген. Олардың пікірінше «логикалық ойлау» дегеніміз логика
заңдылықтарын пайдалана отырып ой-пікірлерді, тұжырымдарды қолдануға негізделген
ойлаудың бір түрі.
Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту жөнінде А.В.Запорожец,
Л.Н.Венгер, И.С. Якиманская еңбектері жарық көрді.
Жоғарыдағы авторлардың пікірлерінше «Логикалық ойлауды дамыту» дегеніміз:
барлық логикалық ойлау операцияларын (талдау, жинақтау, салыстыру, жалпылау,
саралау) арнайы жүйелі түрде қалыптастыру;ойлау белсенділігін, өзбеттілігін дамыту.
«Логикалық ойлау – логикалық сөйлеудің негізі, ал мұны – логикалық сөйлеуді ұстаз
дамытуға тиіс», деп көрсетті К.Д.Ушинский.
2.1. Логика ұғымына түсінік.
Логика (гр. λογική – «талдауға құрылған», λόγος — «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») -
ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске
шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.
Логика—адам ойының логикалық формалары жағынан және кіріспе білім алу үдерісі
кезінде, ақиқатқа жетуін оның заңдары мен пәнін қалыптастырушы қажетті шарттарды
реттейтін ғылым. Логика жалпы логикалық тәсілдерді (әдістерді) зерттейді. Логикалық
әдістер адамның нақты өмірді тануында өте қажетті кұрал болмақ.
2.2. Негізгі мақсаты мен зерттеу пәні:
Логика ұғымы объективті дүниенің, шындықтың даму заңдылықтарын бейнелеу
мағынасында да қолданылады. Кең мағынада Логика ойлаудың ғана емес, болмыстың да
байланыстарын көрсетеді, бұл жағынан ол онтологиямен сабақтас. Ойлау мен таным қатар
жүретіндіктен Логика таным теориясымен (гносеологиямен) байланысады. Логика
философияның негізгі бөлігі болып табылады, өйткені философия “оймен басталып,
оймен жалғасады, сондықтан оны кейде “ойлау туралы ойлау” деп анықтайды.
Логика тарихы философия тарихымен тығыз байланысты. Логиканың алғашқы тарихи
нұсқасын б.з.б. 4 ғасырда ежелгі грек философы Аристотель жасаған. Ол дедуктивтік ой
қорытулар теориясын (яғни силлогистиканы) қалыптастырып, логика қателердің алғашқы
жіктелімін жасап берді және Логикалық дәлелдеу туралы ілімнің негізін қалады. Дәстүр
бойынша Аристотельдің Логикасы — аподейктика — анық, ақиқат білім туралы ілім, ол
Аристотельдің “Аналитикасында” баяндалған.
Аристотель дедуктивтік-силлогист ілімді дамытса, Эпикур мен оның ізбасарлары
индуктивтік Логиканың бастауын ашып, индуктивтік жалпылаудың бірқатар ережелерін
тұжырымдаған. Аристотельдің Логикалық идеяларының сақталуына, олардың мән-
маңызының ашылуы мен тарихи жалғасын табуына ортағасырлық ислам философтары әл-
Кинди, әл-Фараби, ибн Сина, ибн Рушдтың сіңірген еңбегі зор. Аристотельдің
дәлелденбейтін пікір, индукция туралы ілімін әл-Фараби жүйелі түрде дамытты. Ол
предикат түрінде “өмір сүретін” құбылыстың бары жайында мүлде жаңа мәселе қойып,
шартты силлогизм теориясын егжей-тегжейлі талдады, сөйтіп, Логикадағы диалектикалық
мәселелерді түсінуге елеулі үлес қосты.
Логикалық ойлаудың қисындылығы олардың шындыққа сай келуінде. Логикалық
ойлауға түскен құбылыстың себептері мен салдары, ұғымдар арасындағы байланыстар
мен қатынастар логикалық ойлау жолымен ашылады. Пікір алмасу кезінде, әсіресе
математикалық тұжырымдар кезінде пайымдау,ойлау заңдылықтарын немесе былайша
айтқанда сол заңдылықтар мен формалары жөніндегі ғылым- логиканың көмегімен бір
пікірден екінші пікірді шығарамыз. Логикалық тұжырым теориясының ең алғаш грек
философы Аристотель негізін қалаған.
Қазақстан Республикасының білім беру стандартында білім берудің басты міндеті
логикалық ойлауды дамыту болып табылатындығы атап айтылған.
Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда логикалық тапсырмалар орындату-
дың маңызы зор. Логикалық тапсырмалар оқушыларды белсенділікке тәрбиелеу, өз
бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру, сондай-ақ оқушыларды икемділік пен шеберлікке
баулу мақсатында пайдаланылады.
2.3.Шығармашылық жаттығулар.
Қазіргі заманғы педагогикалық ой-тұжырымдарда оқушының жеке тұлғалық күшін
дамыту, оның шығармашылық мүмкіндігінің дамуы басты рөл атқарып отыр. Олай болса,
қазіргі ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат-өмірдің барлық саласындағы
белсенді шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға
тәрбиелеу. Өмірдегі сан алуан қиыншылықтарды шеше білу тек шығармашыл адамның
қолынан келеді. Шығармашыл тұлға бойында батылдық, еркіндік, ұшқырлық, сезімтал-
дық сияқты қасиеттермен қатар ерекше ой қызметі, қайшылықтарды түсіну, заңдылық-
тарды анықтау, шығармашылыққа деген құштарлық болу керек.
Баланың шығармашылық қабілетін дамыту үшін бірнеше шарт орындалуы тиіс. Олар:
* Шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алу;
* Жүйелі түрде шығармашылық әрекет жайында болу;
* Шығармашылық іс-әрекетке жағдай тудыру.
Баланың іс-әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз –баланы ойлай білуге үйрету болып
табылады. Мектеп табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіннен шығармашылық іс-әрекетті
талап етпестен бұрын соған үйреткен дұрыс. Ойлап үйрену үшін оқушының зейінін
тұрақтандыру, интеллектісін дамыту керек.
Оқу материалын балалардың ойлау қабілеті жетерліктей жас ерекшеліктерін ескере
ұйымдастырса ғана, оның ойлау қабілетінің дамуына мүмкіндік туады. Сондықтан да
мұғалім балаларды үнемі ойланып оқуға бағыттауы тиіс, бұған оқу үрдісін жүйелі
ұйымдастыру, сабақта бала логикасын (шығармашылығын) дұрыс дамыта алатын
мүмкіндіктерді мол пайдалану арқылы жетуге болады. Бастауыш сынып баланың
логикалық ойлауын дамытудың негізгі кезеңі деп есептеледі. Өйткені логикалық ойлау
кейінірек бейнелік ойлаудың негізінде қалыптасады, ауқымы кеңірек мәселелерді шешуге
ғылыми білімдерді меңгеруге мүмкіндік береді, іс-әрекетінің қалыптасуының өте ыңғайлы
кезеңі оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту білімді, дағдыны және шеберлікті
белсенді меңгеру үрдісін мақсаты бағытталған түрде басқару, оқушылар танымының
қажетті әдістері мен тәсілдерін қамтамасыз етеді. Әйтседе бұл баланы қайткенде де
неғұрлым ертерек логикалық «жолға» шығару дегенді көрсетпейді. Біріншіден, ойлаудың
логикалық формаларын игерудің өзі ойлаудың логикалық жетілген бейнені формалары
ретінде игерлмейінше, толық құнсыз күйде қалып отырады. Дамыған көрнекі схемалық
ойлау баланы логика табалдырығына жеткізеді. Екіншіден, логикалық ойлауды игеріп
болғаннан кейін, бейнелік ойлау өзінің мәнін ешбір жоғалпайды.
Шығармашылық жаттығулар ұсынылғанда, балалардың алдында мақсатқа өзіне мәлім
әрекет тәсілімен жете алмайтын проблемалық жағдаят пайда болып, ол баланың
интеллектуалдық қиналуын туғызуы мүмкін. Осының барысында бала жаңа әрекет тәсілін
іздестіру бағытындағы шығармашылық сипаттағы іс-әрекеттер орындауға талпынады.
Шығармашылық тапсырмалар балалардың жаңа бір нәрсені ашуы, яғни оқушы өзін
белгілі бір жаңалықтардың авторы ретінде сезінеді. Бұл оған белгілі бір пән төңірегіндегі
қызығушылығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Яғни, оқушыны өзіне тарта, баули
түседі.
Мектепалды даярлық балаларының логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталған
стандартты емес тапсырмаларды шығармашылық жаттығулар деп атаймыз. Сондықтан
шығармашылық жаттығуды ұдайы жүргізе отырып біз оқушылардың тек пәнге деген
қызығушылығын ғана емес, логикалық ойлауын да дамыта аламыз.
Ой әрекеті барысында адам қоршаған дүниені танып, білу үшін ерекше айқын қызметін
орындайды. Бұл нақты қызметіне талдау, біріктіру, салыстыру, дерексіздендіру нақтылау
және қорытындылау арқылы жүзеге асырылады.
Талдау– бұл оймен бүтінді жіктеу немесе бүтіннен оның қырларын, әрекет не қатынас
бірліктерін бөліп алу, қарапайым формадағы талдау әрқандай затты практикалық
қажеттілікке орай құрама бөлшектерге ажырату.
Мысалы, балаларды қандай да бір өсімдіктермен таныстыруда оның құрамын көрсетуден
бастаймыз. (тамыры,сабағы,жапырағы). Талдау тәжірибелік және теориялық болып
бөлінеді. Егер талдау жоғарыда айтылған ой операцяларына ұштаспаса,онда қате,
механикалық сипат алады. Мұндай талдау элементтері жас балаларда көптеп кездеседі.
Біріктіру –бұл әрқилы бөлшектер, қасиеттермен әрекет қимылдарды тұтас бірлікке
топтастыру.Біріктіру операциясы талдау әдістеріне қарама-қарсы. Бұл қызмет барысында
жеке заттар мен құбылыстар күрделі,бүтін құбылысқа қатысы бар бөлшек,элементтер
тобы ретінде қарастырылады.
Ой процесіндегі талдау мен біріктіру әрекеттері оқу жұмысында аса үлкен маңызға
ие.Бала жекелеп талдау мен әріптерді тануға қол жеткізеді,ал кейін сол игерген әріптердің
басын біріктіріп буын құрайды,буыннан сөз,сөзден-сөйлем,сөйлемдерді біріктіріп мәтін
мазмұнын шығарады.
Салыстыру – әрқандай заттар мен құбылыстардың, не ойлардың бөліктері арасындағы
ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білуге бағытталған ой әрекеті.Күнделікті
тұрмыстық салыстырулар.
Логикалық ойлаудың ерекшелігі – қорытындылардың қисындылығы олардың шындыққа
сай келуінде. Логикалық ойлауға түскен құбылыс түсіндіріледі, себептері мен салдары
қатесіз анықталады. Ұғымдар арасындағы байланыстар мен қатынастар логикалық ойлау
жолымен ашылады.Бұл байланыстар мен қатынастардың дұрыстығын теріске шығаруға
болмайтыны пікірлерде көрсетіледі. Пікір дегеніміз – ойлау формасы,мұнда бір нәрсе
мақұлданады,не теріске шығарылады.Бір немесе бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын
ойлау формасы – ой қорытындылары деп аталады.
Математиканы оқытудың әрбір кезеңінде оқушылардың бағдарламалық материалды оқып
үйренгендей қабылдауға терең де берік білімдеріне, іс-әрекеттеріне және дағдыларына,
сонымен бірге,математиканы оқытудағы қызығушылығын дамытуға да байланысты
болады.Сынып оқушылары бірдей емес.Олардың ішінде математиканы сүйіп оқитын,оған
деген ынтасы зор оқушылар да бар. Оларды жеңіл,біріңғай жаттығулар орындау
жалықтырады.Сондықтан белгілі бір ережені меңгеретін жаттығуларды орындағанда
оларға қиынырақ тапсырмалар, міндетті емес тапсырмалар берілуі қажет.Қазіргі кезеңдегі
мектеп математикасында әлі шешімдері табылмаған проблемалар аз емес.Соның бірі
оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту,кітапқа ,оқуға,білім алуға деген
құмарлықтарын арттыру.Осындай проблемаларды шешу мақсатында бастауыш сыныптан
бастап логикалық есептерді шығару керек.
Оқу еңбегінің қаруы – ой. Логикалық жеке пікір мен өзіндік талдау біртұтас.Бұл талаптар
ой мен іс -әрекеттің негізгі өзегі болып келеді.Ол үшін әр адам өз орынында еңбек өнімді-
лігін арттырып қана қоймай ,оның сапасын қалай өсіру керектігін ойластырғаны жөн.
Оқушылардың жеке ойлау қабілетін дамыту үшін олардың өзіндік күш қуаты мен сенімін
арттыру керек. Қолынан келетін көп істердің мүмкіндіктеріне бағыт берген абзал.
Оқушылардың білімді меңгеру үрдісі негізінен мына компоненттерден тұрады.
1. Қабылдау
2. Түсіну
3. Есте сақтау
4. Қорыту және жүйелеу.
Логикалық жаттығуларды орындау баланың ақыл-ойын, қиялын, ой ұшқырлығын
дамытады.Бұл оқушылардың түрлі мазмұнды есептерді шығаруда, есептің шартын құра
білуге қалыптастырылады.Бір есептің бірнеше шешімдерін табуға жетелейді.Әрбір сабақ
қызықты есептер мен аяқталып,логикалық есептер оқушылардыңжас ерекшелігіне қарай
күрделене түсуі қажет.
Логикалық зерттеу саласы – ойлау қабілеті. Демек адамның ойы ғалымдардың зерттеу
объектісі болып табылады. Сонда логиканың өзіндік ерекшелігі неде?
Ойлау формалары немесе логикалық формалар үшеу: ұғым, ой пікір және ой қорыту.
Балаларды логикалық ойлаудың тәсілдеріне үйрету керек:мұнысыз оқу материалын
қабылдау мүмкін емес. Сондықтан да математикалық дайындық логикалық ойлау және
көңіл бөлушілік дамуымен байланысты болуы керек.
Бұл ойлаудың түрі негізі жалпы ойлаудың үш формасын меңгеру шартымен ғана дамиды:
көрнекі әсерлік, көрнекі мүсіндік және логикалық.
Алғашқыда 3-4 жаста көрнекі әсерлік ойлау күш алады.Бала перамидка жинағысы
келеді,одан соң оны түзетіп қалауға тырысады.
5-6 жаста көрнекі-мүсіндік ойлау дамиды,бұл көріп тұрған заттардан керектісін таңдай
білуді, бұл заттардың бір-бірімен, бөлшектерінің өзара байланысын,қатынасын анықтауға
көмектеседі. Бала мектеп, дүкен ойындарын ойнайды, суреттерді үлкен қызығушылықпен
қарастырады.
Кейін ойлаудың дамуы балада логиканың дами бастауына соғады.Бала талдауға,
талқылауға, қарапайым заңдылықтарға, логика заңдылығына байланысты ой
қорытындыларын жасауға үйренеді.
Балаларды логикалық ойлауға қалай үйретуге болады? Мектепалды даярлық сынып
оқушыларын логикалық ойлауға үйретуге бола ма? Балаларға жас ерекшелігіне
байланысты қандай қиындықтағы тапсырмалар беру керек?
Міне, осындай сұрақтар көптеген мұғалімдері мазалайды.Мұғалімнің басшылығымен
балалар түрлі есептер мен тапсырмалар орындай отыра логикалық тәсілдері қолдануды
үйренеді.Сабақта әр түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану арқылы оқушының ойлау қабілеті
дамып, білімдері бекіп,ізденуге, өз жұмыстарының ойларын ортаға салуға дағдыланады
да, сөз қорлары молаяды.Олар басқа пәнге қарағанда математика ойлау, есте сақтауын
қажет етеді,қызығушылығы оянып, ой-өрісі дамып, алған білімдерін анықтайды. Оқыту
процесінің басты компоненті – оқытудың мақсаты мен міндеті.
Оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың жаңа формалары мен әдістерін, ақпараттық
коммуникативтік технологияны тиімді пайдаланған жағдайда оқушылардың логикалық
ойлау қабілеттері артады, олардың субъект-субъектілік тұлғасы қалыптасады.
Бүгінгі күні ақпараттық технология кең көлемде оқыту мен педагогикалық ұйымдастыру
қызметінде барлық мектептерде орын алған. Қазіргі кезде білім беруді ақпараттандыру
процесі жүргізілуде. Ақпараттық коммуникативтік технологияларды және компьютерлік
желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. Жаңа ақпараттық
технологияларды білім жүйесінде қолданудың негізгі күші адам.
Логикалық тапсырмалар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту үш
негізгі бағытта іске асырылады:•Қызығушылығын арттыру;
•Ойлау және қабылдау қабілетін дамыту;
•Шығармашылық ізденісін дамыту.
Логикалық тапсырмалар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру
мақсатына негізделген дәріс моделін құрастыруға болады.
Мұндай сабақтардың құрылысы 4 кезеңнен тұрады:
1.Машық. Сергіту;
2.Оқушылардың шығармашылық қабілетінің негізі болатын психологиялық механизм-
дерінің дамуы (ес, зейін, қабылдау, ойлау);
3.Іздену тапсырмаларын орындату;
4.Оқушыларға белгілі түсінікпен жаңалықты көруге тәрбиелеу, мақсатында логикалық
тапсырмаларды орындату.
Осы кезеңдегі берілетін тапсырмалар түрлері:
1.Көру қабілетін дамытатын тапсырмалар (ребус, сөзжұмбақ, анограмма, сиқырлы
шаршылар, геометриялық фигуралар);