Контрольная работа "Қазақстан тарихы" 10 класс

Қазақстан тарихы – 10 сынып (ауызша).
І нұсқа
1.Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі
А) Қола дәуірі В) Темір дәуірі. С) Рулық тайпалық кезең. D) Андронов кезеңі
Е) Тас дәуірі
2.Тас дәуірін (палеолит) қамтитын кезең
А) б.з.д. 12-5 мың жыл В) б.з.д.5-3 мың жыл бұрын С) б.з.д. 2 млн 500 мың-12 мың
жыл D) б.з.д.75-20 ғасырлар Е) б.з.д. 100-75 ғасырлар
3.Тастан және мыстан жасалған еңбек құралдарын ығыстырған кезең
А) Полеолит дәуірі В) Мезолит дәуірі С) Неолит дәуірі D) Қола дәуірі
Е) Темір дәуірі
4.Еуразия даласындағы қола дәуірінің мәдениеті
А) Андронов В) Дәндібай С) Атасу D) Қола Е) Беғазы
5.Қола дәуіріне тән 30 қоныс, 150 оба зерттелген аймақ
А) Оңтүстік В) Солтүстік Қазақстан С) Шығыс Қазақстан D) Батыс Қазақстан Е)
Орталық Қазақстан
6. Темір дәуірінің тұрғындары қай малдың түрін көп өсірген?
А. Жылқы, түйе В. Қой, ешкі С. Жылқы, қой Д. Жылқы, ешкі Е. Сиыр, түйе
7. Питекантроп қайдан табылды?
А. 1959 жылы Олдувай шатқалынан В. 1959 жылы Ява аралынан С. 1868 жылы
Кроманьон үңгірінен Д. 1864ж Индонезия Е. 1866 жылы Австралиядан
8. Тұрмыста теріні, сүйек пен ағаш өңдеуді кеңінен қолданған қай мәдениеттің
тұрғындары?
А. Төлес В. Ботай С. Атбасар Д. Маханжар Е. Ойықты
9. Беғазы-Дәндібай мәдениетіне жататын ескерткіштер?
А. Аққойтас, Дәндібай В. Беғазы, Дәндібай С. Ойықты, Төлес
Д. Төлес, Беғазы Е. Беғазы, Ойықты
10. Аталық рулық құрылыс қай дәуірде күшейді?
А. Тас В. Металл С. Қола Д.Темір Е. Соңғы тас дәуірі
11.IХ-Х ғасырдағы "Қазақ атауы әлеуметтік" мағынада қолданған жер
А)Жетісу В)Түркістан С))Египет Д)Шығыс Дешті Қыпшақ
Е)Алтын Орда
12.Өзбек ұлысында үш халықтың ішіндегі ең көбі, ер жүректері
А)В.Рубрук В)Ш.Уәлиханов С) С)М.Дулатов Д)Б.Е.Көшеков
Е)Рузбихан
13."Алаш" сөзі шамамен қай ғасырда алғаш рет айтылды?
А)VII-VIII ғ.ғ В)VIII-Хғ.ғ С)IХ-Х ғ.ғ Д)Х-ХIғ.ғ Е)ХI-ХIIғ.ғ.
14.Қазақ жүздерінің құрылу себебін жазған ғалым
А)А.Құнанбаев В)Ы.Алтынсарин С)Ш.Уәлиханов
Д)С.Торайғыров Е )Левшин
15.ХIII ғасырға дейін "қазақ" атауының қолданып келген мағынасы
А)Еркін адамдар В)жауынгерлер С)көшпелілер Д)бақташылар
Е)егіншілер
16)Ғұн мемлекетінің құрамындағы тайпалар саны
А)16 В)24 С)32 Д)150 Е)15
17)Ғұндардың жоғарғы үкімет басшысы
А)дулу В)данку С)шаньюй )князь Е)гудухэу
18)Мөденің ғұндарды басқарған мерзімі
А)б.з.б210-194 В)б.з.б 160-210 С)б.з.б170-240 Д)б.з.б209-174 Е)б.з.б190
19)Үйсіндердегі әскер саны
А)120 мыңдай В)188 мың С)630 мыңдай Д)170 мың Е)155 мың
20)Қауыншы, Жетіасар, Отырар-Қаратау деп 3 мәдениетке бөлінген ескерткіш
А)Қаңлы В)Қарлық С)үйсін Д)Қимақ Е)ғұн
21. Испиджаб (Сайрам) қаласында туған, сопылық поэзияның көрнекті өкілі:
А. М. Қашқари В. А. Йасауи С. Ж.Баласағұни Д. М. Дулати Е. Бақырғани
22. Ахмет Йүгінекидің туған қыстауы Йүгінеки қай қала маңында болған?
А. Сығанақ В. Тараз С. Түркістан Д. Баласағұн Е. Испиджаб
23. Ахмет Йүгінекидің « Ақиқат сыйы» («Хақиқат хадисі») еңбегінің алғашқы үш
тарауы арналды:
А. Білім туралы түсініктерге В. Әділетті басшыға С. Қайырымды патшаға
Д. Діни әдет-ғұрыпқа Е. Адамгершілік ақыл-өсиеттерге
24. 1886 ж. қандай ереже қабылданды?
А. Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстарын басқару туралы ереже
В. Дала генерал-губернаторығы С. Салықтар алу Д. Жетісу өлкесін басқару туралы
Е. Түркістан өлкесін басқару туралы
25. 1822 жылғы жарғыға сәйкес, сот істері нешеге бөлінді?
А. Үш В.төрт С. Бес Д. Алты Е. Жеті
Қазақстан тарихы – 10 сынып (ауызша).
ІІ нұсқа
1.Рамапитектердің қаңқасы қай жерден табылған?
А. Үндістан, Кения, Грекия, ОңтүстікшығысВ. Үндістан,Африка, Грекия
С. Грекия, Австралия
Д. Қаратау аймағыЕ. Кения, Үндістан, Қытай,Грекия
2. Атбасар мәдениеті қай облыста шоғырланған?
А. Маңғыстау В. Ақмола С. Қызылорда Д. Жезқазған Е. Алматы
3. Мал шаруашылығы мен егін шаруашылығының дамуы қай кезеңге тән?
А. Неолит В. Ежелгі тас дәуірі С. Мезолит Д. Қола дәуіріЕ. Энеолит
4. ХХ ғасырдың 30-жылдары темір дәуірін зертттеген алғашқы ғалымдар?
А. Ә.Марғұлан, М.П.Грязнов, Б.Н.ГраковВ. Ә.Марғұлан, Қ.Ақышев, А.Н. Бернштам
С. Ә.Марғұлан, Қ.Ақышев, А.Н.ЧерниковД. Б.Н. Граков, А.Н.Бернштам, М.П.Грязнов
Е. И.В. Синицын, З.Самашев, Ә.Төлеубаев
5. Тасмола мәдениеті неше кезеңге бөлінеді?
А. 3 В. 4 С. 6 Д. 2 Е. 5
6. Беғазы-Дәндібай мәдениетінің хронологиялық ауқымы
А) б.з.б. 20-18 ғ В) б.з.б. 18-16 ғ С) б.з.б. 16-14 ғ D) б.з.б. 14-12 ғ E)
б.з.б. 12-8 ғасырлар
7. Мал бағудың көшпелі түріне көшу қалыптаса бастаған дәуір
А) Неолит В) Энеолит С) Темір D) Палеолит Е) Қола
8. Темір дәуірінің басында еңбек бөлінісін туғызған жағдай
А) терімшіліктің дамуы В) аңшылықтың тууы. С) Мыс пен қола
өндірудің дамуы D) темірді пайдалану Е) тобырдың қалыптасуы.
9.”Жезқазған өңірінде балқытылған мыстың көлемі шамамен 100 мың болған”-
деп айтқан атақты геолог
А)Г.Н.Щербан Б)Қ.И.Сәтбаев С) К.В.Сальников Д) М.П.Грязнов
Е) С.А.Теплоуов
10.Б.з.д қай мың жылдықтың ортасында тайпалық одақтардан Қазақстандағы
алғашқы мемлекеттік құрылымдар пайда болды?
А)Б.з.д 1-мыңжылдықта Б)Б.з.д 2-мыңжылдықта С)Б.з.д 2-мыңж. соңында
Д)Б.з.д 1-мыңж. ортасында
Е) Б.з.д 2-мыңжылдықтың соңы мен 1- мыңжылыдықтың басында
11".Қазақ сөзінің мағынасын -тәуелсіз, ерікті адамдар" деп жазған ғалым
А)Рузбихан В)Ш.Уәлиханов С)А.Н.Сомойлович Д)А.А.Семенов
Е)В.В.Радлов
12.Қола дәуірінде мал өсірудің неше түрі дамыды?
А)4 В)3 С)6 Д)2 Е) 5
13.Үйсіндер патшасын қалай атаған?
А)күнби В)тәңір құты С)дулу Д)дарғу Е)ордабегі
14. Ахмет Йүгінекидің « Ақиқат сыйы» («Хақиқат хадисі») еңбегінің алғашқы үш
тарауы арналды:
А. Білім туралы түсініктерге В. Әділетті басшыға С. Қайырымды патшаға
Д. Діни әдет-ғұрыпқа Е. Адамгершілік ақыл-өсиеттерге
15. Ахмет Йүгінекидің « Ақиқат сыйы» еңбегінің төртінші тарауы арналды:
А. Білімді, әдепті, сыпайы болуға В. Мал-жанды пендешілікке қарсы
С. Діни әдет-ғұрыпқа Д. Адамгершілік ақыл-өсиеттерге
Е. Әділетті басшы, қайырымды патша болуға
16.Ұлы жүз қазақтарының қысқы жайылымы қай жерде болған?
А. Іле, Шу, Талас В. Іле, Алатау, Сырдария С. Іле, Қаратау Д. Қарақұм, Сырдария
Е. Сайрам , Сауран
17. Қазақ қоғамында хандық өкіметттің басқару жүйесі күшейген уақыт:
А. XY-X ғ. В. XIY-XI ғ. С.XYI-XYII ғ Д. XYII-XYIII ғ. Е. X-XIXғ.
18. Халық аузында Тәуке ханның ел билеген кезін өалай атаған?
А. Тыныш заман В. Жетіру С. Алтын заман Д. Елім-ай Е. Алтын ғасыр
19. Кіші жүз қазақтары өздерінің ханы етіп кімді сайлады?
А. Тәуке В. Әбілқайыр С. Сәмеке Д. Мұхамед Е. Шығай
20. Қарақұмда құрылтай жиыны қашан шақырылды?
А. 1710 ж В. 1711 ж. С. 1709 ж Д. 1708 ж. Е. 1712 ж.
21. Абылай хан қашан қайтыс болды?
А. 1788 ж. В. 1782 ж. С. 1783 ж. Д. 1781 ж. Е. 1789 ж.
22. Орта жүзде хандық өкіметті жою кімге тапсырылды?
А. Сперанский В. Черман С. Гумилев Д. Левшин Е. Коншин
23. Сібір қашан екіге бөлінді?
А. 1821 ж. В. 1822 ж. С. 1823 ж. Д. 1824 ж. Е. 1825 ж.
24. 1886 ж. Қандай ереже қабылданды?
А. Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстарын басқару туралы ереже
В. Дала генерал-губернаторығы С. Салықтар алу Д. Жетісу өлкесін басқару туралы
Е. Түркістан өлкесін басқару туралы
25. 1822 жылғы жарғыға сәйкес, сот істері нешеге бөлінді?
А. Үш В.төрт С. Бес Д. Алты Е. Жеті
Қазақстан тарихы – 10 сынып (ауызша).
ІІІ нұсқа
1. Ежелгі "Тік жүретін адам" өкілі
А) "Епті адам" В) Неандертальдық С) Кромонондық D) Синантроп
Е) "Саналы адам"
2. Алғашқы адамдардың аулаған аңдары
А) Қоян, арқар В) Мамонт мен бизон С) Қой, жылқы D) Ұсақ аңдар Е) Елік, ешкі
3. Мезолит заманының басты жаңалығының бірі
А) Тобырдың қалыптасуы В) Тас құралдарын ойлап табу С) Мал шаруашылығының
қалыптасуы D) Теселі егіншіліктің дамуы Е) Садақ пен жебенің жасалуы
4. Қола дәуіріндегі қоланың алыну қосындысы
А) Мыс пен қалайы В) Қалайы мен күміс С) Алтын мен мыс D) Күміс пен алтын
Е) Мыс пен темір
5. Жерленген Андроновтықтардың басы қаратылды
А) Шығысқа, Оңтүстікке В) Солтүстікке, Батысқа С) Батысқа, Оңтүстікке
D) Батысқа, Солтүстікке Е) Солтүстікке, Шығысқа
6.«Азиялық скифтер» деп кімдерді атаған?
А) Қыпшақтар В) Сақтар С) Моңғолдар Д) Турлар Е) Үйсіндер
7.Сақтарға тән әшекей стиль?
А) «гүлді» стиль В) «аңдық» стиль С) геометриялық сурет Д) полихромдық стиль
Е) барлығы
8.Сақтар мәдениеті қай кезеңде болған?
А) Қола дәуірі В) Андронов мәдениетіде С) Тас дәуірі Д) Темір дәуірінде
Е)Беғазы-Дәндібай мәдениетімен
9. Иран жазбаларындағы "сақ" сөзінің мағынасы
А) Құдіретті еркектер В) Азиялық скифтер С) Номадтар D) Көшпелілер
Е) Жүйрік атты турлар
10. Темір дәуірінің басында еңбек бөлінісін туғызған жағдай
А) терімшіліктің дамуы В) аңшылықтың тууы. С) тобырдың қалыптасуы.
D) темірді пайдалану Е) Мыс пен қола өндірудің дамуы
11. Аңырақай шайқасынан кейін үстем тап өкілдерінің ыдырауының басты себебі:
А. Салықтың көбеюі В. Билік үшін талас С. Діни қайщылық
Д. Болат ханның қаза болуы Е. Әбілқайыр ханның қаза болуы
12. Әбілмәмбет пен Абылай қай жылы патша өкіметіне адал болуға а нт берді?
А. 1740 ж. В. 1733 ж. С. 1745 ж. Д. 1803 ж. Е. 1741 ж.
13. Тевкелев бастаған елшілік 1731 ж. Майтөбе деген жерде кімнің ордасына келді?
А. Тәуке В. Әбілқайыр С. Жошы Д. Қайып Е. Сәмеке
14. Патша өкіметі Орта жүздің жерін өзіне қосып алу заңды қай жылы шығарды?
А. 1888 ж. В. 1733 ж. С. 1735 ж. Д. 1736 ж. Е. 1734 ж.
15. Ағаш үй салу үшін шеберлер жіберуін өтініп, хат жазған хан:
А. Уәли В. Сәмеке С. Абылай Д. Әбілмәмбет Е. Әбілқайыр
16. Көркем әрі тарихи шығарма « Оғызнама» алғашқы кезде ел аузында аңыз
болып, жазу үлгісіне түскен:
А. XII ғасыр В. XIIIғасыр С. XIғасыр Д. XIYғасыр Е. Xғасыр
17. Қыпшақтар кітабы « Кодекс Куманикус» қашан жазылған?
А. 1305 ж В. 1304 ж С. 1303 ж Д. 1306ж Е. 1307 ж
18. Готикалық көне жазумен XIY ғ. басында ( 1303 ж ) Қара теңіз бойын жайлаған
қыпшақтар арасында жазылған шығарма:
А. «Үлкен Күлтегін» В.«Даналықтың жауһарлары» С.«Ақиқат сыйы»
Д.«Кодекс Куманикус» Е. « Оғызнама»
19. Әбунасыр әл-Фараби қай қалада дүние салды?
А. Самарқанд В. Бағдад С. Кашмир Д. Бұқара Е. Дамаск
20. « Даналықтың жауһарлары» шығармасының авторы:
А. Әл-Фараби В. Ибн-Сина С. Ж.Баласағұни Д. М. Қашқари Е. А. Йүгінеки
21. Верный бекінісі салынды?
А. 1850 ж В. 1851 ж. С. 1852 ж. Д. 1853 ж. Е. 1854 ж.
22. Түркістан генерал-губернаторлығының орталығы:
А. Үргеніш В. Ташкент С. Сайрам Д. Саурам Е. Жетісу
23. Сібір қашан екіге бөлінді?
А. 1821 ж. В. 1822 ж. С. 1823 ж. Д. 1824 ж. Е. 1825 ж.
24. 1886 ж. қандай ереже қабылданды?
А. Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстарын басқару туралы ереже
В. Дала генерал-губернаторығы С. Салықтар алу Д. Жетісу өлкесін басқару туралы
Е. Түркістан өлкесін басқару туралы
25. 1822 жылғы жарғыға сәйкес, сот істері нешеге бөлінді?
А. Үш В.төрт С. Бес Д. Алты Е. Жеті
Қазақстан тарихы – 10 сынып (ауызша).
ІV нұсқа
1.Адамзат тарихының дамуының ең алғашқы кезеңі
А)Қола дәуірі Б)Темір дәуірі С)Тас дәуірі Д)Мыс дәуірі Е)Жаңа тас дәуірі
2.Ежелгі адамдардың ең алғашқы кәсібі
А)Аң аулау Б)Терімшілік С)Мал шаруашылығы Д)Қол өнер Е)Тоқымашылық
3.Мезолиттің хронологиялық шеңбері
А)б.з.д 12/10-5 мың жылдықтар Б)б.з.д 5-3 мың жылдықтар
С)б.з.д 4-3 мың жылдықтар Д)б.з.д 2,5млн-140 мың жылдықтар
Е)б.з.д 140-40 мың жылдықтар
4.Неолит кезеңіне жататын тұрақ
А)Қараүңгір Б)Қосқұдық-1 С)Усть-Нарым Д)Қарлыға Е)Амангелді
5.Энеолит кезеңіндегі мәдениет
А) Шебір Б)Андронов С) Отырар-Қаратау Д)Арқайым
Е) Беғазы-Дәндібай
6. Беғазы-Дәндібай мәдениетінің хронологиялық ауқымы
А) б.з.б. 20-18 ғ В) б.з.б. 18-16 ғ С) б.з.б. 16-14 ғ D) б.з.б. 14-12 ғ
E) б.з.б. 12-8 ғасырлар
7. Мал бағудың көшпелі түріне көшу қалыптаса бастаған дәуір
А) Неолит В) Энеолит С) Темір D) Палеолит Е) Қола
8. Темір дәуірінің басында еңбек бөлінісін туғызған жағдай
А) терімшіліктің дамуы В) аңшылықтың тууы. С) Мыс пен қола
өндірудің дамуы D) темірді пайдалану Е) тобырдың қалыптасуы.
9. Сақтардың негізгі шаруашылығы
А) Егіншілік В) Мал шаруашылығы С) Терімшілік D) Кен өндіру Е) Қол өнер
10. Грек деректеріндегі көшпелілердің тағы да бір атауы
А) Дайлар В) Парадарайа С) Хаумаварга D) Турлар Е) Тиграхауда
11. Еңбек өнімділігін арттыруда үлес қосқан жағдайлар
А. Бұйымдары сапасы жағынан жақсаруы В. Мал басының өсуі С. Діни наным-
сенімдерге бет бұру
Д. Басқа қалалардан адам өміріне қажетті бұйымдар әкелу Е. Егістегі өнімнің
артуы
12. Тотемдік бейнелердің шығуы қай мәдениетке тән?
А. Беғазы – Дәндібай В. Ботай С. Атбасар Д. Қарасу Е. Маханжар
13. Будда монастыры қайдан табылған?
А. Имақия В. Сайрам С. Сығанақ Д. Түркістан Е. Сарай
14.Үнді елінде не жасалған?
А. Ыдыстар В. Ақықтан жасалған моншақ С. Қару- жарақ Д. Ат әбзелі Е. Бұйымдар
15. Қытай сарайына қай жылы үйсіндер елші жібере бастады?
А. Б.з.д. 438 В. Б.з.д. 435 С. Б.з.д. 429Д. Б.з.д. 498 Е. Б.з.д. 437
16. Империялық соттар типінде кімдер болды?
А. Облыстық соттар, прокурор В. Халық соттары С. Облыстық соттар, бітістіруші
судьялар Д. Бітістіруші судьялар, халық соттары Е. Облыстық соттар, халық соттары
17. Дала генерал- губернаторлығының астанасы:
А. Батыс Сібір В. Сайрам С. Семей Д. Омбы Е. Торғай
18. Қалалық полиция басқармалары қай қалаларда құрылды?
А. Верный, Орал, Петропавл, Семей В. Верный, Семей, Омбы С. Сырдария, Омбы,
Торғай Д. Петропавл, Павлодар, Семей Е. Верный, Жетісу, Ташкент
19. Болысты кім басқарады?
А. Ақсақалдар В. Хан С. Патша Д. Уезд басқарушылары Е. Болыстық сұлтандар
20 . Қазалы, Перовск қай облысқа жатады?
А. Жетісу В. Семей С. Түркістан Д. Сырдария Е. Ақмола
21. 1861ж. патша өкіметі қандай ереже қабылдады?
А. Жаңа экономикалық саясат В. Басыбайлылық құқықты жою С. Сауатсыздықты
жою Д. Экономикалық өсу Е. Ұлттық қауіпсіздік
22. 1893 жылдан 1896 жылға дейін Ақтөбе облысына қоныс аударушылар саны:
А. 2450 В. 2435 С. 2600 Д. 2500 Е. 2567
23. Жерді жақсы өңдеуіне байланысты «тараншылыр» деп қай ұлт өкілдерін
атаған:
А. Қазақ В. Орыс С. Түрік Д. Өзбек Е. Ұйғыр
24. Қазақ жеріне жаппай орыс, украин, беларусь шаруаларының қоныс аударуы
қашан басталды?
А. XIXғ. 80ж В. XIXғ. 50ж С. XIXғ. 70ж Д. XIXғ. 60ж Е. XIXғ. 90ж
25. Ұйғырлар мен дүнгендер ерте кезден қандай шаруашылықпен айналысты?
А. егін, зергерік В. Зергерлік С. Жер шаруашылығы, балық аулау Д.
Суармалы жер Е. Суармалы жер шаруашылығы, тоқыма
Қазақстан тарихы – 10 сынып (ауызша).
V нұсқа
1.Рамапитектердің қаңқасы қай жерден табылған?
А. Үндістан, Кения, Грекия, ОңтүстікшығысВ. Үндістан,Африка, ГрекияС. Грекия,
Австралия
Д. Қаратау аймағыЕ. Кения, Үндістан, Қытай,Грекия
2. Атбасар мәдениеті қай облыста шоғырланған?
А. Маңғыстау В. Ақмола С. Қызылорда Д. Жезқазған Е. Алматы
3. Мал шаруашылығы мен егін шаруашылығының дамуы қай кезеңге тән?
А. Неолит В. Ежелгі тас дәуірі С. Мезолит Д. Қола дәуіріЕ. Энеолит
4. ХХ ғасырдың 30-жылдары темір дәуірін зертттеген алғашқы ғалымдар?
А. Ә.Марғұлан, М.П.Грязнов, Б.Н.ГраковВ. Ә.Марғұлан, Қ.Ақышев, А.Н. Бернштам
С. Ә.Марғұлан, Қ.Ақышев, А.Н.ЧерниковД. Б.Н. Граков, А.Н.Бернштам, М.П.Грязнов
Е. И.В. Синицын, З.Самашев, Ә.Төлеубаев
5. Тасмола мәдениеті неше кезеңге бөлінеді?
А. 3 В. 4 С. 6 Д. 2 Е. 5
6.Б.з.д 2-мыңжылдық тың басында Еділ бойының,Орал өңірінің,Алтайдың
далалық аймақтарда тайпаларда кешенді ... қалыптасты?
А)Терімшілік Б)Мал шаруашылығы мен егіншілік С)Металл өндіру
Д)Егіншілік Е) Мал және қол өнер
7.Археолог К.В.Сальников Андронов мәдениентіне жататын Орал сыртының
ескерткіштерін хронологиясы бойынша неше кезеңге бөлді?
А)5 Б)2 С)4 Д)3 Е)7
8.Қола дәуірінің Орталық Қазақстандағы ескерткіштерін ұзақ жылдар бойы зерттеген
академик кім?
А)С.А.Теплоуов Б)М.П.Грязнов С)К.В.Сальников Д)Ә.Х.Марғұлан Е)А.Оразбаев
9.”Жезқазған өңірінде балқытылған мыстың көлемі шамамен 100 мың болған”-деп
айтқан атақты геолог
А)Г.Н.Щербан Б)Қ.И.Сәтбаев С) К.В.Сальников Д) М.П.Грязнов
Е) С.А.Теплоуов
10.Б.з.д қай мың жылдықтың ортасында тайпалық одақтардан Қазақстандағы
алғашқы мемлекеттік құрылымдар пайда болды?
А)Б.з.д 1-мыңжылдықта Б)Б.з.д 2-мыңжылдықта С)Б.з.д 2-мыңжылдықтың
соңында Д)Б.з.д 1-мыңжылдықтың ортасында Е) Б.з.д 2-мыңжылдықтың соңы
мен 1- мыңжылыдықтың басында
11. Қазақ халқының қалыптасуы түркі дәуірінің қай кезінен басталады?
А)алғашқы В))соңғы С)ортаңғы Д)ортаңғы-соңғы Е)барлығы дұрыс
12.Бұлақты, жікіл,ташлақ бұл тайпалар қай мемлекеттің құрамында болды?
А)оғыз В))қимақ С)қарлұқ Д)түргеш Е)Қытай
13.Ежелгі қыпшақтардың этностық құрамына кірген тайпалар
А)кюйше В)Яньто,кюйше С)се,кюйше Д)се,яньто Е)се,еюйше,яньто
14.Әскері" Қыпшақ әскері" деп аталған хан?
А)Батый В)Әбілхайыр С)Жәнібек Д)Шағатай Е)Жошы
15 «Қазақ» сөзінің мағынасын-«тәуелсіз,ерікті адамдар»деп жазған ғалым
А)Рузбихан В)Ш.Уәлиханов С)А.Н.Сомойлович Д)А.А.Семенов Е)В.В.Радлов
16.IХ-Х ғасырдағы "Қазақ» атауы әлеуметтік мағынада қолданған жер
А)Жетісу В)Түркістан С))Египет Д)Шығыс Дешті Қыпшақ
Е)Алтын Орда
17 Өзбек ұлысында үш халықтың болғандығы оның ішінде ең көбі ер жүректері
қазақтар екендігін айтқан
А)В.Рубрук В)Ш.Уәлиханов С)С)М.Дулатов Д)Б.Е.Көшеков
Е)Рузбихан
18."Алаш"сөзі шамамен қай ғасырда алғаш рет айтылды?
А)VII-VIII ғ.ғ В)VIII-Хғ.ғ С)IХ-Х ғ.ғ Д)Х-ХIғ.ғ Е)ХI-
ХIIғ.ғ.
19. Қазақ жүздерінің құрылу себебін жазған ғалым
А)А.Құнанбаев В)Ы.Алтынсарин С)Ш.Уәлиханов Д)С.Торайғыров
Е )Левшин
20.ХIII ғасырға дейін "қазақ"атауының қолданып келген мағынасы
А)Еркін адамдар В)жауынгерлер С)көшпелілер Д)бақташылар
Е)егіншілер
21. Кіші жүздің ханы Әбілқайырдың жұмсауымен қазақтардың Ресейге қосылуы
туралы келісім жүргізген
елшілер
А. Қойдағұлұлы, Қоштайұлы В. Кенже батыр, Баян батыр С. Төлеұлы,
Ақбайұлы
Д. Темірұлы, Аманұлы Е. Ғабитұлы, Ержігітұлы
22. 1771 ж Орта жүздің ханы Әбілмәмбет қайтыс болғаннан кейін хан тағына
отыруға тиісті мұрагер
А. Абылай В. Әбілпайыз С. Уәли Д. Кенесары Е. Бөкей
23. Абдаллах ханның Хақназарға сыйға берген жері
А. Тараз маңындағы қалалар В. Жетісудағы бір аз қалалар С.
Сарыарқадағы бірнеше қала Д. Ташент Е. Түркістан аймағындағы бірнеше қала
24. Ақ Орданы әлсіреткен жағдай
А. қазақтар шабуылы В. руаралық тартыс С. ойраттар шабуылы
Д. арабтар шабуылы Е. Ақсақ Темір жорықтары
25. Өзбек ұлысында (ХҮ ғ) үш халықтың болғандығы, оның ішінде ең көп ер
жүректері қазақтар екендігі жайлы жазған
А. Рубрук В. Ш.Уәлиханов С. М.Дулатов Д. Б.Е.Көмеков Е. Рузбихан
Қазақстан тарихы – 10 сынып (ауызша).
ҮІ нұсқа
1.Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі
А) Қола дәуірі В) Темір дәуірі. С) Рулық тайпалық кезең. D) Андронов кезеңі Е)
Тас дәуірі
2.Тас дәуірін (палеолит) қамтитын кезең
А) б.з.д. 12-5 мың жыл В) б.з.д.5-3 мың жыл бұрын С) б.з.д. 2 млн 500 мың-12
мың жыл D) б.з.д.75-20 ғасырлар Е) б.з.д. 100-75 ғасырлар
3.Тастан және мыстан жасалған еңбек құралдарын ығыстырған кезең
А) Палеолит дәуірі В) Мезолит дәуірі С) Неолит дәуірі D) Қола дәуірі
Е) Темір дәуірі
4. Еуразия даласындағы қола дәуірінің мәдениеті
А) Андронов В) Дәндібай С) Атасу D) Қола Е) Беғазы
5.Қола дәуіріне тән 30 қоныс, 150 оба зерттелген аймақ
А) Оңтүстік В) Солтүстік Қазақстан С) Шығыс Қазақстан D) Батыс Қазақстан Е)
Орталық Қазақстан
6. «Азиялық скифтер» деп кімдерді атаған?
А) Қыпшақтар В) Сақтар С) Моңғолдар Д) Турлар Е) Үйсіндер
7.Сақтарға тән әшекей стиль?
А) «гүлді» стиль В) «аңдық» стиль С) геометриялық сурет Д) полихромдық
стиль Е) барлығы
8.Сақтар мәдениеті қай кезеңде болған?
А) Қола дәуірі В) Андронов мәдениетіде С) Тас дәуірі Д) Темір
дәуірінде Е)Беғазы-Дәндібай мәдениетімен
9. Иран жазбаларындағы "сақ" сөзінің мағынасы
А) Құдіретті еркектер В) Азиялық скифтер С) Номадтар D) Көшпелілер Е)
Жүйрік атты турлар
10. Темір дәуірінің басында еңбек бөлінісін туғызған жағдай
А) терімшіліктің дамуы В) аңшылықтың тууы. С) тобырдың қалыптасуы.
D) темірді пайдалану Е) Мыс пен қола өндірудің дамуы
11. Аңырақай шайқасынан кейін үстем тап өкілдерінің ыдырауының басты себебі:
А. Салықтың көбеюі В. Билік үшін талас С. Діни қайщылық Д. Болат ханның қаза
болуы Е. Әбілқайыр ханның қаза болуы
12. Әбілмәмбет пен Абылай қай жылы патша өкіметіне адал болуға ант берді?
А. 1740 ж. В. 1733 ж. С. 1745 ж. Д. 1803 ж. Е. 1741 ж.
13. Тевкелев бастаған елшілік 1731 ж. Майтөбе деген жерде кімнің ордасына келді?
А. Тәуке В. Әбілқайыр С. Жошы Д. Қайып Е. Сәмеке
14. Патша өкіметі Орта жүздің жерін өзіне қосып алу заңды қай жылы шығарды?
А. 1888 ж. В. 1733 ж. С. 1735 ж. Д. 1736 ж. Е. 1734 ж.
15. Ағаш үй салу үшін шеберлер жіберуін өтініп, хат жазған хан:
А. Уәли В. Сәмеке С. Абылай Д. Әбілмәмбет Е. Әбілқайыр
16. 1771 ж Орта жүздің ханы Әбілмәмбет қайтыс болғаннан кейін хан тағына отыруға
тиісті мұрагер
А. Абылай В. Әбілпайыз С. Уәли Д. Кенесары Е. Бөкей
17. Абдаллах ханның Хақназарға сыйға берген жері
А. Тараз маңындағы қалалар В. Жетісудағы бір аз қалалар
С. Сарыарқадағы бірнеше қала Д. Ташкент Е. Түркістан аймағындағы бірнеше
қала
18. Ақ Орданы әлсіреткен жағдай
А. қазақтар шабуылы В. руаралық тартыс С. ойраттар шабуылы
Д. арабтар шабуылы Е. Ақсақ Темір жорықтары
19. Өзбек ұлысында (ХҮ ғ) үш халықтың болғандығы, оның ішінде ең көп ер
жүректері қазақтар екендігі жайлы жазған
А. Рубрук В. Ш.Уәлиханов С. М.Дулатов Д. Б.Е.Көмеков Е. Рузбихан
20. ХІХ ғ ортасында Ұлы жүздің оңтүстік аймақтарын билігінде ұстаған хандық
А. Сирия В. Бұхар хандығы С. Қоқан хандығы Д. Иран Е. Хиуа
хандығы
21. Абылай хан қашан қайтыс болды?
А. 1788 ж. В. 1782 ж. С. 1783 ж. Д. 1781 ж. Е. 1789 ж.
22. Орта жүзде хандық өкіметті жою кімге тапсырылды?
А. Сперанский В. Черман С. Гумилев Д. Левшин Е. Коншин
23. Сібір қашан екіге бөлінді?
А. 1821 ж. В. 1822 ж. С. 1823 ж. Д. 1824 ж. Е. 1825 ж.
24. 1886 ж. қандай ереже қабылданды?
А. Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстарын басқару туралы ереже В. Дала
генерал-губернаторығы С. Салықтар алу Д. Жетісу өлкесін басқару туралы Е.
Түркістан өлкесін басқару туралы
25. 1822 жылғы жарғыға сәйкес, сот істері нешеге бөлінді?
А. Үш В.төрт С. Бес Д. Алты Е. Жеті