Презентация "Слухання-сприймання музики, як вид художньо-творчої діяльності учнів на уроках музичного мистецтва"

Подписи к слайдам:
Змістовий модуль 1. Види музичної діяльності на уроках музичного мистецтва – сучасні інтерактивні музично-педагогічні технології Тема 1. Слухання-сприймання музики як вид художньо-творчої діяльності учнів на уроках музичного мистецтва

Кондратенко Г.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва

План
 • Сутність поняття «музичне сприймання», його специфічна особливість.
 • Етапи розвитку музичного сприймання.
 • Мета і завдання слухання музики.
 • Основні етапи слухання музики, вивчення музичних творів, методика роботи.
 • Словесні методи ознайомлення з музичним твором та методи художньо-педагогічного аналізу й художньо-педагогічної інтерпретації.
1. Сутність поняття «музичне сприймання», його специфічна особливість
 • Сприймання музики – основний засіб формування музичної культури й духовного розвитку школярів.
 • Слухання музики — один із провідних видів діяльності на уроці музичного мистецтва в загальноосвітній школі, мета якого - виховувати любов до музики, формувати музичну культуру та усвідомлений музично-естетичний смак.
Музичне сприймання - Це основний вид музичної діяльності, який передує всім іншим. Це процес психічного відображення у свідомості дитини цілісного образу музичного твору, який відбувається у взаємозв»язку з мисленням, волею, мовою, почуттям, відчуттям, уявою, увагою. Ознаки повноцінного музичного сприймання:
 • Емоційність
 • Активність
 • Свідомість (інтелектуальний розвиток особистості)
Музичне сприйняття має певні властивості
 • емоційність, пов'язана з эстетическими переживаннями людини, його почуттями, емоціями;
 • цілісність, що відбиває становлення у свідомості людини музичного образа добутку через сукупність елементів музичної мови;
 • ассоциативность, коли на основі колишнього досвіду людини відбувається виникнення різного роду зорових і слуховых асоціацій, що ведуть до виникнення образних подань і эстетическому відношенню людини до музики;
 • свідомість, оскільки сприйняття пов'язане з мисленням, а спрямоване, свідоме сприйняття впливає на пізнавальні процеси й оцінні судження.
Етапи в розвитку музичного сприймання Поняття сприймання-слухання музики досліджували:
 • Н.Брюсова
 • Б.Яворський
 • Б.Асафьєв
 • В.Шацька
 • Е.Абдулін
 • О.Апраксіна
 • Н.Ветлугіна
 • Н.Гродзенька та ін.
Завдання слухання музики .
 • Викликати інтерес до музики. Вчити дітей емоційно відгукуватись на музику;
 • Розвивати навички музичного сприймання;
 • Поглиблювати музичне знання;
 • Сприяти розвитку загальних та музичних здібностей учнів;
 • Закласти основи музичного смаку;
 • Навчити розрізняти музику за характером, змістом, жанрами та засобами виразності.
Основні етапи слухання музики, вивчення музичних творів, методика роботи
 • Вступне слово: Розповідь вчителя про авторів твору; про назву твору; про історичне виникнення або виконання твору; про виконавців (який інструмент, голос, хор, оркестр).
 • Виконання твору: сприймання музичного твору: в запису або у виконанні учителя.
 • Художньо-педагогічний аналіз у формі бесіди з дітьми про емоційне ставлення до твору; розбір засобів музичної виразності та особливості музичної мови; визначення форми; порівняння з іншими творами.
 • Повторне слухання - сприймання на більш високому рівні (у запису; у виконанні учителя)
Послідовність сприймання музичних творів (за Черкасовим В.Ф.)
 • Презентація музичного твору
 • Слухання музичного твору
 • Інтерпретація інтонаційно-образного змісту твору
 • Повторне слухання та обговорення на новому, вищому рівні
Презентація музичного твору -
 • Донесення до слухача повноцінної інформації про особливості написання, виконання і сприймання твору,
 • Процес взаємозв»язку тексту, слова, відеодемонстрації, комп»ютерної анімації, музики, образотворчого мистецтва.

м.Київ, вул. .Закревского, 42.

Вимоги до презентації твору:
 • Повноцінність інформації, поданої у зручній і цікавій формі
 • Лаконічність
 • Виразність
 • Емоційне забарвлення
 • Використання мультимедійних технологій
 • Використання різних мистецтв
 • Постановка змістовних питань для дітей перед прослуховуванням твору
Прослуховування музичного твору
 • Слухання творі у «живому виконанні»
 • Слухання музики у запису
 • Вимоги:
 • Якість виконання
 • Атмосфера концертного залу
Інтерпретація інтонаційно-образного змісту твору
 • Визначення характеру, образів,
 • Визначення особливостей засобів музичної виразності ( мелодія, ритм, темп, динаміка, тембр, гармонія, штрихи, регістр)
 • Спостереження за інтонаційно-образним розвитком музики та виявлення спільних і відмінних рис
Інтерпретація інтонаційно-образного змісту твору Розширення музичного тезаурусу школярів Повторне слухання та обговорення на новому, вищому рівні Уточнення окремих характеристик, положень, елементів музичної мови, які сприяють створенню музично-художнього образу методи
 • Словесні методи ознайомлення з музичним твором
 • методи художньо-педагогічного аналізу
 • метод художньо-педагогічної інтерпретації.