Презентация "Пифагор теоремасы"

Подписи к слайдам:
Үткән материалны кабатлау. Үткән материалны кабатлау. Рәсемдә бирелгәннәр буенча ABCD дүртпочмагының мәйданын табыгыз.

Рәсемдә бирелгәннәр буенча β почмагын табыгыз.

Рәсемдә бирелгәннәр буенча β почмагын табыгыз.

Рәсемдә бирелгәннәр буенча KMNP дүртпочмагының квадрат икәнлеген исбатлагыз. Рәсемдә бирелгәннәр буенча KMNP дүртпочмагының квадрат икәнлеген исбатлагыз. Пифагор теоремасы 9. 12. 2003. Пифагор Борынгы грек галиме. Безнең эрага кадәр VI гасырда яшәгән. Пифагор теоремасы Турыпочмаклы өчпочмакта гипотенузаның квадраты катетларның квадратлары суммасына тигез. a2 + b2 = c2

с

а

b

Исбатлау

с

а

b

с

с

с

b

b

b

а

а

а

Өчпочмакны ягы а+b булган квадратка тутырабыз.

с

а

b

с

с

с

b

b

b

а

а

а

Бу квадратның мәйданы

S=(a+b)2

с

а

b

с

с

с

b

b

b

а

а

а

Икенче яктан бу квадратның мәйданы һәркайсының мәйданы ½ *а*b булган 4 тигез турыпочмаклы өчпочмактан һәм ягы с булган квадраттан төзелгән.

с

а

b

с

с

с

b

b

b

а

а

а

Шуңа күрә

S=4*½*а*b + c2 = 2ab+c2

с

а

b

с

с

с

b

b

b

а

а

а

Шулай итеп

S= 2ab+c2 S=(a+b)2

2ab+c2 = (a+b)2

с

а

b

с

с

с

b

b

b

а

а

а

Барлыкка килгән аңлатманы гадиләштерәбез

2ab+c2 = (a+b)2

2ab + c2 = a2 + 2ab + b2

c2 = a2 + b2

a2 + b2 = c2

с

а

b

Өйгә эш Өйгә эш №483 (в) №484 (в) №486(б)