Тест "Механика" 9 класс

Тест 9 сынып
1Орнынан қозғалған автомобиль 6 с
ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке
жеткізді. Автомобильдің үдеуі
A) 5 м/с2
B) 36 м/с2
C) 6 м/с2
D) 0,1 м/с2
E) 2 м/с2
2Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен
жоғары көтеру үшін қажет күш
(g = 10 м/с2)
A) 180 Н
B) 80 Н
C) 100 Н
D) 20 Н
E) 8 Н
3Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі
жылдамдығы (g = 10 м/с2)
A) 3 м/с
B) 60 м/с
C) 45 м/с
D) 15 м/с
E) 30 м/с
4Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2
м/с2 үдеу алса, оның массасы
A) 0,005 кг
B) 0,5 кг
C) 0,05 кг
D) 0,65 кг
E) 50 5 кг
5Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3
шарды толтырған. Газдың тығыздығы
A) 200 кг/м3
B) 0,5 кг/м3
C) 2 кг/м3
D) 10 кг/м3
E) 20 кг/м3
6Дене 20 м/с жылдамдықпен
вертикаль тік лақтырылды. Дененің
құлау уақыты
(g = 10 м/с2)
A) 4 с
B) 5 с
C) 3 с
D) 2 с
E) 1 с
7Еркін түскен дене Жермен
соғыларды жылдамдығы 30 м/с
болса, құлау биіктігі (g = 10 м/с2)
A) 22,5 м
B) 45 м
C) 180 м
D) 60 м
E) 90 м
8Автомобиль 72 км/cағ
жылдамдықпен қозғалады,
дөңгелектерінің жолмен үйкеліс
коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы
(g=10 м/сB)
A) ≈14м
B) ≈370м
C) ≈37м
D) ≈29м
E) ≈58м
9Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай
отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н
күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы
A) 30 см
B) 20 см
C) 18 см
D) 9 см
E) 22 см
10. 10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1
м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы
A) 10 Н/м
B) 0,01 Н/м
C) 0,1 Н/м
D) 1 Н/м
E) 100 Н/м
11.Көтергіш кран салмағы 1000 Н
жүкті 20 м биіктікке көтергенде,
атқырылатын жұмыс
A) 2 кДж
B) 20 кДж
C) 100 кДж
D) 10 кДж
E) 200кДж
12.Массасы 10 кг, жылдамдығы 36
км/сағ дененің кинетикалық
энергиясы
A) 12960 Дж
B) 5000 Дж
C) 360 Дж
D) 500 Дж
E) 180 Дж
13.Массасы 100 кг, 60 км/мин
жылдамдықпен қозғалатын
зымыранның кинетикалық энергиясы
A) 6∙103 Дж
B) 1,8∙104 Дж
C) 103 Дж
D) 5∙107 Дж
E) 50 Дж
14.Кітаптың массасы 500 г, үстелдің
биіктігі 80 см. Еденге қатысты
кітаптың потенциялық энергиясы (g =
10 м/с2)
A) 4∙105Дж
B) 4 Дж
C) 4∙10-ж
D) 4∙102Дж
E) 4∙102Дж
15.Дененің потенциалдық энергиясы
дегеніміз
A) дененің қозғалыс энергиясы.
B) дененің жылдамдығының өзгеру
энергиясы.
C) серпінді деформацияланған
дененің энергиясы.
D) ыстық дененің суық денеге берген
энергиясы.
E) дене молекулаларының
қозғалысымен байланысты
энергиясы.
16.Салмағы 40 Н денені 120 см
биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс
A) 48 Дж
B) 200 Дж
C) 50 Дж
D) 800 Дж
E) 10 Дж
17Жұмысшы горизонталь 600Н күш
жұмсай отырып, жәшікті 3 м-ге
жылжытқанда істейтін жұмысы
A) 200Дж
B) 50Дж
C) 0,005 Дж
D) 0
E) 1800Дж
18.Массасы 10 кг дене 20Н күштің
әсерінен жылдамдығын 2 м/с-ге
арттырса, күш әсері созылатын уақыт
A) 1с
B) 6 с
C) 4 с
D) 2 с
E) 4 с
19.100м биіктікпен құлаған дененің
жерге соғылғандағы жылдамдығы
мен құлау уақыты ( )
А) 40 ; 5с.
В) 45 ; 4,5с.
С) 0; 3с.
D) 45 ; 6с.
Е) 0; 4,5с.
20.Алғашқы жылдамдығы 44м/с тік
жоғары лақтырылған дененің
көтерілу биіктігі ( )
A) 10 м.
B) 100 м.
C) 440 м.
D) 400 м.
E) 4,4 м.
21.Тік жоғары 44м/с жылдамдықен
лақтырылған дененің 100м биіктікке
көтерілу уақыты ( )
A) 5 с.
B) 4,4 с.
C) 440 с.
D) 2,3 с.
E) 1,02 с.
22.Тас құдық түбіне 4 с-те құлап
түсті. Құдықтың тереңдігі ( )
A) 60 м.
B) 80 м.
C) 75 м.
D) 76 м.
E) 79 м.
23.Тік жоғары лақтырылып, 8с-тан
соң жерге құлаған дененің көтерілу
биіктігі ( )
А) 60 м.
В) 80 м.
С) 75 м.
D) 76 м.
Е) 90 м.
24.Садақтан тік жоғары атылған жебе
10с өткенде жерге түсті.Жебенің
көтерілу уақыты
А) 10с
В) 5с
С) 3с
D) 4с
Е) 2с
25.Авариялық тежелудегі үйкеліс
коэффициенті 0,4 жылдамдығы 12
автобустың тежелу уақыты ( )
A) 6 с
B) 3 с
C) 4 с
D) 5 с
E) 2 с