Презентация "Художні напрями і стилі. Реалізм та імпресіонізм"

Подписи к слайдам:
РЕАЛІЗМ ТА ІМПРЕСІОНІЗМ
 • ХУДОЖНІ НАПРЯМИ І СТИЛІ
 • ХУДОЖНІ НАПРЯМИ І СТИЛІ
РЕАЛІ́ЗМ (ВІД ЛАТ. REALIS — «СУТТЄВИЙ», «ДІЙСНИЙ») — СТИЛЬ І НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ, ЯКІ СТАВИЛИ МЕТОЮ ПРАВДИВЕ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙСНОСТІ В ЇЇ ТИПОВИХ РИСАХ. Панування реалізму слідувало за добою романтизму і передувало символізму. Термін «реалізм» вперше вжив французький літературний критик ЖЮЛЬ ШАНФЛЬОРІ в 50-х роках XIX століття для позначення мистецтва, що протистоїть романтизму і академізму.
 • ХУДОЖНІ НАПРЯМИ І СТИЛІ
 • РЕАЛІ́ЗМ (ВІД ЛАТ. REALIS — «СУТТЄВИЙ», «ДІЙСНИЙ») — СТИЛЬ І НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ, ЯКІ СТАВИЛИ МЕТОЮ ПРАВДИВЕ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙСНОСТІ В ЇЇ ТИПОВИХ РИСАХ. Панування реалізму слідувало за добою романтизму і передувало символізму. Термін «реалізм» вперше вжив французький літературний критик ЖЮЛЬ ШАНФЛЬОРІ в 50-х роках XIX століття для позначення мистецтва, що протистоїть романтизму і академізму.
 • На відміну від романтизму, який зосереджував увагу на внутрішньому світі людини, ОСНОВНОЮ ДЛЯ РЕАЛІЗМУ СТАЄ ПРОБЛЕМА ВЗАЄМИН ЛЮДИНИ І СЕРЕДОВИЩА, ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ОБСТАВИН НА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ (ХАРАКТЕРУ) ОСОБИСТОСТІ. Замість інтуїтивно-почуттєвого світосприйняття на перше місце в літературі висувається пізнавально-аналітичне начало, а типізація дійсності утверджується як універсальний спосіб художнього узагальнення.
ВИЗНАЧАЛЬНІ РИСИ РЕАЛІЗМУ
 • ВИЗНАЧАЛЬНІ РИСИ РЕАЛІЗМУ
 • раціоналізм, раціоцентричний психологізм (ототожнення психіки і свідомості, недооцінка позасвідомих процесів);
 • правдиве, конкретно-історичне, всебічне зображення типових подій і характерів у типових обставинах при правдивості деталей;
 • принцип точної відповідності реальній дійсності усвідомлюється як критерій художності, як сама художність;
 • характер і вчинки героя пояснюються його соціальним походженням та становищем, умовами повсякденного життя;
 • конфліктність (драматизація) як сюжетно-композиційний спосіб формування художньої правди;
 • вільна побудова творів;
 • превалювання (перевага) епічних, прозових жанрів у літературі, послаблення ліричного струменя мистецтва;
 • розв'язання проблем на основі загальнолюдських цінностей.
 • ОСНОВНІ ЖАНРИ РЕАЛІСТИЧНОГО ЖИВОПИСУ:
 • пейзаж
 • Натюрморт
 • портрет
 • ХУДОЖНІ НАПРЯМИ І СТИЛІ
НАРОДЖЕННЯ РЕАЛІЗМУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ НАЙЧАСТІШЕ ПОВ'ЯЗУЮТЬ З ТВОРЧІСТЮ ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНИКА ГЮСТАВА КУРБЕ (1819–1877), ЯКИЙ ВІДКРИВ В 1855 РОЦІ В ПАРИЖІ СВОЮ ПЕРСОНАЛЬНУ ВИСТАВКУ «ПАВІЛЬЙОН РЕАЛІЗМУ», хоча ще до нього в реалістичній манері працювали художники барбізонської школи (Теодор Руссо, Жан-Франсуа Мілле, Жюль Бретон). Курбе вважають і першим теоретиком реалізму, адже він у передмові до каталогу виставки обґрунтував програмові засади напряму. Розробку теоретичної бази продовжив Жюль Шанфльорі на сторінках журналу з промовистою назвою «Реалізм» (1856–1857).
 • НАРОДЖЕННЯ РЕАЛІЗМУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ НАЙЧАСТІШЕ ПОВ'ЯЗУЮТЬ З ТВОРЧІСТЮ ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНИКА ГЮСТАВА КУРБЕ (1819–1877), ЯКИЙ ВІДКРИВ В 1855 РОЦІ В ПАРИЖІ СВОЮ ПЕРСОНАЛЬНУ ВИСТАВКУ «ПАВІЛЬЙОН РЕАЛІЗМУ», хоча ще до нього в реалістичній манері працювали художники барбізонської школи (Теодор Руссо, Жан-Франсуа Мілле, Жюль Бретон). Курбе вважають і першим теоретиком реалізму, адже він у передмові до каталогу виставки обґрунтував програмові засади напряму. Розробку теоретичної бази продовжив Жюль Шанфльорі на сторінках журналу з промовистою назвою «Реалізм» (1856–1857).
 • В Італії реалістичний живопис був відомий під назвою веризму, в Росії — під іменем передвижництва.
 • У 1870-і роки розвиток реалізму призвів до появи натуралізму та певною мірою втратив свої позиції з появою імпресіонізму, неоромантизму та символізму.
 • ХУДОЖНІ НАПРЯМИ І СТИЛІ
ІМПРЕСІОНІ́ЗМ (ВІД ФР. IMPRESSION — ВРАЖЕННЯ) — МИСТЕЦЬКА ТЕЧІЯ У ЖИВОПИСІ, А ТАКОЖ В ЛІТЕРАТУРІ ТА МУЗИЦІ, КОТРА ВИНИКЛА В 1860-Х РОКАХ ТА ОСТАТОЧНО СФОРМУВАЛАСЯ НА ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТТЯ У ФРАНЦІЇ.
 • ІМПРЕСІОНІ́ЗМ (ВІД ФР. IMPRESSION — ВРАЖЕННЯ) — МИСТЕЦЬКА ТЕЧІЯ У ЖИВОПИСІ, А ТАКОЖ В ЛІТЕРАТУРІ ТА МУЗИЦІ, КОТРА ВИНИКЛА В 1860-Х РОКАХ ТА ОСТАТОЧНО СФОРМУВАЛАСЯ НА ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТТЯ У ФРАНЦІЇ.
 • Засновники імпресіонізму — як і символізму та експресіонізму — діяли на противагу реалізму (особливо неокласицизму, а також і натуралізму). ІМПРЕСІОНІСТИ НАМАГАЮТЬСЯ У СВОЇХ ТВОРАХ ВІДТВОРИТИ ШЛЯХЕТНІ, ВИТОНЧЕНІ ОСОБИСТІ ВРАЖЕННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ МІНЛИВИХ МИТТЄВИХ ВІДЧУТТІВ ТА ПЕРЕЖИВАНЬ, ПРИРОДУ, СХОПИТИ МІНЛИВІ ЕФЕКТИ СВІТЛА — проте на відміну від неокласицизму не зобов'язувалися об'єктивно відображати реальність, а натомість поділитися власними почуттями зі спостерігачем твору, вплинути на нього. Термін уперше використовувався в негативному значенні критиком Луі Леруа при критичній оцінці твору Клода Моне «Враження, схід сонця» та інших художників, що організували виставку свої робіт в 1874 році в ател,є фотографа Надара
 • ХУДОЖНІ НАПРЯМИ І СТИЛІ
ОСНОВНІ ЖАНРИ ЖИВОПИСУ:
 • ОСНОВНІ ЖАНРИ ЖИВОПИСУ:
 • Пейзаж
 • Побутові сцени з міського життя
 • ФРАНЦУЗЬКИЙ ІМПРЕСІОНІЗМ НЕ ПІДІЙМАВ ФІЛОСОФСЬКИХ ПРОБЛЕМ І НАВІТЬ НЕ НАМАГАВСЯ ПРОНИКАТИ ПІД КОЛЬОРОВУ ПОВЕРХНЮ БУДЕННОСТІ. НАТОМІСТЬ ІМПРЕСІОНІЗМ ЗОСЕРЕДЖУЄТЬСЯ НА ПОВЕРХНЕВОСТІ, ПЛИННОСТІ МИТІ, НАСТРОЮ, ОСВІТЛЕННІ ЧИ КУТУ ЗОРУ.
 • ВИЗНАЧНІ ХУДОЖНИКІ – ІМПРЕСІОНІСТИ:
 • Едуар Мане,Каміль Піссарро, Клод Моне, П'єр-Оґюст Ренуар, Альфред Сіслей, Дега Едгар, Поль Сезанн, Берта Морізо, Марі Бракмон, Арман Гійомен
 • ВИЗНАЧНІ МУЗИКАНТИ – ІМПРЕСІОНІСТИ:
 • Одним із натхненників музичного імпресіонізму вважається французький композитор Ерік Саті,
 • а також Клод Дебюссі та Моріс Равель.
 • ХУДОЖНІ НАПРЯМИ І СТИЛІ
 • МУЗЕЙ Д,ОРСЕ
 • (МУЗЕЙ ІСМПРЕСІОНІЗМУ)
Домашнє завдання:
 • Домашнє завдання:
 • Конспект
 • Підручник - # 24