Контрольная работа "Икеурынлы саннар" 2 класс

Контроль эш №2 ( Икеурынлы саннар)
1вариант
1.Икеурынлы саннарны тап:
27, 8 ,67 ,92,45,93,6,81,4,58
2.Мисалларны чиш:
54+9= 75+6=
34-7= 52-5=
3.Мисаллар арасыннан 2дөрес,2 дөрес булмаган чагыштыру табып яз:
20+40 90-10
30+60 40-20
40+40 80-20
4.Мәсәләне чиш:
Әмирдә 15 балык,ә Азатта 18 балык.Әмирдә Азатныкына караганда ничә
балыкка азрак?
5.Яклары 3см булган квадрат сыз.
2 вариант
1.Икеурынлы саннарны тап:
89,46,9,47,90,1,37,6,87,26
2. Мисалларны чиш:
68+4 = 56+8=
65-7 = 82-7=
3.Мисаллар арасыннан 2дөрес,2 дөрес булмаган чагыштыру табыып яз:
30+50 90-10
20+30 70-20
50+20 80-60
4.Мәсьәләне чиш:
Тартмада 14 алма, кәрзиндә 8 алма бар.Тартмада кәрзингә караганда ничә
алмага күбрәк
5.Яклары 4см булган квадрат сыз.