Тест "Арифметикалық прогрессия" 10 класс

9-сынып
Арифметикалық прогрессия
1.Арифметикалық прогрессияда а1 = 2, d = 5 болса, оның алғашқы бес мүшесін табыңыз:
A) 2; 7; 12; 17; 22
B) 5; 10; 15; 20; 25
C) 1; 6; 11; 16; 21
D) 0; 5; 10; 15; 20
E) 3; 8; 13; 18; 23
2.Арифметикалық прогрессияда а1 = -3, d = -2 болса, оның сегізінші мүшесін табыңыз:
A) -15
B) -16
C) -17
D) -20
E) -18
3. Арифметикалық прогрессияда а4 = 4, d = -3 болса, оның он бірінші мүшесін табыңыз:
A) -19
B) -20
C) -16
D) -18
E) -17
4.Арифметикалық прогрессияда d = 1,5, а9 = 12 болса, оның бірінші мүшесін табыңыз:
A) 24
B) 4
C) 1
D) 0
E) 10
5. 21, 18, 15… арифметикалық прогрессиясының сегізінші мүшесін табыңыз:
A) 1
B) 3
C) 0
D) -3
E) 2
6. 8; 6,5; 5… арифметикалық прогрессиясының жетінші мүшесін табыңыз:
A) 2
B) 1,5
C) 0
D) 1
E) -1
7.егер а7 = -5, а32 = 70 тең болса, а1 және d мәндері
A) -21; 3
B) - 23; 3
C) 23; 2
D) -21; 2
E) 23; 3
8. Барлық екі таңбалы сандар қосындысы
A) 4805
B) 4850
C) 4905
D) 4950
E) 5050
9.Барлық 2-ден 98 санына дейінгі натураль сандарының қосындысы
A) 4850
B) 4750
C) 4950
D) 4805
E) 4705
10. 7 -ге қалдықсыз бөлінетін екі таңбалы сандар саны
A) 9
B) 10
C) 13
D) 12
E) 11
11. 6-ға қалдықсыз бөлінетін екі таңбалы сандар саны
A) 14
B) 13
C) 16
D) 15
E) 12
12. а2 + а9 = 20 арифметикалық прогрессиясының а5 = 9 тең болса, алғашқы он мүшесінің
қосындысын табыңыз:
A) 100
B) 101
C) 90
D) 99
E) 110
13. Егер а6 + а9 + а12 + а15 = 20 болса, арифметикалық прогрессиясының алғашқы
жиырмасыншы мүшесінің қосындысын табыңыз.
A) 10
B) 20
C) 50
D) 100
E) 110
14. Егер S4 = -28, S6 = 58 тең болса, S16 мәні
A) S16 =1480
B) S16 = 1588
C) S16 = 1688
D) S16 = 1489
E) S16 = 1488
15. Егер а5=8,7 және а8=12,3 болса, d және а1-ді табыңыз:
A) d=1,6, a1=2,3
B) d=3,6, a1= 5,7
C) d=1,2, a1=3,9
D) d=1,4, a1=3,1
E) d=1,3, a1=2,9
16. Арифметикалық прогрессияда а3=7,5 , а7=14,3 болса, d мен а1-ді мүшесін табыңыз:
A) d=6,8, a1= 6,1
B) d=3,4, a1=0,7
C) d=1,7, a1=4,1
D) d=1,4, a1=4,7
E) d=1,6, a1=4,7
17. Арифметикалық прогрессияда а1= –7,3 және а2= –6,4 болса, 26 саны тізбектің несінші
мүшесі болады?
A) n=39
B) n=38
C) n=27
D) n=28
E) n=30
18. Арифметикалық прогрессияда а1= –5,6 және а2= –4,8 болса, 16 саны тізбектің несінші
мүшесі болады?
A) n=14
B) n=27
C) n=13
D) n=28
E) n=30
19. Арифметикалық прогрессияда а1=3, d=2 болса, оның алғашқы бес мүшесін көрсетіңіз.
A) 4, 5, 7, 9, 11
B) 3, 5, 7, 9, 11
C) 3, 6, 7, 9, 11
D) 3, 6, 8, 9, 11
E) 3, 5, 7, 9, 12
20. Арифметикалық прогрессияда а1=1, d=3 болса, оның жетінші мүшесін табыңыз:
A) 9
B) 29
C) 39
D) 19
E) 49
21. Арифметикалық прогрессияда а1=2, d=5 болса, оның алтыншы мүшесін табыңыз.
A) 17
B) 27
C) 20
D) 37
E) 47
22. аn=6n+2 тізбектің алғашқы он алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) 864
B) 848
C) 792
D) 716
E) 784
23.an=4n+9 тізбегінің алғашқы он сегіз мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) 732
B) 846
C) 768
D) 934
E) 874
Арифметикалық прогрессия
1 (А) 2 (С) 3 (Е) 4 (Д) 5 (С) 6 ( Е) 7 (В) 8 (С) 9 (А) 10 (С) 11 (Д) 12 (А) 13 (Д)
14 ( Е) 15( C) 16 (C) 17 (B) 18 ( D) 19 (В) 20( D) 21( В) 22( B) 23(В)