Презентация "Якуб Колас. Жыццё і творчасць"

Подписи к слайдам:
 • Якуб Колас Жыццё і творчасць
 • О, як бы я хацеў спачатку Дарогу жыцця па парадку Прайсці яшчэ раз, азірнуцца… К вясне б маёй хацеў вярнуцца.
 • Прынёманскі край на Стаўбцоўшчыне… З даўніх часоў славіўся ён маляўнічымі краявідамі, квяцістымі духмянымі лугамі. А зараз гэты край увайшоў у гісторыю як родны кут Якуба Коласа.
 • Вобразы мілыя роднага краю, Смутак і радасць мая! Што маё сэрца да вас парывае? Чым так прыкованы я…
Сапраўднае імя Кастанцін Міхайлавіч Міцкевіч Нарадзіўся 3 лістапада 1882 года ў вёске Акінчыцы, у сям’і лясніка.
 • Бацька мой быў невялкай адукацыі: умеў распісацца, чытаць па-польску і па-руску. Разбіраў нават і рукапіс. Маці мая, Ганна Юр’еўна з Лёсікаў, зусім няграматная, але разумная ад прыроды і добрая жанчына… Я. Колас, “Аўтабіаграфія”
 • Самыя раннія дзіцячыя гады мае прайшлі ў Сухошчыне, або Ластку. Гэта глухое месца – поле, навокал лес і адна толькі сядзіба лесніка: хата, гумно, хлеў.
 • Ласток.Хата, у якой з 1885 па 1890 год жыла сям’я Міцкевічаў.
 • Я. Колас, “Аўтабіаграфія”
Мне было гадоў 9, як переабраліся мы з Ластка на новае месца ў Альбуць. Тут прайшлі лепшыя гады майго дзяцінства і майго жыцця. Я. Колас, “Аўтабіаграфія”
 • Альбуць. Хата, у якой з 1891 па 1902 год жыла сям’я Міцкевічаў.
 • Будынак Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, дзе з 1898 па 1902 год вучыўся Я.Колас
 • Рэжым быў суровы,
 • манастырскі… Але семінарыя
 • мела тое добрае значэнне ,што
 • прывучыла да праца,
 • дысцыпліны, парадку.
 • Я. Колас, “Аўтабіаграфія”
 • “Я любіў навуку, кнігі…”
 • “Выхаванне семінарскае грунтавалася на законе божым, на прынцыпах ультраманархічных і патрыятычных.”
 • “Але таварыскае асяроддзе і юначы ўзрост, калі асабліва абуджаецца дух крытыкі і скептытцызму, рабілі сваё, і к канцу знаходжання ў семінарыі мы станавіліся вальнадумцамі ў адносінах да бога і рэлігіі. “
“Пасля рэвалюцыі 1905 г. пачала выдавацца першая газета на беларускай мове “Наша доля”. У нумары 1 за 1906 год надрукаваны першы верш “ Наш родны край” – першы мой апублікаваны твор. Праз паўмесяца ( 15 верасня) у нумары 2 той жа газеты змешчана першае маё апавяданне “ Слабода” пад псеўданімам Дзядзька Карусь.” “Вясною 1907 г. я паехаў у Вільню на работу ў рэдакцыю газеты “Наша Ніва”, але працаваў там нядоўга. Паліцыя забараніла жыць у Вільні, і я прымушаны быў выехаць з горада.”
 • Вільнюс. Будынак, дзе знаходзілася рэдакцыя газеты “Наша Ніва”
 • “Мая першая непасрэдная сустрэча з Янкам Купалам адбылася толькі летам 1912 г., амаль праз год пасля майго вызвалення з астрога.”
Марыя Дзмітраўна Міцкевіч, жонка паэта У 1928 (1929) годзе быў абраны віцэ-прэзідэнтам Беларускай Акадэміі навук... К.Крапіва, П.Броўка, Я.Колас, А.Куляшоў і М.Танк на Краснай плошчы, 1948. Не стала паэта 13 жніўня 1956, ён пахаваны ў Мінску, на Вайсковых могілках, побач з Я.Купалам. Цвітуць палі ў кроплях буйных рос, Шумяць бары, а сэрца плача ўголас, Мой родны кут, упаў буйнейшы колас, Што на тваёй зямлі ўзрос. Ён не паспеў аб нашым слаўным часе Ўсяго сказаць, усіх паэм злажыць, Пайшоў пясняр, а песня засталася, Памёр паэт, а песня будзе жыць! С.Грахоўскі “Песня будзе жыць”
 • Помнік на магіле Я.Коласа