Презентация "Кримінальне право. Поняття злочину. Кримінальна відповідальність" 10 класс

Подписи к слайдам:
Кримінальне право. Поняття злочину. Кримінальна відповідальність
 • Учні 10-Б класу:
 • Савченко А.
 • Павловський Д.
Зміст
 • Загальна характеристика кримінального права.
 • Поняття злочину.
 • Склад Злочину.
 • Види злочинів.
 • Стадії скоєння злосину.
 • Співучасть у злочині.
 • Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності
 • Обставини, що пом’якшують і обтяжчують відповідальність.
 • Поняття і види кримінальних покарань.
 • Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Загальна характеристика кримінального права.
 • Кримінальне право (КП) – це система юридични норм, прийнятих Верховною Радою України, у яких визначається, які суспільно небнзпечні діяння є злочинами і які покарання мають застосуватися до осіб, що їх вчинили.
 • Функції КП:
 • Охоронна
 • Попереджувальна
 • Виховна.
 • Джерела КП України:
 • Конституція України.
 • Рішення Конституційного суду Укр.
 • Міжнародні договори, ратіфіковані
 • Україною.
 • Кримінальний кодекс України.
Поняття злочину.
 • Злочин – передбачене Кримінальним кодексом суспільно небеспечне винне діяння, вчинене суб’єктом злочину.
 • Небезпечність хпрактерізується:
 • Цінність обєкта, на який посягає злочин.
 • Характером діяння, місцем,
 • способом, часом, обстановкою
 • вчинення злочина
 • Тяжкістю наслідків.
 • Формою віни.
 • Мотивом і метою.
 • Основні ознаки
 • злочину
 • Суспільна
 • небезпечність
 • Протиправність
 • Каранність,
 • кримінальне
 • покарання
 • Винність
 • Відсутність хоча б однієї з цих ознак виключає можливість розглядати той чи інший вчинок, як злочин.
Склад Злочину.
 • Склад злочину – це сукупність встановлених кримінальним законом об’єктівних і суб’єктівних ознак, які характерізують суспільно небезпечне діяння.
 • Склад злочину
 • Елементи
 • складу злочина
 • Дає відповіді
 • на запитання
 • Об’єкт злочину
 • Об’єктивна
 • сторона злочину
 • Суб’єкт злочину
 • Суб’єктивна
 • Сторона злочину
 • На які суспільні
 • відносини посянгає
 • данний злочин?
 • У чьому суть
 • злочинного діяння?
 • Чи може суб’єкт
 • відповідати за скоєне?
 • Чому суб’єкт здійчнив
 • злочин і яка його вина?
 • Вина
 • Умисел
 • Необережність
 • Прямий
 • Непрямий
 • Злочинна
 • самовпевненість
 • Злочинна
 • недбалість
 • Для характеристики об’єктивної сторони злочину важливе значення мають факультативні ознаки:
 • час, місце, обстановка,
 • спосіб, засоби тощо.
Види злочинів.
 • Злочини
 • За формою
 • За ступенем
 • завершеності
 • За мотивом
 • здійснення
 • Умисні
 • Необережні
 • Закінчені
 • Незакінчені
 • Користь
 • Помста
 • Хуліганство
 • За родовим
 • об’єктом
 • Проти особи
 • У сфері економіки
 • Основ
 • нац. безпеки
 • Прото
 • військової служби
Стадії скоєння злосину.
 • Стадії вчинення злочину – це передбачені законом суспільно небезпечні етапи його здійснення, які істотно різняться між собою ступенем реалізації злочинного наміру.
 • Стадії вчинення злочину:
 • готування до злочину.
 • замах на злочин.
 • закінченний злочин.
 • Добровільна відмова при незакінченному злочині – остаточне припинення особою з власної волі готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона
 • усвідомлює можливість доведення злочину до кінця
Співучасть у злочині.
 • Ознаки спів участі
 • у злочині
 • Об’єктивні
 • Суб’єктивні
 • Учась двох аба
 • більше осіб
 • Фляхом як дії,
 • так і бездіяльності
 • Поінформованість
 • кожного
 • Єдиний злочинний
 • результат
 • Причиновий
 • зв’язок
 • Умисний
 • характер
 • Співучасть у злочині – умисна спільна участь кількох суб’єктів у вчиненні умисного злочину
 • Форми співучасті:
 • група осіб.
 • група осіб і попердня змова.
 • організована група
 • злочинна організація
Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності.
 • Кримінальна відповідальність – це вид юридтчної відповідальності, яка полягає в обмеженні прав і свобод особи, яка вчинила злочин, що індивідуалізується в обвинувальному вироку суду і здійснюється спеціальними уповноваженими органами.
 • Підстави
 • кримінальної
 • відповідальності
 • Фактична
 • Процесуальна
 • Обвинувальний
 • вирок суду
 • Наявність у скоєному діянні складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом Укр., що характеризує конкретне діяння як злочин.
 • Ознаки
 • відповідальності
 • Юридичної
 • Кримінальної
 • Підставою є правопорушення
 • Відповідальність перед
 • державою
 • Грунтується на
 • державному примусі
 • Виявляється у негативних
 • насліжках для правопорушника
 • Іноді діє принцип
 • презумції невинності
 • Процесуальна форма
 • Передбачена і
 • врегульована законом
 • Настає за скоєння
 • злочину
 • Суб’єкти досягли 16 р.
 • Іноді – 14 р.
 • Особистий характер
 • Заснована на
 • презумції невинності
 • Призначення покарання
 • винному
 • Породжує стан
 • судимості
Обставини, що пом’якшують і обтяжчують відповідальність.
 • Обставини, що пом’якшують і
 • обтяжчують відповідальність
 • це встановлені судом за конкретною
 • справою об’єктивні та суб’єктивні
 • чинники, що не є ознаками конкретного
 • складу злочину і не впливають на його
 • кваліфікацію, проте знижують чи підвищують суспільну небезпечність діяння і тим самим впливають
 • на пом’якшення чи посилення
 • покарання.
 • Обставини, що пом’якшують:
 • Зізнання, щіре каяття або активне сприяння розкриттю злочину.
 • Добровільне відшкодування заданого збитку.
 • Вчинення злочину неповнолітнім.
 • Вчинення злочину жінкою в стані вагітності.
 • Вчинення злочину внаслідку тяжких обставин.
 • Вчинення злочину під примусом, впливом погроз.
 • Вчинення злочину під впливом сильних душевних хвилювань.
 • Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності.
 • Виконання спец. Завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи поєднане із злочину
 • Обставини, що обтяжують:
 • Повторне скоєння, рецидив злочину.
 • Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.
 • На основі рассової, нац., … ворожнечі.
 • Зв’язок з виконанням обов’язкіів.
 • Тяжкі наслідки злочину.
 • Злочин щодо людини залежної від винного.
 • Особлива жорстокість.
 • Використання умоа надзвич. стану.
 • Алкогольне чи наркотиччне сп’яніння.
 • Злочин щодо малольтньої, особи похилого віку, тіій що перебуває у безпорадному станні, вагітної жінці (завідомо для винного)
 • Використання малолітнього або особи з психічним захворюванням.
Поняття і види кримінальних покарань.
 • Покарання – це захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчмненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.
 • Ознаки покарання:
 • Публічний характер.
 • Признач. від імені держави.
 • Передбач. кримінал. законом.
 • Виноситься за вироком суду.
 • Є карою для винного.
 • Особистий характер.
 • Тягне за собою судимість.
 • Висловлює негативну оцінку.
 • Покарання спрямованні:
 • Встановлення соц. справедливості.
 • Виправлення засудженого.
 • Запобігання вчиненню нових злоченів засудженим.
 • Попередження вчинення нових злочинів вньшими особами
 • Види покарань
 • Основні
 • Додаткові
 • Як основні,
 • так і додаткові
 • громадські роботи
 • виправні роботи
 • службові обмеженні
 • арешт
 • обмеження волі
 • тимчасове позбавлення волі
 • довічне позбавлення волі
 • позбавлення військового спец. звання, рангу, чину, кваліфікаційого складу
 • конфіскація майна
 • штраф
 • позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
 • Примусові заходи виховного характеру:
 • застереження
 • обмеження дозвілля
 • передача під нагляд батьків
 • направлення до спец. навчально-виховної установи
 • Види звільнення від покарання:
 • звільнення з випробуванням
 • із застосуванням примусових засобів виховного характеру
 • у зв’язку із закінченням строків давності виконання вироку.
 • умовно-дострокове
 • Види покарань
 • Штраф
 • Громадські роботи
 • Виправні роботи
 • Арешт
 • Позбавлення волі