Презентация "Үткән заман хикәя фигыль"

Подписи к слайдам:
 • Билгеле үткән заман
 • Нишләде?
 • Билгесез үткән заман
 • Нишләгән?
 • Бар ...
 • Сөйлә ...
 • Әйт...
 • Кайт ...
 • барды
 • сөйләде
 • әйтте
 • кайтты
 • Эшлә...
 • Шатлан...
 • Сат...
 • Әйт...
 • эшләгән
 • шатланган
 • саткан
 • әйткән
 • Кашык белән ...
 • Пычак белән ...
 • Көрәк белән ...
 • Себерке белән ...
 • Бетергеч белән ...
 • ашады, ашаган
 • кисте, кискән
 • казыды, казыган
 • себерде, себергән
 • бетерде, бетергән
 • Фигыльләр: кис, казы, бетер, аша, себер
 • Суда йөзә,
 • Җирдә шуа,
 • Койрыгы очлы,
 • Үзе җиз башлы.
 • Хәзерге заман
 • Кышын йоклады,
 • Җәен шаулады.
 • Билгеле үткән заман
 • Ура, суга, җилгәрә,
 • Үзе төяп җибәрә.
 • Хәзерге заман
 • Борын-борын заманда
 • Булган әйбәт заманнар.
 • Кешеләр бер - берләренә
 • Кунакларга барганнар.
 • Бәйрәмнәрдә котлашып
 • Матур хатлар язганнар.
 • Авыллардан - шәһәрләргә. Шәһәрләрдән - авылларга
 • Посылкалар салганнар.
 • Бар да әйбәт булганнар, Хәтта куяннар да элек Тәмле күчтәнәчләр биреп
 • Җибәргәннәр урманнан.
 • Үзгәрделәр әниләр.
 • Хәзер инде куяннар да
 • Ерак - ерак урманнардан Күчтәнәч җибәрмиләр.
 • Ф. Яруллин