Презентация "Біосферв. Вчення В.І.Вернадського про біосферу"

Подписи к слайдам:
Біосфера. Вчення В.І.Вернадського про біосферу

Біосфера (від грец. “bios” – життя, “sphasra” куля) – оболонка Землі, в межах якої існує життя (сфера життя).

Біосфера. Визначення

Термін “біосфера” був запропонований в 1875 році відомим австрійським гідробіологом Едуардом Зюссом. Перші уявлення про біосферу французькому натуралісту Жану-Батісту Ламарку. Ідеї щодо біосфери Ламарк виклав у своїх лекціях у 1800 році, а згодом – у книзі “Гідрогеологія” (1802 р.).

Вчення про біосферу науково обґрунтував видатний вітчизняний вчений, перший президент Академії наук України В.І. Вернадський (“Біосфера”, 1926 р.).

“Якби на Землі не було життя, обличчя її було б таким же незмінним і хімічно інертним, як нерухоме обличчя Місяця, як інертні уламки небесних світил”.

Вчений усвідомив величезний перетворюючий вплив живих організмів на усі процеси, що відбуваються на Землі.

Усвідомив тісну взаємодію і взаємозалежність усіх форм життя.

Визначив, що саме життєдіяльністю живих організмів зумовлюється хімічний склад атмосфери, концентрація солей у гідросфері, утворення й руйнування гірських порід, ґрунтів тощо.

організмами різних видів;

біогенна речовина

нежива речовина

біокосна речовина

радіоактивна речовина

космічна речовина (метеорити, космічний пил тощо).

В.І. Вернадський визначив структуру природного середовища, яка складається з шести типів речовини:

Ознаки біосфери

В.І. Вернадський відкрив основний закон біосфери: “Кількість живої речовини є планетною константою з часів архейської ери, тобто за весь геологічний час” В.І. Вернадський відкрив основний закон біосфери: “Кількість живої речовини є планетною константою з часів архейської ери, тобто за весь геологічний час” Вчений передбачав перехід біосфери в новий стан, так звану сферу розуму – ноосферу (“noos” – давньогрецька назва людського розуму), в якій людина стане основною геологічною силою. Вчений передбачав перехід біосфери в новий стан, так звану сферу розуму – ноосферу (“noos” – давньогрецька назва людського розуму), в якій людина стане основною геологічною силою.

В.І. Вернадський визначив кілька загальних умов, які необхідні для створення ноосфери:

Процес ноогенезу (становлення ноосфери) передбачає поступовий перехід за такими етапами: Процес ноогенезу (становлення ноосфери) передбачає поступовий перехід за такими етапами: Таку цілісну й завершену систему уявлень про «космізм життя» В. І. Вернадський сформулював у своїх творах вперше в історії людства, хоча зародки теорії біосфери і усвідомлення взаємозв’язку багатьох процесів у зовнішніх оболонках Землі були вже в роботах попередників. Таку цілісну й завершену систему уявлень про «космізм життя» В. І. Вернадський сформулював у своїх творах вперше в історії людства, хоча зародки теорії біосфери і усвідомлення взаємозв’язку багатьох процесів у зовнішніх оболонках Землі були вже в роботах попередників.