Презентация "Математика дәресе"

Подписи к слайдам:
Математика дәресе Хәерле иртә!

Хәерле иртә миңа!

Хәерле иртә сиңа!

Хәерле иртә сезгә!

Хәерле иртә барыбызга да!

Телдән исәпләү
 • . Гөлнур китапның 14 битен укыды. Бу китапның 2/3 ен тәшкил итә. Китапта ничә бит бар?
 • бу нинди почмак?
Уен.”Тауга менәбез, таудан төшәбез”
 • 190х10 1 000 000: 100
 • 260х20 600 000:1000
 • 100х100 9000:20
 • 10х1000 6800:200
 • 150х20 1000:1000
 • 450х20 600:200
 • 350х20 500:20
Нульгә беткән саннарны түгәрәк дистәләргә,йөзләргә, меңнәргә бүлү
 • 79 нчы биттәге №1 нче биремне эшләү.Сөйләп аңлату.
Ял итү
 • Сәгать суга даң-даң
 • Хәбәр бирә таңнан
 • Дәрес башланырга
 • Унбиш минут калган.(кем бу вакытны күрсәтә?)
 • Сәгать йөри келт-келт
 • Тиз мәктәпкә кит-кит
 • Миннан ары зиң-зиң
 • Миңа карап йөр син.
Мәсьәлә чишү Завод кибетләргә 650 000 электр лампочкасы җибәрергә тиеш булган. Ул 20 шәр лампочка сыешлы 200 тартма һәм 10 ар лампочка сыешлы 150 тартма җибәргән. Ничә лампочка җибәрәсе калган? Практик эш. Түбәсе о ноктасында булырлык итеп, кысынкы почмак төзергә. О ноктасыннан башлап озынлыгы 25 әр мм булган ОА һәм ОВ кисемтәләре билгелә. А һәм В нокталарын тоташтыр да килеп чыккан өчпочмакның төрен әйт. Өйгә эш.
 • 1.№4
 • 2.№8
 • 3.№9
Рефлексия
 • -Дәрескә нинди уку мәсьәләсе куйган идек ?
 • Нәрсәләр эшләдек ?
 • Нәрсәгә ирештек?