Контрольная работа "Қысқаша көбейту формулалары" 7 класс

Қысқаша көбейту формулалары
І нұсқа
1. Көпмүше түрінде жазыңдар:
а)   
б)   
в) (5а – 4в) (5а + 4в)
  
2у + 4)
2. Көбейткіштерге жіктеңдер:
а) 16
40 ав +25
б) 0,027
0,54
n + 3,6 m
- 8
3. Есептеңдер:
а) 
- 
б) 199 201
4. Өрнектің мәнін табыңдар:
а) (с + 2) - 2) (с + 1)(с - 4), с = 1
5. Теңдеуді шешіңдер (көбейткіштерге жіктеу тәсілімен):
а)
5у = 0
б)
4 х + 3 = 0
ІІ нұсқа
1. Көпмүше түрінде жазыңдар:
а)   
б)   
в) (7с – 9d) (7с + 9d)
  
+ 3a + 9)
2. 49
42 ху + 9
б) 0,064
+ 0,96
q + 4,8 
+ 8
3. Есептеңдер:
а) 
- 
б) 299 301
4. Өрнектің мәнін табыңдар:
(р + 9) (р - 1) (р + 3)(р - 3), с = 1
5. Теңдеуді шешіңдер (көбейткіштерге жіктеу тәсілімен):
а)
+ 6у = 0
б)
5 х + 6 = 0