Презентация "Ике турының параллельлек билгеләре" 7 класс скачать бесплатно


Презентация "Ике турының параллельлек билгеләре" 7 класс


Подписи к слайдам:
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых.

Ике турының параллельлек билгеләре

Яссылыктагы ике туры кисешмәсә, алар параллель дип атала.

 • m║ n
 • AB ║ PN

а һәм b турыларын с кисүчесе белән кискәндә барлыкка килгән почмаклар:

 • тиңдәш почмаклар:
 •  2 һәм  6,  3 һәм  7,
 •  1 һәм  5,  4 һәм  8.
 • аркылы ятучы почмаклар:
 •  3 һәм  5,  4 һәм  6.
 • Якташ почмаклар:
 •  4 һәм  5,  3 һәм  6.

Ике турының параллельлек билгеләре.

 • 1)Әгәр 1 =  2 булса, а ║ b.
 • 2)Әгәр  3 =  2 булса,а ║ b.
 • 3)Әгәр  2 +  4 =180 булса, а ║ b.

Сораулар һәм мәсьәләләр.

 • Рәсемдә кайсы туры калган икесенә карата кисүче булыр?

Сораулар һәм мәсьәләләр.

 • m һәм n турыларын р кисүчесе белән кискәндә барлыкка килгән 8 почмак арасыннан:
 • а) аркылы ятучы;
 • б) якташ;
 • в) тиңдәш почмакларның парларын әйтегез.

Сораулар һәм мәсьәләләр.

 • Бирелә: 1 =47, 2 = 133.
 • Исбатларга: d ║ с.

Сораулар һәм мәсьәләләр.

 • Бирелә: 1 =125, 2 =55.
 • Исбатларга: k ║ f.

Өй эше.

 • П.24, п.25,№187,189.