Тест "Довженко «Україна в огні»"

Довженко
«Україна в огні»
1.Ахілесовою п'ятою українського народу німець Ернст фон Крауз у кіноповісті «Україна в огні»
вважає:
А) сентиментальність і сльозливість;
Б) невміння хазяйнувати на власній землі;
В) невміння прощати один одному незгоди;
Г) звичку в усьому покладатися на випадок.
2. При створенні образу радянської партійної бюрократії (кіноповість «Україна в огні») в уривку
«Душі людей були малесенькі, кишенькові, портативні, зовсім не пристосовані до великого горя.
Вони виросли в атмосфері легкого успіху і радощів… Вони плавали вже кілька літ в царстві
свободи, мов рибки в тихій неглибокій річці, де було завжди видне і дно, і небо, і лататтячко, і
хомутець: » використано такі художні засоби, як
А) метафора, епітети, іронія, порівняння;
Б) гіпербола, алегорія, гротеск, паралелізм;
В) епітети, літота, сарказм, порівняння;
Г) метонімія, оксиморон, пародія, епітети.
3. Ідея кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» - це:
А) уславлення мужності людини, яка захищає батьківщину;
Б) осуд війни, агресії, що призводить до загибелі родів та родин;
В) уславлення ролі комуністичної партії та її членів у перемозі над фашизмом;
Г) збереження історичної пам'яті та засвоєння уроків історії.
4. Родина Лавріна Запорожця на початку кіноповісті «Україна в огні» виконує пісню:
А) «Та забіліли сніги, забіліли сніги!»
Б) «Ой, піду я до роду гуляти»;
В) «Віють вітри, віють буйні»;
Г) 2Повій, вітре, на Вкраїну».
6. Ернст фон Крауз сказав синові, що українців «не можна підкорити, їх треба…»:
А) обдурити;
Б) приручити;
В) знищити;
Г) підкупити.
7. Ліричне звертання «О українська земля!» у кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» є
наслідуванням:
А) народної пісні «Ой горе тій чайці»;
Б) «Повчання» Володимира Мономаха;
В) «Слова про похід Ігорів»
Г) прологу до поеми «Мойсей» І.Франка.
8. Христю Хуторну за те, що вона вийшла заміж за німецького офіцера:
А) осміяли всім селом;
Б) викликали на судилище;
В) вигнали з села;
Г) виключили із комсомолу.
9. «Я біг сюди з Північного Сибіру через фронт, повз гадюкою, ліз, котився бубоном. Велику книгу
можна написати про мої страждання говорить про себе у кіноповісті О.Довженка «Україна в
огні»:
А) Василь Кравчина;
Б) Купріян Хуторний;
В) офіцер Антоніо Пальма;
Г) Максим Заброда.
10. «В цій війні не буде переможців і переможених, а будуть загинулі й уцілілі», - сказав у кіноповісті
О.Довженка «Україна в огні»:
А) Лаврін Запорожець;
Б) Мина Товченик;
В) фон Крауз;
Г) Антоніо Пальма.
11. У бій «за чесний український народ. За єдиний народ, що не знайшов собі в століттях Європи
людського життя на своїй землі, за народ розторсаний, роздертий» піднімає бійців у кіноповісті
О.Довженка «Україна в огні»:
А) Василь Кравчина;
Б) Самійло Косарик;
В) Роман Запорожець;
Г) Лиманчук.
12. На кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» позначилися мотиви творчості:
А) І.Франка;
Б) І.Вишенського;
В) Г.Сковороди;
Г) Т.Шевченка.
13. Кіноповість О.Довженка «Україна в огні» була піддана нищівній критиці з боку радянського
керівництва за:
А) спотворення зображення переможного ходу війни;
Б) реалістичне зображення найскладнішого періоду війни;
В) жанрову недосконалість твору;
Г) неправдиве відображення подій перших днів війни.
14. Для кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» НЕ характерне використання:
А) пафосного характеру розповіді;
Б) ліричного й епічного начал;
В) національної символіки;
Г) авторського коментаря.
15. Характеристиці Олесі Запорожець з кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» НЕ відповідає
такий рядок, як:
А) «тиха , без єдиної хмаринки на чолі, майстерниця квітів, чарівних вишивок і пісень»;
Б) «вона, як птиця, ну так же багато співала коло хати на все село, так голосно і так прекрасно, як,
мабуть, не снилося ні одній припудреній артистці з орденами»;
В) « вона була вже не красива, не молода, не чорнява. У неї було сиве волосся і брудні вимучені
руки…»;
Г) «Яка я повія? Мучениця я!».
16. Серед персонажів, які загинули, у кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» , немає такого, як:
А) Василь Кравчина;
Б) Савко Запорожець;
В) Купріян Хуторний;
Г) Мотря Левчиха.
17. О.Довженко наділяє українців у кіноповісті «Україна в огні» такими визначними рисами,
ОКРІМ:
А) терплячості;
Б) песимізму;
В) мужності;
Г) синдрому рабства.
18.Початок кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» подано у рядку:
А) «Минали дні, минали ночі в загравах пожеж. Минуло літо. Мокра осінь»;
Б) «У садочку біля чистої хатини, серед квітів, бджіл, дітвори та домашнього птаства, зо столом у тихій
літній день сиділа, мов на картині, родина колгоспника Лавріна Запорожця…»;
В) «Був вечір. І була ніч. А рано-вранці Олеся знов проводжала на війну весь свій рід, аби ніколи не
подумали лихі люди, що не був він щедрим на кров і вогонь, послані ганебною історією Європи»;
Г) «О українська земле, як укривавилась ти! Ріки кров'ю поналивано, озера слізьми та жалем!».
19. Прочитайте уривок із кіноповісті О.Довженка «Україна в огні».
Чимало серед них було нікчемних людей, позбавлених глибокого розуміння народної трагедії. Не до
розвиненість звичайних людських відносин, скука формалізму чи просто відсутність людської уяви і
тупий егоїзм котили їх на гумових колесах мимо поранених.
У цих рядках йдеться про:
А) партійців і воєнторговців;
Б) дезертирів;
В) поліцаєв;
Г) фашистських окупантів.