Презентация "Параллель турылар. Мәсьәләләр чишү" 7 класс

Подписи к слайдам:
Параллель турылар. Мәсьәләләр чишү

дәрес

Дәрес максаты
 • Укучыларның параллель турылар буенча алган белемнәрен һәм мәсьәләләр чишә белү сәләтләрен тикшерү һәм ныгыту
 • Укучыларның теоретик белемнәрен ныгыту өстендә эшләү
 • Укучыларда геометрик белемнәргә карата кызыксыну уяту һәм ГИА га әзерлек эшен алып бару
Дәрес планы
 • Оештыру моменты
 • Актуальләштерү
 • Мәсьәләләр чишү
 • Физкультминутка
 • Хаталар өстендә эшләү
 • Өй эшен бирү
 • Рефлексия
Оештыру моменты
 • Каникулга кадәр без нинди теманы өйрәнә башладык?
 • Рәсемдә үткән материалга кагылган өлешләр бармы?
Актуальләштерү
 • ТЕСТ (бирелгән тест сорайларына җавап бирегез)
Мәсьәләләр чишү

1

По данным рисунка найдите углы 1, 2, 3.

2

Отрезок АК – биссектриса треугольника САЕ. Через точку К проведена прямая, параллельная стороне СА и пересекающая сторону АЕ в точке N.

Найдите углы треугольника АКN, если угол САЕ равен 600

Физкультминутка

1

˂4=˂5(соответственные углы)  аǁb.

Димәк ˂2=˂6=1300(соответственные углы)

˂2+˂1=1800(внутренние углы)  ˂1=500

˂1=˂3=500(накрест лежащие углы)

2

АК биссектиса булгач ˂САК=˂КАN=600:2=300, CAǁKN булгач ˂САК=˂АKN=300(накрест лежащие) ˂KNА=1800-300-300=1200.

Мәсьәләләрне тикшерү

Өй эше

1

Назовите пары соответственных, накрест лежащих и односторонних углов

2

AO=DO. CO= .

Доказать AB ║CD

3

a ║ b, c – секущая, угол 6 равен 30°

Какие еще углы равны 30°?

4

m ║ n, p – секущая, угол 1 равен 1250

Найдите величины остальных углов

5

a ║ b. Параллельны ли а и с?

6

a ║ b. 1= 2 2

Найти: 1, 2.

РЕФЛЕКСИЯ
 • Бүгенге дәресебезнең максатын әйтеп карагыз.
 • Без максатыбызга ирештекме?
 • Дәресебезнең кайсы өлеше сезгә ошады?