Презентация "Обозначение натуральных чисел" 5 класс

Подписи к слайдам:
Обозначение натуральных чисел
 • Урок 1
 • 5 класс
Нинди саннарны натураль саннар дип атыйлар?
 • Предметларны саннаганда куллана торган саннарны атыйлар.
 • 5
 • 14
 • 1
ЦИФРЛАР
 • Теләсә нинди натураль санны ун цифр ярдәмендә язырга мөмкин:
 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 …
Саннарны укыгыз
 • 125, 467, 1234, 6 000, 1156 , 98, 908, 540 , 888 888, 54 005,
 • 654 321
 • 1000 000
 • 3 000 000
 • 3 500 000
 • 30 500 100
Иң кечкенә натураль сан?
 • Иң зур натураль сан?
 • ?
 • ?
 • ?
Саннар күп, ә цифр барлыгы ун гына.
 • Нишләргә ?
Бу санны язганда ничә цифр кулланылган 640 046?
     • Бу санны язганда ничә төрле цифр кулланылган?
     • 777 777
 • 4 берәмлек
 • 40 дистә
 • 432 йөз
 • 4 001
 • 345 043
Күпурынлы саннар
 • Икеурынлы
 • Өчурынлы
 • Дүртурынлы
 • Бишурынлы
 • …..
 • 1 000 000 - миллион
 • 1 000 000 000 – миллиард
Класслар бүлү:
 • 5 234 567 886 509
Нинди класслар була ?
 • Класслар
 • Миллиард
 • Миллион
 • Мең
 • Берәмлек
Нинди класслар була ?
 • Класс
 • Миллиард
 • Миллион
 • Мең
 • Берәмлекләр
 • йөз
 • дистә
 • берәмлек
 • йөз
 • дистә
 • берәмлек
 • йөз
 • дистә
 • берәмлек
 • йөз
 • дистә
 • берәмлек
Саннарны укыгыз:
 • Класслар
 • Миллиард
 • Миллион
 • Мең
 • Берәмлекләр
 • 2
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
 • 6
 • 8
 • 0
 • 1
 • 1
 • 2
 • 5
 • 3
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 8
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
 • 0
Саннарны укыгыз
 • 125 000
 • 1 125 005
 • 125 987 130
 • 345 600 000 000
 • 464 987 564 101
 • 32 000 049 320