Контрольная работа "Натурал көрсеткішті дәреже" 7 класс

НАТУРАЛ КӨРСЕТКІШТІ ДӘРЕЖЕ
№ 1 бақылау жұмысы
А
I нұсқа
1. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар:
а) a∙a∙a∙a∙a; ә) -x(-x)(-x)(-x);
б) -32-32-32;
в) b∙b2∙b3; г) m3∙m∙m4; ғ) 3∙9∙27.
2. 0, 04; 12425сандарын қандай да бір санның квадраты түрінде жазыңдар.
3. Бөліндіні дәреже түрінде жазыңдар:
а) n8:n5; ә) p16:p12; б) 37:27.
4. Амалды орындаңдар:
а) a∙a25; ә) c53:c26.
II нұсқа
1. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар:
а) b∙b∙b∙b; ә) -y(-y)(-y)(-y)(-y);
б) -34-34-34-34;
в) x4∙x2∙x; г) n5∙n∙n6; ғ) 2∙8∙16.
2. 0, 25; 13249сандарын қандай да бір санның квадраты түрінде жазыңдар.
3. Бөліндіні дәреже түрінде жазыңдар:
а) a7:a4; ә) q18:q16; б) 27:32.
4. Амалды орындаңдар:
а) x2∙x3; ә) b73:b54.
B
I нұсқа
1. 0,125; 343 сандарын қандай да бір санның кубы түрінде жазыңдар.
2. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар:
а)x2x2x2x2; ә) -3mn-3mn-3mn;
б) x-yx-y;x-y;x-y;x-y;;
в) m∙m3∙m2m5; г) a∙a5∙(a2)3; ғ) b32∙b24∙b.
3. m-нің қандай мәнінде a5∙am=a15теңдігі орындалады?
4. Ықшамдаңдар:
а) 9n+1:9n; ә) 21m+1:211-m; б) x7∙x6x24
IIнұсқа
1. 0,027; 216 сандарын қандай да бір санның кубы түрінде жазыңдар.
2. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар:
а)-y2-y2-y2; ә) 2ax2ax2ax2ax;
б) a+ba+ba+ba+b;
в) p∙p2∙p3∙p4; г) b6∙b∙(b3)2; ғ) c52∙c24∙c.
3. n-нің қандай мәнінде xn∙x11=x17теңдігі орындалады?
4. Ықшамдаңдар:
а) 7m+1:7m-1; ә) 132-m∙13m; б) a12∙a36.
C
Iнұсқа
1. Ықшамдаңдар:
а) 2a3b2c2∙(0,5∙abc2)2;
ә) (3a3b:(8cx))2∙(64c2x3:9∙b).
2. x4-7x3+x2-5x+1=0 теңдеуінің теріс түбірлері болмайтынын көрсетіңдер.
3.
4. 716-110өрнегінің мәне бүтін сан болатынын дәлелдеңдер.
5.
6. a10санын бір көбейткіші a3 болатындай етіп, екі көбейткішке жіктеңдер.
7.
8. 12717саны қандай цифрмен аяқталады?
9.
10. IIнұсқа
1. Ықшамдаңдар:
11.
12. а) 3x2y∙z32∙(13xz2)2;
13. ә) 3∙(3x3y2)2∙(0,5∙a3b2)3(1,5a2x)3∙(b3∙y)2.
14.
2. x3+3x2+x+7+1=0 теңдеуінің оң түбірлері болмайтынын дәлелдіңдер.
3.
4. 426-610өрнегінің мәне бүтін сан болатынын дәлелдеңдер.
5.
6. a24өрнегін негізі a8 болатындай етіп, дәреже түрінде жазыңдар.
7.
8. 124125саны қандай цифрмен аяқталады?