Контрольная работа "Алгебрадан бақылау жұмысы" 7 класс

Алгебрадан бақылау жұмысы
7 сынып
І нұсқа
ІІ нұсқа
1. Көпмүше түріне келтіріңдер:
а) 
ә) 
б) 
1. Көпмүше түріне келтіріңдер:
а)  
ә)  
б) 
2. Көпмұшені екі мүше түрінде жаз:
а)


ә)  
;
2. Көпмұшені екі мүше түрінде жаз:
а)


ә) 1 

;
3. Бөлшектерді қысқартыңдар:
а)

ә)



3. Бөлшектерді қысқартыңдар:
а)


ә)


4. Амалдарды орындаңдар:
а)




ә)



4. Амалдарды орындаңдар:
а)




ә)



5. Өрнекті ықшамдаңдар:
а)
ә)





б)

5. Өрнекті ықшамдаңдар:
а)



ә)







б)



