Классный час "Қазақстан - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ"