План-конспект урока для 6 класса "Sports and Games"

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Урок 11 (58) Дата Клас 6
Тема уроку: Sports and Games Підтема: Sport in our life
Практичні задачі:
1) ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом SportsandGames (Tobogganing, Figureskating, Ski-jumping, Cycling,
Boating, Yachting, Athletics, Aerobics, Gymnastics, Wrestling,togoinfor);
2) автоматизувати дії учнів з новими ЛО(Tobogganing, Figureskating, Ski-jumping, Cycling, Boating, Yachting, Athletics,
Aerobics, Gymnastics, Wrestling,togoinfor) на рівні фрази;
3) організувати читання тексту “Sportinourlife” із повним розумінням його змісту (вивчаюче читання).
Освітні задачі: розширяти філологічний кругозір учнів; формувати відповідну систему лінгвістичних понять;
поглиблювати знання учнів про види спорту та спортивні ігри, формувати автономію дій учнів, вчити працювати з
підручником, словниками.
Розвиваючі задачі: стимулювати та розвивати комунікативну мотивацію, розвивати мовленнєву реакцію, вміння
обґрунтовувати свою точку зору; розвивати творчий підхід до мовних задач та контекстуальної здогадки,стимулювати та
розвивати навички читання незнайомого тексту іноземною мовою, сприяти розвиткові короткочасної, довготривалої та
логічної пам’яті, розвивати мовленнєву реакцію, формувати в учнів досвід пошукової діяльності в ході ознайомлення з
малознайомими елементами тексту, формувати культуру мовлення.
Виховні задачі: виховувати культуру слухання та спілкування,виховувати наполегливість у доланні труднощів,
працелюбність, старанність, активність; виховувати в учнів позитивне ставлення до спорту, небайдужість до власного
здоров’я.
Засоби навчання: Несвіт А.М. Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч.
закл. К. : Генеза, 2006. С.93-94, робочий зошит, роздавальний матеріал (Handout): картки для самостійної роботи,
тематичні малюнки, тести, підстановка таблиця.
Хід уроку
п/
п
Етапи
Ча
с
хв.
Мовлення вчителя
Мовлення учнів
Примітки
I.
1.
Початок уроку
1. Організаційний
момент.
а). Привітання (Greeting)
7
2
Getreadyforthelesson, please. Standup.
Good morning, boys and girls! How
are you today?
- You look wonderful today
- It’s a nice colour on you
- Thanks a lot. I’m very glad you like
it.
Take your seats, please.
You have to check what do you have
on your desks:
- A book;
- an exercise book;
- a pencil-case with your pens and
pencils and
- the vocabulary.
Cl: Good morning, teacher!
Cl: We are fine today.
- So, do you
- Thanks a lot. I’m glad you
like it. It’s a wonderful
colour on you.
На матеріалі
обміну
репліками між
вчителем та
учнями на базі
діалогів
JazzChants.
(Учні вітають
вчителя, що
обумовлює
сприятливу
атмосферу до
проведення
заняття.)
Учні готують
2.
2. Фонетична розминка.
Pronunciationdrill
(Tonguetwister) Введення
в мовне середовище на
матеріалі скоромовки
Прийом: підготовча
робота по пред’явленню
скоромовки
Прийом: - перевірка
розуміння слів скоромовки
учнями (пояснення змісту)
3
Please, open your exercise books and
write the date.
We are going to prepare for speaking
English. (Зараз ми приготуємося до
спілкування англійською) First of all
we’ll practice our pronunciation. Then
you’ll tell me what we are going to talk
about (Потім спробуйте сказати, про
що ми сьогодні будемо говорити)
Tell me what is the difference in the
pronunciation of the words: seashore,
sports, soft-shell, helmets, surely, she.
Correct, and what are the translation of
these words?
Pupils write the date in their
exercise-books.
Cl: seashore [si
͟
:ʃɔ:(r)], sports
[spɔ:ts], soft-shell [sɒftʃɛl],
helmets [hɛlmıts], surely
[ʃʊəlı, ʃɔ], she [ʃi:]
different variants of the
sound/phoneme S.
Cl: seashoreis морський
берег, узбережжя; sportis
спорт, бавитись, гратись;
soft-shellis равлик або
все необхідне
для проведення
заняття,
записують число
в зошитах.
Учні
повторюють
звуки та слова за
вчителем, а він –
слідкує за
правильністю
вимови.
(Слова записані
на дошці)
Скоромовка
записана на
Прийом: Виразне читання
скоромовки вчителем
Прийом: Хорове
повторювання окремих
звуків і слів за вчителем в
режимі:Cl - T
T P1
Now, look at the blackboard. Listen to
the tongue-twister, please (pay
attention to [s] and [ʃ] sounds)
She sports soft-shellhelmets by the
seashore
The helmets she sports are surely soft
shells
So if she sports soft shells on the
seashore
I’m sure she sports seashore soft shells
All right! Repeat the twister after me
- She sports soft-shellhelmets by the
seashore
- The helmets she sports are surely soft
черепашка; helmetis
шолом, мушля; surelyis
звісно, без сумніву; sheis
вона.
Cl: [s], [ʃ]
(усне промовляння) - She
sports soft-shellhelmets by
the seashore
- The helmets she sports are
surely soft shells
- So if she sports softshells
on the seashore
I’m sure she sports seashore
soft shells
- She sports soft-shellhelmets
by the seashore
- The helmets she sports are
surely soft shells
дошці (Додаток
1.)
Учні слідкують
за правильним
читанням
скоромовки у
пред’явлені
вчителя
Учні хором
повторюють
скоромовку за
вчителем, після
самостійно
3.
T P2
3. Повідомлення теми та
задач уроку
Прийом: бесіда за
питаннями
2
shells
- So if she sports soft shells on the
seashore
I’m sure she sports seashore soft shells
And now, one by one please
Well done…
Now look at the blackboard. The letters
in words of the topic of the lesson
were mixed
RTOPS NI URO FILE
Who can guess what are we going to
talk about today?
So, our topic is “Sport in our life”. You
are certainly correct. Нашатема
спорт та здоров’я.
- So if she sports soft shells
on the seashore
I’m sure she sports seashore
soft shells
P
1
: She sports soft-
shellhelmets by the
seashore
P3: So if she sports soft
shells on the seashore…
Cl: Sport in our life
закріплюють
звуки.
(Використовуєт
ься метод
передбачення)
(літери записані
на дошці)
II.
1.
Основна частина
Задача 1.
ознайомення учнів з новим
лексичним матеріалом за
темоюSportsandGames
1) мотивація дій учнів
2) безперекладнанаочн
33
Children I’d like to ask you a question:
What do you know about sports and
sport games?
Good! Today we’ll speak about the
importance of sport in our life and we
are going to learn different interesting
sport games.
Olympic champion (Олімпіонік) has
come to us and is going to tell about
sport games which he can play
Hi, children! I’m Olympic champion. I
like sport very much. It makes me
P1: There are many kinds of
sports in the world.
P2: People who like sport are
healthy
Див. Додаток 2.
Діти слухають
Олімпіоніка,
2.
а семантизація
3) перекладна
семантизація,
переклад
Задача 2
автоматизація дії учнів з
happy. I go in for Tobogganing,
Figureskating, Ski-jumping, Cycling,
Boating, Yachting, Athletics, Aerobics,
Gymnastics, Wrestling
Look at the blackboard
To go in for sth means займатись
чимось
To go in for sport means займатись
спортом
Repeat after me: I go in for sport
He goes in for sport
She goes in for sport
Cl: I go in for sport
He goes in for sport
She goes in for sport
вчитель
демонструє
тематичні
малюнки із
зображенням
видів спорту
(додаток 3)
(запис
словосполучень
на дошці)
Діти
повторюють
новими ЛО
1) імітація ЗМ
(повторення за вчителем у
режимі T Cl, T P1, P2…..
2) вправа на
підстановку
3) вправа на
завершення
Listen to Olympic champion and repeat
after him
I go in for Tobogganing, Figureskating,
Ski-jumping, Cycling, Boating,
Yachting, Athletics, Aerobics,
Gymnastics, Wrestling
Look at the blackboard. Let’s make
sentences one by one with the help of
the table
(Додаток 4)
Complete sentences with the pictures,
which I’ll show to you
I go in for …
Cl: I go in for Tobogganing,
Figureskating, Ski-jumping,
Cycling, Boating, Yachting,
Athletics, Aerobics,
Gymnastics, Wrestling
P1 Mike goes in for
wrestling
P2 Kate and Peter go in for
Ski-jumping
We go in for Aerobics
P1 I go in for Aerobics
хором за
вчителем,
повторюють
окремі учні
Таблиця на
дошці
Вчитель
демонструє
малюнки
4) гра «сніговий ком»
(вправа на
самостійне
вживання ЛО на
рівні фрази)
5) Робота з
підручником
(вправа на
самостійне
вживання ЛО на
рівні фрази)
Jim likes … and…
Kate goes in for ….
We likes …..
Ann goes in for …., but John likes …
Now let’s play a game, Snow ball
I’ll start and you’ll continue. Be careful
and follow the example
I go in for Gymnastics
And what about you, Ann? .....
Now open your books on page 95.
Look at the pictures and say what kinds
of sport the sportsmen go for. Follow
the given example
P2 Jim like Ski-jumping
and Yachting
P3 Kate goes in for
Gymnastics…..
P1 I go in for Gymnastics,
Yachting
P2 I go in for Gymnastics,
Yachting, Cycling
P3 I go in for Gymnastics,
Yachting, Cycling,
Wrestling....
P1 Mr. Johnson goes in for
swimming.
P2 Mr. Johnson goes in
3.
4.
Динамічна пауза
Задача 3
Організація вивчаючого
читання тексту
Постановка задачі,
виклик інтересу до неї.
Ok. Well done. Let’s have a rest.
Listen to me and repeat after me words
of the rhyme and exercises
Put your right hand in
Put right hand out
Put your right hand in
And shake it all about
Do the hockey-pockey
And turn around
Thatisallabout
And one more time.
Now open your books on page 94.
Here we have a text, which we’re
going to read. But before we start let’s
forwrestling
P3 Mr. Johnson goes in
forTobogganing
4 Mr. Johnson goes in for
Ski-jumping
Cl: Put your right hand in
Put right hand out
Put your right hand in
And shake it all about
Do the hockey-pockey
And turn around
Thatisallabout
Діти
повторюють за
вчителем слова
та рухи
Додаток 5
Мета: вчити учнів
прогнозувати основний
зміст тексту за заголовком
Прийом 1 навчальна
розмова в режимі T-Cl
(вчитель-клас)
Прийом 2 - зняття мовних
(лексичних) труднощів
Етапвласне читання.
Мета: вчити учнів читати
текст із повним
розумінням його змісту.
read the title. How do you think what
this text is about?
. In the text there some new words for
you. Look at the blackboard, read these
words together
Skating rink каток
Track бігова доріжка
Fieldevent змагання з легкої
атлетики
A sound mind in a sound body
здоровий дух у здоровому тілі
Read the text and be ready to find the
answers to the following questionin it
P1 This text is about the
importance of sport
P2 how sport is important in
our life…..
Cl:
Skatingrink каток
Track бігова
доріжка
Fieldevent змагання з
легкої атлетики
Слова написані
на дошці
Випереджуюче
завдання на
дошці
Прийом 1 читання
тексту про себе
Етап перевірки.
Мета: перевірити
розуміння кожним учнем
основного змісту тексту.
Прийом 2 відповідь
учнів
(on the blackboard):
Why it is important to go in for sport?
Now your time is up and I hope you’ve
understood the main gift of the text. So
answer my general questions
- Do sport and physical exercises
help us to keep fit and healthy?
- Are the most popular winter
sports s swimming, cycling,
boating and yachting?
- What are the most popular
summer sports s swimming,
cycling, boating and yachting?
- Do athletics, aerobics,
gymnasticsenjoy their great
popularity among the girls?
P1 Yes, Sport and physical
exercises help us to keep fit
and healthy
P2 No. The most popular
winter sports are skating,
skiing and tobogganing
P3 Yes. The most popular
summer sports are
swimming, cycling, boating
and yachting
P4 Yes. Athletics, aerobics,
Прийом 3 відповіді на
спеціальні питання
- Do the boys go in for boxing,
wrestling, football, tennis,
basketball and track and field
events?
And now let’s answer my special
questions. Be attentive
- What helps us to keep fit and
healthy?
- What are the most popular
winter sports?
- What are the most popular
summer sports?
- What kinds of sport enjoy their
great popularity among the girls?
gymnastics enjoy their great
popularity among the girls.
P5 Yes. The boys go in for
boxing, wrestling, football,
tennis, basketball and track
and field events.
P1 Sport and physical
exercises help us to keep fit
and healthy
P2 The most popular winter
sports are skating, skiing and
tobogganing
P3 The most popular
summer sports are
swimming, cycling, boating
and yachting
P4 Athletics, aerobics,
Прийом 4 виконання
тесту множинного вибору
Мета: перевірити,
наскільки повно й точно
кожен учень зрозумів
зміст тексту.
- What kinds of sport do the boys
go in for?
- Why is it important to go in for
sport?
Now I give you cards with testing tasks
Circle the right answer
(Додаток 6)
Ok let’s check your answers
If you have the same answer rise your
hand
gymnastics enjoy their great
popularity among the girls.
P5 The boys go in for
boxing, wrestling, football,
tennis, basketball and track
and field events.
P6 Sport and physical
exercises help them to keep
fit and healthy
P1 People all over the world
are fond of sports and games
P2 Sport and physical
exercises help us to keep fit
and healthy
P3 The most popular winter
sports are skating, skiing and
Учні виконують
тестові завдання
на картках
(Додаток 6)
(учні працюють
з тестовими
питаннями
самостійно на
спеціальних
картках)
Прийом 5 виконання
роботи на роздаткових
картках
Підсумок-узагальнення
самостійної роботи.
Заключна частина
Well done. Tell me who has all right