Сабақтың тақырыбы: электрлік өлшеуіш аспаптар және өлшеулер

Подписи к слайдам:
Сабақтың тақырыбы: электрлік өлшеуіш аспаптар және өлшеулер

Сайыс сабақтың мақсаты:

Сайыс сабақтың мақсаты:

Білімділік

Білімділік

«Радиоэлектроника», «Электрорадиотехникалық өлшеулер», «Электротехника»  теориялық негіздерін оқыту ерекшеліктерін көрсету. Сайыстың тапсырмасын орындауда студенттердің алған білімдерін және оның шығармашылық қолдануы мен дағдылығын тексеру;

Сайыс тапсырмаларын орындау барысында топ ішінде шешім қабылдау дағдылығын қалыптастыру. Өз бетінше шешім қабылдауды қалыптастыру, берген тапсырмаға ізденімпаздығын, жауапкершілікпен қарауын және жеңіске деген ұмтылыстарын арттыру;

Таңдаған мамандықтарына қызығушылығын арттырып, жұмысты ұйымдастыруға, басқаруға баулу.

Пән аралық байланыс:

Сайыс - сабақты өткізу жоспары:

Таныстыру

Шығармашылық

Эрудит

Бұл не? 

Үй жұмысы

«Кім жүйрік?» атты блиц-турнир

1. «Таныстыру» деп аталатын бөлімде әр топ өз атауларын радиоэлектроника саласында қолданылатын радиоэлементтермен атай отырып, өз атауының ерекшелігін айтып өтеді. Топ атаулары: 1. Диод 2. Трансформатор 3. Генератор 4. Транзистор 5. Резистор «Үй жұмысы» бөлімі

1 а

2 б

3 с

4 а

5 с

6 с

7 с

8 с

9 б

10 с

Эрудит атты ұяшық сұрақтары:

Радиоэлектроника

Электрорадиотехникалық өлшеулер

Электротехника

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

Әр түрлі жиіліктердің бірдей күшейтілмеуінің әсерінен пайда болатын шығыс сигналының бұрмалануын не деп айтамыз? Жиіліктік бұрмалану «ЭҚК өздік индукциясы кез келген мезетте сырттан қосылатын кернеуге қарсы әсерін тигізетін бағытқа ие» деген анықтама берген ғалым? Э.Х.Ленц Автогенераторлар дегеніміз не? Өздігінен қозушы генераторлар Потенциал деп нені атаймыз? Электр өрісінің екі нүктесінің арасындағы кернеулер айырымын потенциал деп атаймыз. Конденсатор деп нені атаймыз? Диэлектрик қабатымен бөлінген екі қарама қарсы зарядталған өткізгіштен тұратын зарядты жинақтауға арналған құрылғыны конденсатор деп атайды. Омметр дегеніміз не? Омметр – актив электр кедергіні өлшеуге арналға құрал Кернеу тұрақтандырғышы деген не? Қоректендіру көздері немесе жүктеме кернеуінің өзгерісі кезінде әрдайым шығыстағы кернеудің тұрақтылығын қамтамасыз ететін құрылғы Өлшеу деп нені айтамыз? Өлшенетін шаманың онымен бірлігімен байланысын анықтауды және бұл шаманың мәнін табуды қамтамасыз ететін физикалық шама бірлігін сақтаушы техникалық құралды қолдану бойынша операциялардың жиынтығын айтады. Электро тогының күшін өлшеуге арналған құрал? Амперметр. Өлшеуіш ақпараттың сигналын өңдеу немесе сақтау үшін, сондай-ақ көрсеткіш құрылғыға беру үшін қолайлы күйге түрлендіру қызметін атқаратын өлшем құралы? Өлшемдік түрлендіргіш Электростатикалық өріс деп нені айтамыз? Электр тогы жоқ болған кездегі қозғалмайтын зарядталған денелердің электр өрісін Магнит өрісінің кернеулігі дегеніміз не? Магнит өрісінің кернеулігі дегеніміз – бұл ортаның қасиеттеріне тәуелді болмайтын күштік сипаттама болып табылады. Тұрақты ток дегеніміз не? Уақыт өтуіне қарай өзгермейтін электр тогын тұрақты ток деп атайды Магнит ағыны дегеніміз не? Индукция В мен барлық нүктелерінде индукция векторлар сан мәні бойынша бірдей және оған перпендикуляр болатын жазық ауданның көбейтіндісі магнит өрісінің индукция векторының ағынын құрайды, яғни аудан арқылы өтетін магнит ағынын құрайды. Электромагниттік құбылыс деп нені атайды? Егер өткізгішті қолмен тұйықтаса, онда тоқ пайда болады, бұл құбылысты электромагниттік құбылыс деп атайды. «Бұл не?» кезеңінде суреттердің дұрыс жауабын және сол сөзді орыс, ағылшын тілдеріне аудару қажет

1

2

3

4

6

5

7

8

9

«Шығармашылық сайыс» «Иірілген кабельдердің бау сымдарын дайындау және RJ-45 ашаларды жинақтау» бойынша шығармашылық жұмыстары сарапқа салынады , RJ-45 патч-кордтың жалғануының дұрыстығын кабельдік тестермен тексеріледі.

«Кім жүйрік?» атты блиц-турнир

1

2