Конспект урока "Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв`язку" 9 класс

Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв`язку.(укр.мова
9 клас)
Мета: поглибити в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку, основні ознаки і структуру їх;
розвивати вміння визначати вид складних синтаксичних конструкцій, складати лінійні й рівневі схеми; формувати
творчі вміння моделювати, відновлювати й конструювати складні синтаксичні конструкції відповідно до
комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти
осмисленню учнями синтаксичного багатства художнього поетичного й прозового мовлення.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
Актуалізація опорних знань.
1.Репродуктивна бесіда
Що є предметом вивчення синтаксису? (Словосполучення та речення).
Що називається реченням?
(Реченням називається інтонаційно та граматично оформлена одиниця мовного спілкування, що виражає закінчену
думку).
Які ви знаєте речення за будовою? (Прості та складні).
У чому особливість складних речень?
(Складаються з двох і більше частин, які умовно називаються простими реченнями).
Як оформляються смислові зв’язки між частинами складного речення?
(За допомогою сполучників, сполучних слів, інтонації, порядку розміщення частин складного речення тощо).
Назвіть наукові терміни, що стосуються цієї теми.
(Речення, смислові зв’язки, складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове, багатокомпонентне, одиниця
мовного спілкування, сполучники, сполучні слова тощо).
2.Диктант.
Я знав: добра нема без зла.
Я вернувся в ту синь Дніпра, звідки сонце розвиднює тьму.
Гаснуть вранці зорі, і пливуть хвилі вітру в достиглому житі.
Пояснити розділові знаки, визначити види складних речень.
Ознайомлення з темою, метою уроку.
Робота над темою і метою.
1.Робота з таблицями.
ЗАКРІПЛЕННЯ.
1. Записати складні синтаксичні конструкції. Виділити засоби зв’язку в них. Указати на тип конструкції: а) з
безсполучниковим і сурядним зв’язком; б) з безсполучниковим і підрядним зв’язком; в) з сурядним і підрядним
зв’язком.
1. Тільки цвіркун цвіркоче в житі, шелестить сухий колос та інколи запідпальомкає перепелиця. 2. Якось
обернулася Харитя назад, щоб покласти нажату жменьку, глянула навкруги — і страх обхопив її. 3. Босі ноженята
ступали по втоптаній стежці, над головою, межи колосками, синіло небо, а з обох боків, як стіни, стояло жито й
шелестіло вусатим колоссям. 4. Харитя почула, що її маленьке серце заболіло, наче хто здавив його в жмені; сльози
затремтіли на її довгих віях. 5. Торік Харитя була ще маленька, маленькими рученятами вона не могла вдержати
серпа, а тепер вже виросла, набралася сили, і руки побільшали. 6. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче
злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. 7. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в
снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер... (З тв. М. Коцюбинського).
Ключ. А — 1, 3, 5. Б — 4, 7. В — 2, 6.
2.Робота в парах.
Скласти речення за схемою:
[ ], (де…), (що…).
3.Робота з підручником.
1.Вправа № 304 с.185.
2.Вправа № 316 с.191.
Підсумок.
Домашнє завдання.
Написати твір- мініатюру, використовуючи складнопідрядні, складносурядні, безсполучникові складні речення «І
дуже-дуже хочеться повірити, що ХХІ століття – все-таки прогрес».