Презентация "Праздник английского алфавита" 2 класс

Подписи к слайдам:
Соедини значки с буквами

Girls

D

[l]

F

[d]

I

[t]

L

[f]

T

[i:]

Boys

B

[w]

K

[b]

S

[e]

W

[k]

E

[s]

A – 1; B – 2; C – 3; D – 4; E – 5; F – 6;G – 7; H – 8; I – 9; J - 10; K – 11; L – 12; M – 13; N – 14; O – 15; P – 16; Q – 17; R – 18; S – 19; T – 20; U – 21; V – 22; W – 23; X – 24; Y – 25; Z – 26 «Вперёд к вершине!» A cat a pig six red Tim Ann big Bill is fat his it Jim can ten A pen Sam a pig Jim has red big Tim ten can is fat six Bill it
  • «Английский с удовольствием» М. З. Биболетова, О .А .Денисенко, Титул, Обнинск, 2011
  • «Английский язык для дошкольников» Н. Ю. Черепова, аквариум, Киров,2002
  • http://get-tune.net/?a=music&q=%EC%E0%EC%E0+%EF%E5%F0%E2%EE%E5+%F1%EB%EE%E2%EE+%EC%E8%ED%F3%F1
  • http://get-tune.net/?a=music&q=%EF%E0%EF%E0+%EC%EE%E6%E5%F2+%EC%E8%ED%F3%F1%EE%E2%EA%E0
  • http://www.youtube.com/watch?v=Rg-tMHk2n6c
  • http://get-tune.net/?a=music&q=%CF%F0%EE+%F1%EB%E5%E4%FB+%EC%E8%ED%F3%F1
  • http://get-tune.net/?a=music&q=%CF%E5%F1%ED%FF+%EE+%E4%F0%F3%E6%E1%E5+%EC%E8%ED%F3%F1
  • http://get-tune.net/?a=music&q=%E0%ED%E3%EB%E8%E9%F1%EA%E8%E9+%E0%EB%F4%E0%E2%E8%F2+%EF%E5%F1%E5%ED%EA%E0