Конспект урока "Билгеле үткән заман хикәя фигыль1 һәм 2 зат берлек санда" 2 класс

2 сыйныф-рус төркеме.
ДӘРЕС ТЕМАСЫ: Билгеле үткән заман хикәя фигыль1 һәм 2 зат берлек санда.
Науметова Гөлназ Рәис кызы, Шәмсетдинова Алина Гадил кызы.
Казан шәһәре Совет районының 141нче урта мәктәпнең I кв. категорияле укытучылары.
МАКСАТлар:
1. Эшчәнлек максаты: Укучыларның сөйләм һәм фикерләү сәләтен үстерү.
2. Белем бирү максаты: Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең 1 һәм 2 зат берлек сан формалары белән танышу.
Билгеле үткән заман хикәя фигыль кушымчаларын дөрес ялгау, тәрҗемә итү.
3.Тәрбия бирү максаты: үз-үзеңне тәрбияләү,татарча дөрес сөйләшү күнекмәләрен ныгыту,пөхтәлеккә өйрәтү.
Танып-белү универс.уку гамәлләре: дәреслектә ориентлаша белү,рәсемнәр,интерактив такта белән биремнәр
үтәү,кагыйдә формалаштыру.
Регулятив УУГ:кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу,үз эшчәнлегеңне контрольгә алу,биремне үтәүнең дөреслеген
тикшерү,,эшләнгән эшнең сыйфатын билгеләү.
Шәхескә кагылышлы УУГ:дәреслек геройларына,күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү,үз
мөмкинлекләреңне бәяләү.үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру.
Коммуникатив УУГ:тормыш тәҗрибәсен куллану,күршең белән хезмәттәшлек итү, иптәшеңнең фикерен
тыңлау,диологик сөйләм күнекмәсенә ия булу, үз фикереңне формалаштыру.
ДӘРЕС ТИБЫ : Яңа белемнәрне үзләштерү дәресе.
Метод һәм алымнар:сорау-җавап,күнегүләр эшләү,төркемнәрдә һәм индивидуаль эшләү.
ҖИҺАЗЛАУ : дәреслек: И.Л. Литвинов, Э.Р. Садыйкова, Л.И. Гарипова “Татар теле һәм уку китабы”-Казан:Татар.кит.
нәшр., рәсемнәр, интерактив такта, карточкалар.
Дәреснең барышы
ФДББС буенча УУГның кулланышы
I. Оештыру этабы . Дәрестә уңай психологик халәт тудыру.
1. Исәнләшү.җыр.
2. Исәнмесез, укучылар,килгән кунаклар!Яхшы кәеф белән дәресне
башлыйбыз.
3. Бүген ничәнче апрель?Атнаның ничәнче көне.?Урамда көн
нинди?Сыйныфта кемнәр юк?
ШУУГ:Эшчәнлекне башлауга әзерлек.
КУУГ:тыңлый белү.
II. Белемнәрне актуальләштерү этабы.
Укытучы: Үткән дәрестә без Маратның көн режимы белән таныштык.
Безгә Марат аудио хат җибәрде. Әйдәгез Маратны тыңлыйбыз.
(Маратның көн режимы тыңлана. Хат: Сәлам, дустым! Хәлләрең
ничек? Минем хәлләрем яхшы. Мин кичә мәктәпкә бардым. Бишле
алдым. Дуслар белән уйнадым. Кичен әнигә булыштым. Мин зур
үстем. Сау бул. Кунакка кил. Синең дустың Марат.)
Укытучы:Укучылар, хат кем турында?
Укучы: Марат турында.
Укытучы:Марат кичә нишләде?
Укучы: Марат кичә әнигә булышты.
ШУУГ:укчының эчке әзерлеге.
КУУГ:тыңлый белү,сораулар куелышы,үз
фикереңне әйтә белү.
РУУГ:укытучы һәм укучылар белән
хезмәттәшлек тудыру,уку эшчәнлегенең
максатын билгеләү.
Укытучы:Действие когда произошло?
Укытучы:Когда действие происходило вчера или в прошлом? Какие
окончания помогли Марату ? К какой форме глагола прибавляются эти
окончания?
Укучы: к приказу.
Укытучы:Яхшы укучылар.Әйдәгез бу аффиксларны искә
төшерәбез.Алар безгә дәрестә кирәк була.
(Интерактив тактада укучыларга күнегү тәгъдим ителә ды.-
де.Укучылар такта янында эшли,кушымчалар кушалар, тат-русчага
тәрҗемә итәлә).
Укытучы:Яхшы,укучылар.
III.Авыр очракның урынын һәм сәбәбен билгеләү.Уку мәсьәләсен
кую этабы.
Укытучы:Марат хатны кем турында язды?(о ком он рассказывает в
письме)
Укучы:о себе.
Укытучы: да,о себе. Как он рассказывает что он вчера делал?
(Җаваплар тыңлана.)
Укытучы: Ребята послушайте, что я сейчас скажу:Мин кичә кибеткә
бардым.Кем аңлады?
Укучы:.....
Укытучы:Яхшы.А как вы спросите,что ты вчера делал?
Укучы:...
Укытучы:Нет ответа?
Укытучы: Что вы не смогли перевести? А почему мы не смогли
перевести?
Укучы:Потому что мы не знаем какие окончания нужно добавить?
ТБУУГ:сорауларга дөрес җавап
бирү,сыйныф эшчәнлегеннән чыгып нәтиҗә
ясый белү.
ШУУГ:кыенлыклардан чыгу юлын эзләү.
КУУГ:укытучыны тыңлау,фикереңне әйтә
белү.
ТБУУГ:проблема кую
РУУГ:белгән һәм белмәгән күнекмәләрне
үзара бәйләү,максат кую.