Открытый урок "20 ичида сонларни айириш" 1 класс

Мавзуси:
20 ичида сонларни айириш
Мактаб: 111
Куни, ойи: 29.11.2016
Ўқитувчининг исми:
1-“В” синф
Дарсга қатнашган ўқувчилар сони:
Дарсга қатнашмаган ўқувчилар сони:
Ўқиш
лойиҳасига мос
ўқув мақсади:
1.1.2.5 ондықтан аттамай бір таңбалы сандарды/ 20, ондық көлеміндегі
сандарды ауызша қосу және азайту тәсілдерін қолдану
1.1.2.1 қосу амалын ортақ элементтері жоқ жиындардың бірігуі, азайтуды
жиынның бөлігін ажыратып алу ретінде түсіну;
1.1.2.4 бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құру, білу
және қолдану
Дарснинг
мақсади:
Барча ўқувчилар йиғиндидан қўшилувчини, айирмадан айрилувчини
топишни билади.
Ўқувчиларнинг асосий қисми: ўнлик ичида қўшиш ва айиришни билади;
Айрим ўқувчилар: бир хонали сонларни ҳар хил усул билан кўрсатади
(нуқталар йиғиндиси,таёқчалар ...) “+”, “–”, “=”, “≠”, “>”, “<” белгиларни
қўллайди;.
Дарснинг бориши
Дарс тартиби
Режаланган иш
Жиҳозлар
Дарснинг боши
(2-5 минут)
Ўқувчиларнинг дарсга тайёргарлиги. Дарс бошланишига ёқимли
таъсир этадиган кўнгил куйини қолиплаштириш. Дарс мақсади
билан таништириш.кки сонидан кейин туради.
Дарснинг
ўртаси
(6 30 минут)
20 ичда сонларни айиришни урганадилар.
Икки хонали сондан бир хонали сонни айириш учун,
бирликларни айириб, унликларни узгаришсиз к
олдиоиш мумкин.
1-топширик
Расм асосида аймиришга доир мисоллар тузиш.
Икки хонали сонлар билан айиришни бажариш учун
унликлардан унликларни, бирликлардан бирликларни айириш
керак.
18-12=
15-13=
17-14=
19-15=
2-топширик
Расмлар ёрдамида мисоллар тузиш.
19-3= 17=5
18-6= 19-15=
3-топширик
Турар жойда 14 та машина бор эди. 3 та машина юриб кетди.
Турар жойда канча машина колди?
АКТ, расм.
Дарслик
№ 1 иш дафтари.
4-топширик
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 сонлардан 1 ни айиринг.
Нимани пайкадингиз? Хулоса чикаринг.
Дарс якуни (31-
35 минут)
Ўқувчилар дарс давомида нимани билгани,нима иш бажаргани,
нима қизиқарли енгил бўлгани, нима қийин бўлгани ҳақидаги
фикрларини айта олади.
Илмий мудир___________
“___”_______________