Тематична контрольна робота "Складне речення. Складносурядне речення" 9 класс

Тематична контрольна робота №1
Складне речення. Складносурядне речення
Варіант І
1.Укажіть правильні твердження:
А) Складне речення має дві або більше граматичні основи.
Б) У складнопідрядному реченні частини, що мають свої граматичні основи, відносно рівноправні.
В) Частини складносурядного речення пов’язані сурядним зв’язком за допомогою сполучників.
2. Укажіть складне речення:
А) На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло прив’ялим духом полину.
Б) Дівчата пряли починки, вишивали, готували сорочки на придане.
В) Тугі, кошлаті гриви хлюпали в груди, повивали ноги, хапали за високо зведені копита й тягли в
глибінь.
3. Укажіть складносурядне речення:
А) Сиджу і слухаю, як народжується вітер.
Б) І так мені хочеться піти в лісову далечінь, побачити з якогось незнайомого берега отих, наче зі
срібла вилитих, лебедів, подивитись на їхні співучі крила.
В) І на цих високих пам’ятниках спочивають не тільки запізнілі перелітні птахи, а й, здається, у
надвечірніх сутінках дрімають обважнілі хмари.
4. Укажіть складносурядне єднальне речення:
А) Мине час, і піде вода аж за Перекоп.
Б) На грядках червоно виблискують скиби, а в борознах біліє опалий цвіт.
В) Город копати було ще рано, але Миколка наточив рашпилем лопату, набив на граблі нового
держака та й пішов згрібати під яблунями торішнє листя.
5.Укажіть складносурядне розділове речення:
А) Птахи по надбережжю гуртуються відлітати у вирій, а деякі вже й рушили.
Б) Там тільки павуки та обламані щогли, та пухлинами повисувалась від вибухів сталева палуба.
В) Де-не-де біля вирв синіє безводний полин чи кущиться пахучий чебрець.
6. Укажіть складносурядне речення, між частинами якого не ставиться кома (деякі розділові
знаки пропущено):
А) Срібно-холодні роси слалися і дикі кози, стрункі й полохливі, виходили пастись на поляну.
Б) Над річкою прошелестіла гайвороняча зграя і знову стало чути густе комарине гудіння.
В) Яблука, налляті холодним соком, світяться і їх видно здалеку.
7. Укажіть речення, у яких правильно розставлено розділові знаки:
А) Небо над степом чисте і літак, як рибина, пішов угору, крізь прозору океанну блакить. Б)
Палить сонце, і весь простір завуальовано інеєм.
В) Жартує Василинка і Ліні навіть у тутешньому жарті чується атмосфера життя
своєрідного, їй не доступного.
8. Укажіть правильне твердження:
А) А зійдеш на пагорб – і перед тобою вдалині, за маревом сонця, блакитніє оте високе, вершечок
мрії дитячої. (Це просте речення з однорідними присудками)
Б) Гойднулась і побігла з-під верболозів хвиля, підкотилась під місяць, колихнула його, і він
зробився спочатку довгий і плескатий, а згодом знов покруглішав. ( Це складносурядне речення з
єднальними відношеннями).
В) Вітер промчав, улігся – і надріччя взялося сивиною. (Частини цього речення поєднані
безсполучниковим зв’язком).
9. Синтаксичний розбір речення:
Слабкий усе життя вмирає, а сильний духом – тільки раз!
10. Перепишіть, розставте розділові знаки:
А місяць усе більше і більше заворожує ліси і вони як скам’яніле море стоять під тихим світлом
ждучи весни. Давно Шевченко серцем пломенів але ще й досі кожен припадає до джерела його
вогненних слів. Ще холодом закуто віти клена й заметами заметено кущі.
Мине холодна ніч і сонце на світанку повернеться назад. Ще один такий день і вода здійме ту
кригу вгору. Тут витає слава безіменна і співає жайвором душа.